w numerze:
"Będę chwalił Pana do końca mego życia"
rozmowa z ks, inf. Tadeuszem Nowickim
Kolęda -zwierciadło rodzin -
refleksje kapłanów po odwiedzinach kolędowych
Trzeba na nowo odkryć parafię -
Kiełbasin -perełka got6yku
Nr 7 (739)* J * ROK * LII * 15 II 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Radość świętości

Współczesny człowiek potrzebuje radości płynącej z czystego sumienia, odkrywania prawdy o Bogu, świecie i człowieku, spotkań z ludźmi czy świętowania, a także zdrowia, pomyślności, sukcesów, spełniających się marzeń. To radość sprawia, że codzienne obowiązki podejmujemy z entuzjazmem, to ona daje siłę do zmierzenia z trudnościami. Dlatego Chrystus prosi Ojca, „aby moją radość mieli w sobie w całej pełni” (J 17, 13), by ustrzegł ich od złego i uświęcił w prawdzie, „aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17, 26). Radość więc rodzi się z poznania, przyjęcia i uwierzenia Słowu, może przejawiać się także w milczeniu i cierpieniu.
W tych dniach wierni diecezji toruńskiej, zapatrzeni w „radosnego dawcę, którego miłuje Bóg” (por. 2 Kor 9, 7), umocnieni modlitwą Księży Biskupów, przygotowują się do 64. rocznicy śmierci bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego. Uroczystości odbędą się 23 lutego w 10-lecie beatyfikacji i pobytu Jana Pawła II w Grodzie Kopernika.
Bł. Ksiądz Stefan zawierzył Opatrzności Bożej, pokazał, że dobro jest silniejsze od zła. „Całe jego życie jest bowiem jakby zwierciadłem, w którym odbija się blask owej Chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym” (Jan Paweł II, Toruń, 7 czerwca 1999 r.). Za drutami obozów Ksiądz Wicek był dobrym pasterzem, zachował wewnętrzną wolność, radość i pokój serca. Z narażeniem życia niósł pomoc i pociechę, umacniał Mszą św. i spowiedzią, urządzał wspólną modlitwę i niósł Chrystusa Eucharystycznego. Zorganizował także obozową Caritas. Wierzył w Boga i Bogu. W wierszu, który zaskakuje pogodą ducha, napisanym w obozie koncentracyjnym w Dachau, wyznał: „Radosnym, Panie, boś mi żyć dozwolił (...) Radosna ma dusza, Boże!”.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 13289 bajtów]
Charyzmat zakonny to dar uwidaczniania w świecie osobowości Jezusa
Fot. Joanna Kruczyńska

Świato na oświecenie pogan

Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy 2 lutego. Zgodnie z przepisami Prawa Mojżeszowego syn pierworodny był ofiarowywany Bogu. Na myśl przywołujemy chwilę, w której Maryja przyniosła do świątyni Jezusa – „światło na oświecenie pogan”, stąd ten dzień nazywany jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. Później Jezus dopełnia tego ofiarowania poprzez nauczanie i śmierć na krzyżu.
Od 1997 r. 2 lutego jest także Dniem Życia Konsekrowanego. Modlimy się za tych, którzy jak niegdyś Jezus, ofiarowali swe życie Panu, a wypełnieniem tego jest ich służba Bogu oraz bliźniemu w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.
Z tej okazji w toruńskiej katedrze pw. Świętych Janów 2 lutego odprawiono Mszę św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Andrzej Suski. Kaznodzieja zwrócił uwagę m.in. na to, że nic tak nie świadczy o miłości, jak oddanie się innym. Dzięki Jezusowi widzimy cel i ostateczne przeznaczenie naszego życia. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani, by sami świecić światłem Chrystusa, gdyż po to zostaliśmy ochrzczeni. Niestety, pochłonięci błyskotkami współczesności, zapominamy o prawdziwym blasku. „Charyzmat zakonny to dar uwidaczniania świecie osobowości Jezusa” – zauważył Biskup Andrzej. Jan Paweł II ustanowił Dzień Życia Konsekrowanego, byśmy mogli okazać szacunek wobec tych osób oraz wyrazić wdzięczność za ich cichą i pokorną służbę bliźnim. Tego dnia mają okazję powrócić do źródeł konsekracji i odnowić śluby.

Joanna Kruczyńska

Boże w Trójcy Jedyny, oto ja powołana do Twojej odwiecznej miłości na drodze rad ewangelicznych, ponawiam mój ślub posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Pobudzona wezwaniem Kościoła, chcę z większą gorliwością i roztropnością, oddać się Tobie na posługę bliźnim, być dla nich żywym spełnieniem Ewangelii, widomy znakiem Chrystusa działającego w Swoim Kościele. Znam swoją słabość i nieudolność, ale ufna w Twą hojność i nieskończone miłosierdzie błagam, abyś tę ofiarę miłości przyjąć raczył i dał mi obfite łaski do jej wypełnienia. Amen

Uroczystości 64. rocznicy śmierci
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
w 10-lecie beatyfikacji i pobytu Jana Pawła II
w Toruniu

[Rozmiar: 5329 bajtów]
Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski
Fot.Archiwum redakcji
23 lutego Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa polskiego, zaprasza do udziału w uroczystości 64. rocznicy śmierci.
O godz. 17 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, po czym nastąpi przejście do Teatru im. Wilama Horzycy, gdzie o godz. 18.30 rozpocznie się uroczyste wspomnienie 64. rocznicy śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
Termin i godzina uroczystego wspomnienia zostały zmienione z soboty (21 lutego) na poniedziałek (23 lutego) ze względu na rok 10-lecia beatyfikacji (jest to zmiana kalendarium uroczystości diecezjalnych). Kapłanów pragnących brać udział w koncelebrze uprasza się o przywiezienie alby i cingulum.

Na uroczystości zaprasza ks. prał. Józef Nowakowski,
kustosz Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski