w numerze:
Żniwo wielkie... -
spotkanie z bp. Andrzejem Suskim
Toruński koncert kolęd i pastorałek
Odpust jubileuszowy ku czci św. Pawła w Grodzicznie -
24 stycznia 2009 roku.
Nr 3 (735)* J * ROK * LII * 14 I 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Jedność

W dniach 18-25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Aby byli jedno w Twoim ręku (Ez 37, 17)”. W tym ważnym czasie wzajemnego zrozumienia odbywają się nabożeństwa przygotowane przez Kościół katolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Obchodom towarzyszą m.in. spotkania, dyskusje i koncerty.
Istotę modłów zanoszonych do samego Boga ukazuje Jezusowa prośba: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21). Przykładem zmiany życia pod wpływem łaski jest św. Paweł Apostoł (święto Nawrócenia św. Pawła przypada 25 stycznia). Wróg chrześcijaństwa nawraca się, głosi wielkie dzieła Wszechmocnego i wiarę w Jedynego Boga: „Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16). Ten nakaz wypływa z powołania człowieka do przekazywania Dobrej Nowiny o Bogu – o miłości, pokoju i jedności. Wyrazem dążenia do jedności są także prace nad dokumentem na temat małżeństw mieszanych podejmowane przez Kościoły katolicki i prawosławny. Przewiduje on m.in., że narzeczeni będą chodzić na kursy przedmałżeńskie przygotowane przez obydwa Kościoły, a nie na oddzielne nauki we własnych wspólnotach. Dokumenty będą gromadzone w jednej kancelarii, a nie w dwóch, w zależności od woli małżonków, gdzie sakrament będzie celebrowany. Dokument będzie podpisany przez Konferencję Episkopatu Polski i Synod Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Pamiętając, że wszyscy mają jedynego Pasterza i powinni żyć według Jego praw oraz zachowywać przykazania, módlmy się o jedność chrześcijan, aby świat poznał miłość Ojca, uwierzył i stanowił jedno.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 10936 bajtów]
Z „prawą ręką”, ks. Blachnickiego, siostrą Jadwigą Siudro

Nie ustawajcie w drodze !

28 grudnia ub.r., w Niedzielę Świętej Rodziny, w święto patronalne, członkowie Domowego Kościoła świętowali 30-lecie istnienia wspólnoty na terenie naszej diecezji. Z tej okazji spotkali się w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu, gdzie wzięli udział w Eucharystii, której przewodniczył bp Andrzej Suski.
W budynku Wydziału Teologicznego UMK wysłuchali konferencji wygłoszonej przez moderatora krajowego Domowego Kościoła ks. Andrzeja Wachowicza, po czym przyszedł czas na wspomnienia, okraszone koncertem kolęd w wykonaniu Tomka Kamińskiego.

Szukali czegoś więcej

Historia Domowego Kościoła na terenie dzisiejszej diecezji toruńskiej sięga lata 1978 r., gdy 3 małżeństwa z Torunia pojechały na rekolekcje oazowe prowadzone w Krościenku przez założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego. Oto wspomnienia jednej z par założycielskich Marii i Bogdana Majorów:
„W 1978 r. odwiedził nas Wacław Dokurno, animator oaz młodzieżowych Ruchu Światło-Życie w toruńskiej parafii św. Michała Archanioła, współpracujący z o. Janem Chrapkiem, późniejszym biskupem. Poszukiwał małżeństw z Torunia do wyjazdu na oazę rodzin. Ta nowa forma rekolekcji od 5 lat rozwijała się w Krościenku, a pierwsze kręgi rodzin powstawały w różnych diecezjach Polski. Propozycja trafiła na podatny grunt. Po 10 latach małżeństwa, zabiegania o egzystencję rodziny, odczuwaliśmy pewien niedosyt, a nawet zastój w naszym rozwoju duchowym. Potrzebom w tym zakresie nie sprzyjały warunki życia w komunizmie, a częściowo tylko zaspokajały to spotkania w duszpasterstwie akademickim czy KIK-u, do których przylgnęliśmy po zadomowieniu się w Toruniu. Oprócz nas na wyjazd zdecydowali się Elżbieta i Lech Polakiewiczowie oraz Maria i Jan Adamiakowie”.

Nie da rady, bierzemy świecę...

„I tak w sierpniu 1978 r. pojechaliśmy z Torunia w 3 rodziny do Krościenka – wspominają Elżbieta i Lech Polakiewiczowie. – Pierwsze dni były trudne. Staraliśmy się nie buntować i wypełniać wszystkie zalecenia, choć z dystansem. Bóg działał w nas, a my prosiliśmy Go, by nas przemieniał. Okazało się, że duchowość małżeńska jest tym, czego nam trzeba. Najwięcej nam dała szkoła modlitwy oraz nowe spojrzenie na modlitwę małżeńską jako spotkanie z Bogiem – dawcą i gwarantem naszego przymierza małżeńskiego. Głęboko przeżyliśmy dialog małżeński, pozwolił on ożywić te dziedziny naszego życia, bycia razem ze sobą, które pozostawiały coś do życzenia. Dostaliśmy taki zastrzyk Bożej Miłości, ogarnęła nas taka radość i entuzjazm, że pomimo wcześniejszych ustaleń, iż nie damy się w nic «wmanewrować», po rekolekcjach, podczas nabożeństwa rozesłania, popatrzyliśmy na siebie: «Nie ma rady, bierzemy świecę, zakładamy krąg». To, co zyskaliśmy na tych rekolekcjach, nie mogło pozostać tylko naszą własnością, bo jest zbyt wspaniałe, żeby nie nieść dobrej nowiny o Miłości Bożej wszystkim małżeństwom, które napotkamy na drodze.

…zakładamy krąg

Pierwsze spotkanie kręgu odbyło się już we wrześniu 1978 r. Do naszej trójki dołączyły 3 zaprzyjaźnione małżeństwa. Krąg był międzyparafialny, ogólnotoruński, gdyż innych możliwości wtedy nie było. Spotkania prowadziły po kolei małżeństwa po oazie, nie było stałej pary animatorskiej. Brak doświadczenia i wiedzy staraliśmy się uzupełniać, biorąc udział w dniach skupienia, spotykając się z bardziej doświadczonymi członkami wspólnoty podczas wyjazdów na delegacje, a także pilnie studiując materiały drukowane, niekiedy z trudem zdobyte, na niewyraźnych przebitkach.
Brakowało nam kapłana. Początkowo księża wręcz podejrzewali nas o sekciarstwo… Dlatego na kolejne spotkania porywaliśmy duszpasterzy z coraz to innej parafii – niby to na herbatkę z dyskusją, a faktycznie na regularne spotkanie kręgu”. Pierwszym, nieformalnym jeszcze moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła był jezuita o. Andrzej Kuszyński, którego w 1983 r. zastąpił ks. Sylwester Dober. W 1992 r. posługę tę przejął na 10 lat ks. Adam Ceynowa, a po nim kolejno wspólnocie służyli: ks. Wacław Dokurno, ks. Marek Borowski, ks. Piotr Rutkowski i obecny moderator ks. Andrzej Jakielski.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski