w numerze:
Biblia jest jednoznacznie pro life
Aktualne zadania obrońców życia człowieka -
wykład dr. inż. Antoniego Zięby w Toruniu
Króluj nam Chryste -
diecezjalny zjazd ministrantów i lektorów
Nr 10 (742) * J * ROK * LII * 8 III 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
O wytrwałość u młodych

Kiedy przychodzimy do kościoła na Mszę św., naturalny jest widok ministranta czy lektora. Coraz powszechniejsza staje się w Kościele funkcja kantora. Podoba nam się, jak nabożeństwo jest urozmaicone śpiewem scholi czy chóru. Osoby zaangażowane w powyższe formy działalności to Liturgiczna Służba Ołtarza.
9 marca wspominamy św. Dominika Savio, patrona Liturgicznej Służby Ołtarza. Ten chłopiec – urodzony w połowie XIX wieku we Włoszech – był kształtowany najpierw przez pobożną rodzinę, potem przez ks. Jana Bosko. W wieku 14 lat wraz z kilkoma przyjaciółmi założył Towarzystwo Niepokalanej. Była to grupa chłopców zaangażowanych w młodzieńczy apostolat dobrego przykładu. Umarł rok później, zaś w 1954 r. został ogłoszony świętym.
Św. Dominik był idealistą. Bardzo pragnął zostać świętym i trwał przy swoim zamierzeniu, mimo złego samopoczucia czy zmęczenia. Był przekonany, że może zawojować świat.
Postawa św. Dominika jest dobrym przykładem dla młodych. Oni też często uważają, że są w stanie osiągnąć każdy cel, jaki sobie wyznaczą. Niestety, niekiedy te cele odbiegają od nauki Kościoła. Św. Dominiku Savio, spraw, by młodzi XXI wieku pamiętali o chrześcijańskich ideałach i wypełniali je wytrwale. Oby nie byli jak chorągiewka, która zmienia swój kierunek w zależności od tego, skąd zawieje wiatr. Niech Wielki Post pomoże młodym dostrzec piękno życia w zgodzie z Bogiem i własnym sumieniem.

Joanna Twardowska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

64.ROCZNICAŚMIERCI BŁ.KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO
[Rozmiar: 14060 bajtów]
Koncelebrowana Msza św. sprawowana w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Fot.Archiwum seminarium

W roku 10-lecia beatyfikacji

bł.ks. Stefana Frelichowskiego

Niedługo minie 10 lat od pobytu Jana Pawła II w Toruniu. W Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego przygotowaniem do jubileuszu były obchody 64. rocznicy śmierci bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego. Zbieg okoliczności spowodował, że odbyły się w dniu odpustu, 23 lutego. Uroczystości w sanktuarium rozpoczęła koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego z udziałem kapłanów z diecezji toruńskiej, pelplińskiej, gdańskiej oraz przemyskiej. W celebracji w intencji rychłej kanonizacji Błogosławionego uczestniczyli również bp Józef Szamocki i ks. hm. Krzysztof Masiulanis HR, naczelny kapelan ZHR. W wypełnionym kościele Mariackim była także szczególna grupa – 50-osobowa pielgrzymka Komendy Hufca ZHP z Krosna, która przywiozła urnę z prochami dwóch harcerskich męczenników braci śp. Jana i Stanisława Magurów. Następnie przy relikwiach Księdza Stefana wierni modlili się o jego rychłą kanonizację, a potem procesyjnie przeniesioną urnę złożono w miejscu Pamięci harcerstwa.

[Rozmiar: 13232 bajtów]
Liczni uczestnicy uroczystego wspomnienia zgromadzili się w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu
Fot.A. Jobczyński
Coroczne, wyprzedzające uroczyste wspomnienie odbyło się po Mszy św. w tym samym dniu w Teatrze im. Wilama Horzycy. Dla wielu zabrakło miejsc. Wszystkim, nawet stojącym, podobał się program „Pamięci Patrona”. Pierwszą część stanowił montaż słowno-muzyczny „Po harcersku... idę za Tobą, Panie...” (Pamiętnik, s. 131) opracowany przez Barbarę Pawłowską. Teksty z Pamiętnika i wiersze ks. Jana Twardowskiego, Bolesława Taborskiego i Wojciecha Bąka przedstawili Paweł Kowalski i Jarosław Felczyński, aktorzy.
Multimedialna prezentacja „Ks. Stefan Wincenty Frelichowski – błogosławiony i patron”, opracowana przez Tomasza Kowalskiego, ukazała autentyczność jego życia oraz prawdziwą pasję w realizacji chrześcijańskich i harcerskich ideałów aż po męczeńską śmierć. Dostrzegali to wszyscy już za jego życia, czemu dali świadectwo, prosząc o zachowanie relikwii, i w Dachau pisząc swoje o nim świadectwa.
Drugą cześć – przy stylizowanym ognisku – rozpoczęła pieśń „Płonie ognisko i szumią knieje” zainicjowana przez zespół muzyczny Szczepu Harcerskiego „Błękitna Jedynka” z Górska, a śpiewana przez wszystkich. Z kolei „Harcerskie ideały” przypomniały wartości, które spełniał bł. Stefan Wincenty, patron harcerstwa polskiego.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski