w numerze:
Miła jest Bogu modlitwa -
ze Wzgórza bł. Matki Marii Pasterki
Młodzi u św. Józefa -
pielgrzymka studentów WSKSiM
Z życia Caritas Diecezji Toruńskiej -
pomagamy blisko Ciebie!
Nr 14 (746) * J * ROK * LII * 5 IV 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Nasza nadzieja

W Niedzielę Palmową obchodzimy Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku jest to 24. spotkanie młodych pod hasłem: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10). Ostateczną nadzieję możemy pokładać jedynie w Bogu, który, będąc Bogiem żywym, daje nam życie. Niemniej na ziemi, w szarej codzienności, potrzebujemy ludzi i spraw, które pobudzą naszą nadzieję.
W Niedzielę Palmową zwróćmy szczególną uwagę na młodzież. Jan Paweł II mówił o młodych, że są solą ziemi i nadzieją świata. Czy i my, dorośli, tak postrzegamy idące za nami pokolenie? Najczęściej w środkach komunikacji miejskiej można usłyszeć starszych ludzi głośno narzekających, że dzisiejsza młodzież jest zła, bo miejsca nie ustąpi, hałasuje, dzień dobry nie powie nobliwej sąsiadce. Pytam więc: Od kogo młodzi nauczyli się kłamać, oszukiwać, wykorzystywać innych, żyć tak, by jak najmniej się napracować, a w razie poważniejszych problemów uciekać w przestępczość lub uzależnienia?
Pomódlmy się za młodzież. Poświęćmy jej czas i serce, by potrafiła znaleźć czas i serce dla bliźnich.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 22168 bajtów]
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, czas rozpamiętywania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Od Wielkiego Czwartku chrześcijanie przeżywają trzy najważniejsze dni w roku liturgicznym. Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej przypomina Ostatnią Wieczerzę oraz ustanowione przez Jezusa sakramenty kapłaństwa i Eucharystii. W Wielki Piątek – dzień powagi, skupienia i postu – nie odprawia się Mszy św. Liturgia Męki Pańskiej składa się z Liturgii Słowa, adoracji Krzyża, Komunii św. i procesji do grobu. W Wielką Sobotę Kościół milczy, czuwa przy grobie Pańskim, oczekując Zmartwychwstania. Liturgia Wigilii Paschalnej – pełna symboli: światło, słowo, woda i uczta – uobecnia przejście Jezusa ze śmierci do nowego życia. Światło świecy paschalnej symbolizuje Chrystusa, który zwyciężył śmierć i rozjaśnia mroki ludzkiego życia, nadaje mu sens. W tę Świętą Noc rozbłyśnie Światłość
Pb
Fot. Rafał Staszewski

Dni skupienia Akcji Katolickiej

W dniach 7, 14, 21 marca odbyły się dni skupienia Akcji Katolickiej w 3 rejonach duszpasterskich naszej diecezji: w Brodnicy – w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Grudziądzu – w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Toruniu – w parafii św. Antoniego. Spotkania rozpoczynała Msza św., a potem odbywały się katechezy dotyczące zagadnień związanych z zapłodnieniem in vitro i eutanazją. Pierwszą katechezę nt. „Zapłodnienie in vitro – szansa czy zagrożenie?” wygłosił ks. dr Zbigniew Wanat. Prelegent podkreślił, że te tematy są aktualnie żywo dyskutowane, wielorako prezentowane przez środki społecznego przekazu, mają także aspekt polityczny. W dyskusji bardzo często do głosu dochodzą emocje, które niekiedy dominują, usuwając aspekt refleksji etycznej. Dlatego trzeba podkreślić, że – podejmując te problemy – należy oddać głos także bioetyce. Wypracowuje ona kryteria i normy oraz oceny moralne regulujące działania, które ingerują w powstawanie życia ludzkiego, jego trwanie oraz umieranie. Dziedzina ta ma charakter normatywny, a nie tylko opisowy oraz interdyscyplinarny, gdyż korzysta z danych biologii, medycyny, psychologii, socjologii, prawa.
Prelegent zwrócił uwagę na zasadniczą kwestię w ramach bioetyki, jaką jest antropologia stojąca u podstaw refleksji etycznej. Ona będzie miała decydujący wpływ na oceny, wnioski i normy moralne. Rozumienie wartości i godności życia ludzkiego, w szczególności sensu ludzkiego ciała, bywa dzisiaj skrajnie różne. Dlatego w dyskusji bardzo często nie da się znaleźć wspólnego rozwiązania. Powoływanie się na autorytety bioetyczne, co widać szczególnie w prezentowanych informacjach i dyskusjach, do których są zapraszani profesorowie etycy, jest często formą medialnej manipulacji.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski