w numerze:
Tydzień z bł. ks. Markiewiczem
Troska o życie-temat ciągle aktualny -
w roku poświęconym życiu rozpoczynamy cykl artykułów na ten temat
Nr 8 (740)* J * ROK * LII * 22 II 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Tydzień z Popielcem

Przyjrzyjmy się nadchodzącemu tygodniowi. Rozpoczniemy go 7. niedzielą zwykłą. Potem będą 2 dni tradycyjnie spędzone radośnie, bowiem to ostatki. Nie ominie nas tzw. śledzik. W Środę Popielcową rozpoczniemy Wielki Post. I ewenement polskiej religijności: w Popielec kościoły po brzegi zapełnią się ludźmi, z których część spotkamy potem w tym miejscu dopiero ze święconką. Pod koniec tygodnia piątek i pierwsza w tym roku Droga Krzyżowa, a w 1. niedzielę Wielkiego Postu – „Gorzkie żale”.
Popatrzmy na najbliższy tydzień jak na swoistą alegorię. Tydzień z Popielcem to, jakby nasze życie w pigułce: czas zabawy i powagi, czas beztroski i refleksji. Tylko 7 dni, a ile możemy zadać sobie pytań: Czy radosny czas ostatków spędzę godnie? Czy nie będę dla kogoś zgorszeniem? Czy bawiąc się, nie będę fałszywa w swoim zachowaniu tylko dlatego, że zechcę być w centrum zainteresowania? Czy w Popielec pójdę do kościoła, by pochylić głowę na znak pokuty, czy dlatego, że tak każe tradycja albo religijni, lecz nie zawsze wierzący rodzice? Czy znajdę czas na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, czy skupię się na nim i przełożę na własne życie rozważania kolejnych stacji? Czy będzie mnie stać na wysiłek pojawienia się drugi raz w kościele, by uczestniczyć w „Gorzkich żalach”? Tyle pytań, a jakie będą odpowiedzi…?

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 7450 bajtów]
Fot.Katarzyna Link
25 lutego, w Środę Popielcową, rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, 40-dniowego przygotowania do Świąt Paschalnych, wyciszenia i refleksji, pokuty i nawrócenia, wzmożonej modlitwy i zrozumienia tajemnicy zbawienia. Tego dnia kapłan posypuje głowy popiołem, mówiąc: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19) albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Te słowa przypominają o przemijaniu i kruchości życia oraz o nieuchronnej śmierci, a także o wielkim miłosierdziu Bożym. W czasie Wielkiego Postu chrześcijanie podejmują trud pokuty i nawrócenia, prosząc Wszechmocnego: „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego” (Ps 51, 1-2), by z wiarą, ufnością i miłością oddać Bogu całe życie
bp

Odpowiedzialność za słowo

Konferencja naukowa dotycząca odpowiedzialności za słowo i towarzyszący jej panel „Mity i manipulacje w przekazach informacyjnych o «in vitro»” miały miejsce 24 stycznia, w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Prelegenci poruszyli ważne i aktualne sprawy, bo przecież słowo towarzyszy każdemu na co dzień i trzeba mieć świadomość odpowiedzialności za wszystkie wypowiedzi. Konferencję otworzył o. Tadeusz Rydzyk, założyciel WSKSiM, nawiązując do wydanego tego dnia orędzia Benedykta XVI na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pierwszym punktem programu sympozjum „Oblicza słowa” był panel zatytułowany „Mity i manipulacje w przekazach informacyjnych o «in vitro»” z udziałem abp. Henryka Hosera, przewodniczącego Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, członków tego gremium ks. prof. dr. hab. Franciszka Longchamp de Bérier, kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarza medycyny Macieja Barczentewicza, prezesa Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie. Spotkanie panelowe poprowadził o. dr Krzysztof Bieliński, rektor WSKSiM.

Nowa globalizująca etyka

Abp Henryk Hoser zwrócił uwagę, że na naszych oczach powstaje nowa światowa, globalizująca etyka, która nie jest etyką pojawiającą się spontanicznie. – To są procesy sterowane z dużym nakładem sił i środków, które są przedstawiane jako spontaniczne ewolucje czy mutacje kultury, obyczajów, zachowań ludzkich – mówił abp Hoser. Podkreślił również, że nie ma dnia, aby w mediach nie pojawiały się przekazy mówiące o tematyce związanej z reprodukcją „in vitro”. Biotechnologia – jak zaznaczył – dotyka problemów wielospecjalistycznych, co utrudnia debatę. – Uderza w niej jej cząstkowość, aspektowość i brak pryncypiów, które Kościół próbuje uświadomić w dialogu. Następuje polaryzacja stanowisk. Naszej etyce racjonalnej, którą wywodzimy z samego pojęcia bytu ludzkiego i definicji człowieka, przeciwstawia się etykę sentymentów – podkreślił. – Jest bardzo trudno dyskutować z etyką sentymentów, gdzie uczucia, pragnienia, marzenia domagają się natychmiastowego spełnienia i gdzie racjonalne argumenty po prostu nie trafiają. Nie możemy ulegać tej etyce, bo ona jest wewnętrznie niespójna, kapryśna i w końcu obraca się przeciwko człowiekowi, dobro indywidualne jest postawione ponad dobrem innych osób, które wchodzą w krąg rozwiązań, które są implikowane w tak tworzoną sytuację – dodał Pasterz Kościoła warszawsko-praskiego.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski