w numerze:
"W trosce o życie ludzkie" -
konferencja w ramach obchodu Narodowego dnia życia
Chromy wyskoczy jak jeleń -
słowo wstępne bp. Józefa Szamockiego do książki s. Joanny Grodzickiej OCD
Bez trwania w Bogu nie ma troski o życie -
wykład otwarty
Nr 15 (747) * J * ROK * LII * 12 IV 2009
Umiłowani Diecezjanie!

W niedzielę wielkanocną świętujemy zwycięstwo życia nad śmiercią. Zwycięzcą jest Chrystus zmartwychwstały, który pokonał śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Dzięki temu światłu widzimy ostateczne przeznaczenie człowieka do nieśmiertelności i pełni życia z Bogiem. Chrystus, który swoją śmiercią i zmartwychwstaniem otwiera przed nami życie wieczne, potwierdza zarazem wartość każdego życia ludzkiego, jego świętość i nienaruszalność od poczęcia do naturalnej śmierci. Daje On również nadprzyrodzone moce, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie w obfitości.
Jako chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa zmartwychwstałego, głosimy Ewangelię życia, jednoznacznie opowiadamy się za życiem i otaczamy je troską, broniąc zwłaszcza życia najsłabszych, zagrożonego przez aborcję i eutanazję. Prawo do życia jest bowiem podstawowym prawem człowieka. Na tym prawie opierają się inne prawa, które z niego wynikają.
Święta wielkanocne są szczególną okazją, by wyrazić uznanie wszystkim ludziom dobrej woli, którzy na różne sposoby służą życiu, największemu dobru człowieka. Uznanie to należy się przede wszystkim rodzinom, gdyż one stanowią kolebkę życia i miłości. „Wesoły nam dzień dziś nastał...”. Z okazji Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego życzymy serdecznie wszystkim Diecezjanom radości płynącej ze służby życiu oraz mocy w dawaniu świadectwa Chrystusowi żyjącemu na wieki. Wszystkich też obejmujemy modlitwą i błogosławieństwem.

+Andrzej Suski
+Józef Szamocki
Wielkanoc 2009 r.

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

[Rozmiar: 10857 bajtów]
Jan Matejko "Zmartwychwstanie

Słowo pasterskie z okazji koronacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Toruniu

Siostry i Bracia! Zbliża się dzień uroczystego nałożenia korony na obraz Pana Jezusa Miłosiernego w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Toruniu. Koronacja tego obrazu nastąpi 19 kwietnia, w drugą Niedzielę Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00.
Wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego został poświęcony w Watykanie przez sługę Bożego Jana Pawła II z okazji 10. rocznicy ustanowienia Diecezji Toruńskiej. Obraz ten nawiedził wszystkie parafie i domy zakonne naszej diecezji. Otoczony modlitwami i czcią wiernych został on umieszczony w toruńskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny, gdzie cieszy się niesłabnącym kultem jako znak miłosiernej miłości Boga pochylonego nad każdym człowiekiem. Właśnie ten kult sprawił, że miejsce związane z wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego zostało uznane za diecezjalne sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Jednym z tradycyjnych wyrazów kultu świętych wizerunków są ich koronacje, gest pobożności o głębokiej wymowie religijnej. Nałożeniem korony na obraz Pana Jezusa Miłosiernego prosimy Boga – „przyjdź Królestwo Twoje”. Jezus Chrystus przybliża nam Królestwo Bożego Miłosierdzia i wprowadza do niego tych, którzy czynią miłosierdzie. Dlatego koronowany wizerunek będzie stałym wezwaniem do czynów miłosierdzia, po myśli słów Zbawiciela: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych...” (Mt 25, 40).
Koronę na toruński wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego pobłogosławił osobiście Ojciec Święty Benedykt XVI. Kustosz sanktuarium zaniósł ją także na grób sługi Bożego Jana Pawła II, wielkiego czciciela i głosiciela Bożego Miłosierdzia. W tej koronie jest więc niejako wtopione zawierzenie Kościoła naszych czasów, żyjącego prawdą słów wyznania „Jezu, ufam Tobie”.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski