w numerze:
Powstańcze wybory pomorskich kapłanów
Służba Miłosiernej Miłości Boga -
rozmowa z ks. kan. A. Piontkowskim
Z ducha wypływają czyny -
sylwetka s. Moniki Gojtkowskiej
Nr 5 (737)* J * ROK * LII * 1 II 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Dostrzegać Jezusa

2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, na pamiątkę ofiarowania małego Chrystusa w świątyni jerozolimskiej. Maryja przedstawiająca Bogu Jezusa, niesie Światłość świata, która jest zdolna przezwyciężyć ciemność grzechów. Dlatego płonąca świeca w rękach wiernych symbolizuje Chrystusa oraz jest wyrazem wiary i ufności, a doniesiona do domu ma zapewnić zgodę i miłość w rodzinie.
Światło gromnicy towarzyszy chrześcijanom przez całe życie, od chrztu aż do śmierci. Ta świeca chroni przed złem, wyraża miłość i zaufanie do Matki Bożej. Zapatrzeni w Świętą Rodzinę uczmy się zachowywać prawo Boże i jak Symeon dostrzegać Jezusa. Ewangelia, Eucharystia i przystępowanie do sakramentu pojednania uzdalniają do takiego życia, które – na wzór świecy – spala się w służbie Bogu i bliźnim. Prośmy więc Panią Gromniczną, by przeprowadziła nas przez trudy i przeciwności do światłości wiecznej.
2 lutego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Tego dnia modlimy się za osoby, które oddały swoje życie, by służyć Bogu, Kościołowi i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Dlatego w bieżącym numerze „Głosu z Torunia” prezentujemy rozmowę z ks. kan. Andrzejem Piontkowskim, asystentem kościelnym Instytutu Miłosierdzia Bożego, a także s. Monikę Gojtowską, elżbietankę, uhonorowaną tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kowalewa Pomorskiego. Osoby poświęcone Bogu usłyszały głos Pana, poszły za Nim i zawierzyły Mu przyszłość. Ich posługę oddają słowa: „Maksimum dla Boga – również w drugim człowieku; minimum dla siebie”.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański2 LUTEGO - 13. DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

[Rozmiar: 16066 bajtów]
Fot. Tomasz Lewandowski

Życie konsekrowane jest darem ofiarowanym nam przez Boga. Dawać świadectwo o Chrystusie swoim życiem, czynami i słowami – oto szczególna misja życia konsekrowanego w Kościele i w świecie

Jan Paweł II, „Vita consecrata”, 109

Pomóż ubogiemu (2)

Luty – podobnie jak styczeń – rozpoczynamy z Matką Najświętszą. Tym razem w nowy miesiąc wprowadza nas Matka Boża Gromniczna, Matka Światłości, wnosząca w mroki naszego życia swego Boskiego Syna, Światłość świata.
Wiemy, jak trudno żyć bez światła. Jak ubogim jest człowiek żyjący w ciemnościach! Jak wiele czyha na niego różnorodnych zagrożeń! Wymowna jest więc symbolika obrazu Matki Bożej Gromnicznej: Oto jak złe wilki, chcą nas opanować duchy ciemności i dlatego tak bardzo jest nam potrzebne światło otrzymane z rąk Maryi, światło Chrystusa, światło wiary świętej. Daje nam pewną obronę i pozwala iść przez życie nieomylnie, pomimo tak wielu niebezpieczeństw i niepewności naszych czasów.
W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju Benedykt XVI mówi: „Wiemy, że istnieje ubóstwo niematerialne, które nie jest bezpośrednią i automatyczną konsekwencją braków materialnych. W bogatych i rozwiniętych społeczeństwach występują na przykład zjawiska marginalizacji, ubóstwa w dziedzinie relacji, ubóstwa moralnego i duchowego”. Wiemy, ile osób – nawet wśród naszych bliskich – jest dziś dotkniętych uzależnieniami, które spychają ich na margines społeczeństwa, skąd nie łatwo się wydobyć. Doświadczamy, ile bywa niezrozumienia i niezgody w naszych rodzinach, w sąsiedztwie. Jak często w stosunkach międzyludzkich spotykamy się z niesprawiedliwością, nieuczciwością, nawet z brutalnością. Oprócz tego dotkliwie odczuwane trudności ekonomiczne i ekologiczne sieją spustoszenie również w duchowości jednostek i całego narodu. To jest właśnie ubóstwo niematerialne, o którym mówi Ojciec Święty. Ubóstwo, wobec którego nie wolno nam przechodzić obojętnie.
Przypomnijmy sobie wezwanie Papieża: „Chciałbym dzisiaj, na początku tego nowego roku, skierować do każdego ucznia Chrystusa i do wszystkich ludzi dobrej woli gorący apel o otwarcie serca na potrzeby ubogich oraz o czynienie wszystkiego, co praktycznie możliwe, aby przychodzić im z pomocą”. Nie tylko ubogim materialnie, ale także tym, których dotknęło ubóstwo moralne, duchowe. To jest problem zawsze aktualny. „Ubogich zawsze macie u siebie” (J 12, 8) – powiedział Pan. Każdy z nas jest w jakiś sposób biedakiem, nad którym w noc betlejemską pochylił się Bóg Ojciec, dając Swego Syna na ratunek dla wszelkich obszarów ludzkiej nędzy. Pochylił się, abyśmy teraz my pochylali się nad drugim człowiekiem będącym w potrzebie, załamanym, głęboko poranionym, osamotnionym, udręczonym trudnościami życia, wobec których jest już bezradny, nad chorym i opuszczonym.
Przypomnijmy sobie młode lata bł. Marii Karłowskiej, udając się z pomocą materialną do biednych rodzin, najczęściej dotykała również nędzy duchowej. Dla przykładu: wspierając ubogich ludzi, których przy tym starała się nakłonić do sakramentu małżeństwa, spotkała będącego już prawie w agonii „starca, brudnego i zawszonego. Maria, przezwyciężając naturalną odrazę, jaką budził ten widok, pospieszyła choremu z pomocą. Oczyściła go, na ile mogła, ubrała w czystą bieliznę, po czym usiadła przy nim, żeby go przygotować na śmierć. Starzec od 20 lat nie był u spowiedzi. Maria załatwiła mu możliwość przyjęcia sakramentów świętych. Kiedy wróciła rano, zastała biedaka jeszcze przy życiu. Poznał Marię i wyszeptał, że po spowiedzi czuje się uspokojony i szczęśliwy, wiedząc, iż śmierć połączy go z Panem Jezusem. Maria modliła się przy nim aż do chwili, gdy starzec oddał ducha. Wspomnienie o tym fakcie mocno wryło się w jej pamięć i niejednokrotnie później opowiadała o nim wychowankom”.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski