w numerze:
Unijne pieniądze na ratowanie zabytków-
obrady w Chełmnie
Grudzień w Towarzystwie Autyzmu
Niech odpoczywa w pokoju -
świętej pamięci ks. kan. Wiesław Stróżewski
Nr 1 (733)* J * ROK * LII * 4 I 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Światłość

Bóg narodzony w Betlejem przyniósł światu pokój i światłość. Oddali Mu pokłon pasterze, a później Trzej Królowie, którzy ujrzeli Jego gwiazdę i „ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię” (Mt 2, 9-10). Otworzyli swe skarby i ofiarowali Mu dary: złoto jako Królowi, kadzidło – jako Bogu i mirrę – jako Człowiekowi, który zostanie pogrzebany. To wydarzenie przypomina uroczystość Objawienia Pańskiego. Epifania, czyli objawienie się Syna Bożego poganom, jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich, wskazuje boskość Nowonarodzonego.
Mędrcy zobaczyli blask Bożej Prawdy i wyruszyli w daleką, niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Wraz z nimi szukajmy Światła. Na tej wędrówce umacnia nas wcielone Słowo. Ono przyszło do swoich jako „światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (J 1, 9. 12). Jestem obdarowany przez samego Stwórcę. Ode mnie zależy, czy przyjmę Go, czy odrzucę, czy będę zbawiony, czy nie. Czy widzę gwiazdę i idę za nią? Czy widzę Światłość, która w ciemności świeci? Czy widzę Najwyższego w każdym doświadczeniu? Czy moje życie – każdy czyn, każda decyzja, każde słowo – pokazuje, że mój Bóg jest pokojem, miłością i radością? Czy pamiętam, że przeznaczeniem każdego człowieka jest życie i zamieszkanie w Mieście Świętym, pełnym światła?
„Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą” (Iz 60, 1-2).

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 21152 bajtów]
Rodzina Radia Maryja pod przewodnictwem pasterzy dziękowała Niepokalanej za opiekę nad rozgłośnią
Fot.Katarzyna Cegielska

RADIO

w duchu apostolstwa modlitwy


– Jakżeby się cieszył św. Alfons de Liguori, nasz założyciel, gdyby miał takie środki, jak dzisiaj mamy, w rękach jako redemptoryści – mówił o. Ryszard Bożek, przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów podczas 17. rocznicy powstania Radia Maryja. 6 grudnia ub. r. w Toruniu i 2 dni później w Bydgoszczy Rodzina Radia Maryja dziękowała Niepokalanej za opiekę nad rozgłośnią i dziełami powstałymi przy niej. Ciepło ludzkich serc i miłość rozgrzały te miasta. Modlitwy były kierowane także w intencji geotermii. Kiedy rok temu były podejmowane pierwsze kroki w celu realizacji przedsięwzięcia, nikt nie przypuszczał, że – mimo ogromnych trudności – pierwsze owoce nowego dzieła zostaną zaniesione do ołtarza w czasie uroczystości 17. rocznicy powstania Radia Maryja Uroczystości urodzinowe Radia Maryja tradycyjnie już mają dwie odsłony – najpierw w Toruniu, potem w Bydgoszczy. W Toruniu Eucharystię celebrowało 11 księży biskupów: bp Andrzej Suski, bp Stanisław Stefanek, bp Antoni Dydycz, bp Ignacy Dec, bp Stanisław Napierała, bp Tadeusz Płoski, bp Wiesław Mering, bp Józef Szamocki, bp Edward Frankowski, bp Tadeusz Zawistowski, bp Tadeusz Bronakowski i przełożony warszawskiej prowincji redemptorystów Ryszard Bożek, a także ojcowie z Radia Maryja i ponad 100 kapłanów pod przewodnictwem pasterza Kościoła toruńskiego bp. Andrzeja Suskiego.

Potrzebni ludzie prawdziwie wolni

– Zaledwie po 3 latach działalności rozgłośni Jan Paweł II powiedział: „Dziękuję Panu Bogu codziennie, że jest w Polsce takie Radio, że nazywa się Radio Maryja”. I nigdy tych słów nie odwołał. Więcej, w kolejnych przemówieniach do Rodziny Radia Maryja wskazywał na powody tej wdzięczności. Dziękował Bogu za to Radio, a także środowisku radiowemu: ojcom redemptorystom, pracownikom i wolontariuszom oraz rzeszy słuchaczy w kraju i na obczyźnie – przypomniał bp Andrzej Suski. Homilię wygłosił bp Wiesław Alojzy Mering, pasterz Kościoła włocławskiego. – Dzisiaj jesteśmy zjednoczeni w dziękczynieniu i radości. To niezwykłe zjawisko, które powstało kilkanaście lat temu, nosi imię Bożej Matki. Ciesząc się Jej wysoką protekcją, dziękujemy Bogu razem z Matką Jezusa za Radio Maryja, Telewizję Trwam, uczelnię przygotowującą młodych chrześcijan do udziału w życiu społecznym, polityce, kulturze, mediach – mówił bp Mering. – Chrześcijanie, którzy swojej religii nie zostawią na klamkach drzwi pomieszczeń, do których wchodzą, choćby to były drzwi parlamentu, rządu, szpitali, uczelni, szkół, redakcji radia czy telewizji, tacy chrześcijanie, powiedziałbym normalni chrześcijanie, są potrzebni i Polsce i naszemu kontynentowi. Potrzebni są człowiekowi, Kościołowi, instytucjom świeckim. Ludzie prawdziwie wolni, bezkompromisowi, świadomi swej wiary, świadkowie Ewangelii – dodał kaznodzieja.

Życzenia i gratulacje

Z okazji rocznicy telegram wystosował z Rzymu o. Joseph Wiliam Tobin, generał Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, który odczytał o. Zdzisław Klafka, były prowincjał redemptorystów. Ojciec Generał zapewnił, że jego myśli biegną ku Toruniowi. – Jednoczę się w modlitwie ze wszystkimi, którzy gromadzą się w toruńskim kościele św. Józefa, będącym zarazem sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jak również i z tymi, którzy przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych włączają się w hymn dziękczynienia za posługę Radia Maryja i związanych z nim dzieł – napisał Ojciec Generał. – Jestem przekonany, że posługa Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz innych związanych z nimi dzieł musi rozwijać się w kontekście obowiązku głoszenia Ewangelii, nieustannego doskonalenia środków, za pomocą których to dokonuje się, oraz w poszukiwaniu dialogu z kulturą, w której jesteśmy zanurzeni. Do tego wzywa nas Kościół głosami biskupów zgromadzonych na synodzie, przykład św. Pawła, jak również konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela: – Zasadniczą bowiem misją redemptorystów w Kościele jest bezpośrednie głoszenie Słowa Bożego celem fundamentalnego nawrócenia. (...) Redemptoryści ufnie prowadzą misyjny dialog w świecie – dodał w liście o. Joseph Tobin. Radości z rocznicy powstania Radia Maryja nie krył także o. Ryszard Bożek.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski