w numerze:
Złoty jubileusz -
ks. prał. Bolesława Lichnerowicza
Św. Paweł prowadzi do Chrystusa -
albumy "Biblioteki Niedzieli"
Cierpienie jest tajemnicą, ale nie karą za grzechy -
Wykład z cyklu "W trosce o naszą rodzinę"
Nr 11 (743) * J * ROK * LII * 15 III 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Moc modlitwy

W Wielkim Poście przypatrujemy się Chrystusowi, który cierpiał, umarł, zmartwychwstał i żyje w chwale Ojca. Najlepszym sposobem zatrzymania się przy Bogu jest pełna nadziei modlitwa, która pozwala zobaczyć własne życie oczami Boga. Dlatego tak ważne jest, by nie zaniedbywać modlitwy. Z modlitwą wiąże się wiara, jak bowiem prosić, nie wierząc, że się tak staje. Moc modlitwy i związanej z nią wiary ukazuje Jezus, mówiąc „Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11, 24). Ojcowie Kościoła porównują modlitwę do ptaka, który na 2 skrzydłach – poście i jałmużnie – osiąga niebo.
W czasie rekolekcji wielkopostnych, przygotowując się do sakramentu pokuty, przyjrzę się mojej modlitwie: Czy wierzę w jej moc? Czy wierzę, że zmienia codzienne życie i uzdrawia wnętrze? Czy wdzięcznym sercem dziękuję za łaski? Czy widzę je? Czy moja modlitwa nie staje się monologiem, czy pozwalam Bogu mówić? Czy jestem wierna? Czy klękając do modlitwy mam świadomość, że staję przed samym Bogiem?
Czas, w którym odpoczywam przed Bogiem – tak jak Maria, która usiała u stóp Pana i przysłuchiwała się Jego mowie – napełnia mocą, pokojem i radością, których świat nie może dać. W trudnych doświadczeniach Najwyższy mówi: Nie bój się! Wierz tylko! Czy słyszę ten głos? Czy wierzę słowu Boga? Czy pamiętam, że Stwórca jest wierny? Dlatego moje życie ma być wiernym kroczeniem drogą przykazań. Przykładem słuchania Boga, zaufania Mu i posłuszeństwa jest św. Józef (uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, przypada 19 marca). Ten – który wypełnił wolę Bożą, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia i zajmuje szczególne miejsce w dziejach zbawienia – jest patronem bp. Józefa Szamockiego. Tego dnia pamiętajmy w modlitwie o Księdzu Biskupie.

Maria Galińska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 15162 bajtów]
Wielki Post – okres nawrócenia serca, zastanowienia się nad życiem,
wyjścia na pustynię, spotkania Boga w Jego Słowie,
by w tym blasku zobaczyć własne niegodziwości i grzechy oraz prosić o zmiłowanie w sakramencie pojednania i pokuty.
„Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie,
moja Opoko i mój Wybawicielu!” (Ps 19, 15).
Czas rekolekcji, czas łaski, czas przemiany.
Bóg – Droga, Prawda, Życie – czeka...

Fot.Krzysztof Kunert pb
[Rozmiar: 11497 bajtów]
Fot. Archiwum redakcji

Z okazji imienin Księdza Biskupa Józefa Szamockiego wdzięczni za pasterską posługę życzymy obfitości darów Ducha Świętego oraz mocy w trudach codzienności. Niech patronka diecezji Matka Boża Nieustającej Pomocy otoczy Księdza Biskupa swoim macierzyńskim płaszczem i pomaga pielęgnować, pomnażać oraz rozdawać miłość do Boga i bliźniego. Z głębi serc życzymy dobrego zdrowia i wytrwałości w pokonywaniu siebie, a św. Józef niech wspiera oraz umacnia Księdza Biskupa w ojcowskim czynieniu dobra i przywracaniu nadziei strapionym.

Redakcja i Czytelnicy "Głosu z Torunia"

Rebelia fizyki w królestwie Chronosa


Nieczęsto się zdarza, aby wykład akademicki zgromadził ok. tysiąca słuchaczy, jak to miało miejsce 26 lutego w auli toruńskiego UMK. Ci, którzy przyszli na ostatnią chwilę, stawali bezradnie, zaskoczeni widokiem sali wypełnionej po brzegi. Nie wystarczyło miejsc siedzących – za takowe z konieczności posłużyły stopnie schodów w przejściach między rzędami.
Tyle osób skorzystało z okazji, by ujrzeć i posłuchać ks. prof. Michała Hellera z Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, który wygłosił wykład „Czas człowieka i czas Wszechświata”. Okazją do spotkania była rocznica urodzin prof. Aleksandra Jabłońskiego (1898-1980), twórcy toruńskiej szkoły fizyki. Toruński uniwersytet już po raz 22. uczcił w ten sposób swego profesora, wykładowcę, światowej sławy uczonego.
W wykładzie ks. prof. Heller podjął próbę udzielenia zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy odpowiedzi na pytanie, czy czas jest rzeczywistością zależną od zjawisk fizycznych. W powszechnym odczuciu człowiek to istota uwięziona w czasie jak w najciaśniejszej skrzyni. Żyje w krótkiej jak mgnienie oka chwili bieżącej – teraźniejszości, która rozciąga się między dwoma przepaściami niebytu – przeszłością i przyszłością. Czy jesteśmy w stanie zapanować nad czasem? Dlaczego nie możemy cofnąć się do wczoraj? Oto pytania, które w równym stopniu zaprzątają uwagę najtęższych mózgów, jak i zwykłych zjadaczy chleba, marzących o możliwości, by to czy owo „odkręcić”.
Toruńskich słuchaczy z pewnością zafrapowały liczby. Odwołując się do wyników najnowszych badań, dla których granica błędu to 3%, ks. prof. Heller przedstawił chronologię powstania i rozwoju Wszechświata oraz Ziemi. Według tych wyliczeń wiek Wszechświata można określić na 13,8 mld lat, zaś wiek Układu Słonecznego, w tym Ziemi – na 4,5 mld. 4 mld lat temu na Ziemi zapanowały warunki, które umożliwiły pojawienie się życia, co rzeczywiście dokonało się „zaraz potem” (pierwsze mikroorganizmy).

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski