w numerze:
Bliskość świętości -
rozmowa z architektem Andrzejem Ryczkiem
Świadek wielkiej sprawy -
rok 10-lecia beatyfikacji bł. ks Stefana Wincentego Frelichowskiego
Biskup Józef u chorych
Nr 4 (736)* J * ROK * LII * 25 I 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Umieć się śmiać

Koniec stycznia to czas, w którym wiele mówi się o zabawie. Jak to w karnawale, organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy, prywatki, bale, na których można zauważyć homo ludens, czyli człowieka bawiącego się.
Pan Bóg nie stworzył człowieka po to, by się smucił, ale by był radosny. Rzec więc można: bawmy się! Spędzajmy czas z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, bo to pomaga budować, utrzymywać lub nawet leczyć nasze relacje z bliźnimi. Tańczmy i śmiejmy się, bo to przynosi odprężenie i pozytywne nastawienie na trudy codzienności.
Szkoda, że prawie wcale nie słyszy się o balach przebierańców dla dorosłych. Śmiesznie to brzmi? Pewnie, że śmiesznie, ale tylko człowiek bez narzuconych sobie sztywnych ograniczeń, zahamowań, potrafi uwolnić dziecko tkwiące w każdym z nas. Nie boi się, że jest śmieszny, tylko sam się z tego śmieje. Jaka szkoda, że coraz więcej jest takich ludzi, którzy nie potrafią rozpoznać żartu, nie potrafią tak zwyczajnie cieszyć się życiem takim, jakie ono jest. Jak biedni są ci, którzy uśmiechają się na widok najnowszego modelu samochodu, czy kolejnych zer na koncie. Jak żal jest tych, którzy dla poczucia szczęścia ukrywają swoje wady i problemy za czymś, co jest jedynie maską doskonałości i szczęścia.
Bawmy się i radujmy po chrześcijańsku – bardziej ubrani niż rozebrani, z alkoholem, ale bez nadmiaru. Wykorzystajmy wesoły czas karnawału, by zregenerować siły, by cieszyć się życiem.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 12341 bajtów]
Caravaggio, „Nawrócenia św. Pawła”
Fot. Archiwum


W Roku św. Pawła Kościół w szczególny sposób obchodzi święto Nawrócenia św. Pawła, 25 stycznia. Wróg chrześcijaństwa, zbliżając się do Damaszku, przeżył spotkanie z olśniewającą światłością z nieba. Blask chwały ukazał mu Chrystusa, Tego, którego prześladował (por. Dz 9, 3-19). Nawrócenie było momentem przełomowym w jego życiu, potem głosił wielkie dzieła Wszechmocnego i Dobrą Nowinę. Dzisiejsze święto pokazuje moc łaski i Boże miłosierdzie. Apostoł Narodów zachęca nas do przemiany życia, powstania, przejrzenia, nawrócenia się oraz życia w blasku Prawdy i nadziei dla większej chwały Bożej

(bp)

ECHO ZE WZGÓRZA BŁ.MATKI MARII PASTERKI

Pomóż ubogiemu

Z niezmierzonej łaski Opatrzności Bożej dane nam było rozpocząć Nowy Rok Pański 2009 i znów – zapytując, co on nam przyniesie – z zawierzeniem złożyć wszystko w dłonie Świętej Bożej Rodzicielki: radości i nadzieje, troski i obawy, nasze ludzkie lęki w świadomości wielorakich zagrożeń. Podstawy tych lęków o przyszłość uświadomiło nam wyraźnie orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju, który obchodziliśmy w dniu Bogarodzicy Maryi, 1 stycznia.
Wymowny temat orędzia wytycza nam niejako tegoroczną pracę: „Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju”. Ojciec Święty przypomina, przytaczając słowa sługi Bożego Jana Pawła II: „Coraz powszechniejszym i poważniejszym zagrożeniem dla pokoju w świecie staje się zjawisko: wielu ludzi, a nawet całe narody żyją dziś w warunkach skrajnego ubóstwa. Nierówności między bogatymi i ubogimi stają się coraz jaskrawsze nawet w krajach najbardziej rozwiniętych gospodarczo. Problem ten musi niepokoić sumienie ludzkości, jako że wielka liczba osób żyje w warunkach, które uwłaczają ich wrodzonej godności”. Spójrzmy na Najświętszego Zbawiciela w grocie betlejemskiej, którego kontemplujemy w okresie Bożego Narodzenia: Oto prawdziwie Ubogi na tej ziemi. „Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie” (por. Łk 2, 7). Bł. Matka Maria Karłowska zachęca nas: „Rozważajmy stajenkę betlejemską: Ewangelia mówi o żłóbku, o sianie, o pieluszkach – i to wszystko; natomiast nie mówi ani słowa o ogniu, jedzeniu, o siedzeniach. To było prawdziwe ubóstwo! – Rozważając dalej, mówi: – Całe życie Boskiego Zbawiciela było takie jak Jego narodzenie: cierpiał głód, pragnienie, zimno, gorąco, podróżując boso; spał pod gołym niebem, gdziekolwiek Go noc zaskoczyła, a Kalwaria odpowiada betlejemskiej stajence: krzyż i żłób”.
Według Błogosławionej – jeśli serca nasze przejmą się ubóstwem Chrystusa, potrafimy zobaczyć obok siebie ludzi ubogich. W orędziu na Światowy Dzień Pokoju Ojciec Święty wskazuje, że na ubogich mamy patrzeć świadomi, iż wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego Boskiego planu. Jest nim powołanie do tworzenia jednej rodziny, w której każdy człowiek i naród będzie postępować zgodnie z zasadami braterstwa i odpowiedzialności.
Już w początkach XX wieku zrozumiała to doskonale bł. Matka Maria, kiedy nakazała swoim siostrom traktować ubogich z największą miłością i wyjaśniała: „Miłość jest mocą słabych, uzdrowieniem chorych, pociechą stroskanych, pomocą potrzebujących”. Pozostawiła zdecydowane polecenie wielorakiej pomocy ubogim, mówiąc: „Masz dużo – daj dużo; masz mało – daj mało, ale zawsze daj! Staraj się odczuwać szczęście i nieszczęście bliźnich jak własne i traktuj potrzeby bliźnich jak najbogatsze kopalnie złota, z których własną duszę wzbogacisz!” .Sama była bardzo miłosierna dla ubogich, była uczulona na ich nędzę.Nie pozwoliła odejść biednemu od furty bez wsparcia. Dawała wymowny przykład, wielokrotnie oddając mu swój posiłek. Ubodzy z okolic klasztoru zawsze korzystali z bezpłatnych obiadów przy furcie klasztornej. Litowała się nawet nad zwykłym złodziejaszkiem, który z pomocą roweru młócił klasztorną pszenicę. Dla ubogich miała wyjątkowo dobre serce i hojną rękę. Ówczesny zarządca klasztoru tak mówi: „Matka Założycielka ratowała nędzę ludzką. U niej prawie drzwi się nie zamykały. Każdy ubogi, który przyszedł, otrzymał wsparcie.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski