w numerze:
Słowo Boże w duszpasterstwie powołań -
kongregacja u salwatorianów w Krakowie
Bóg chce czynić wielkie rzeczy... -
pielgrzymka Domowego Kościoła
Rekolekcyjne pojednanie z Bogiem -
rekolekcje wielkopostne w Goimnazjum nr 11
Nr 18 (750) * J * ROK * LII * 3 V 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Dobry pasterz

W 4. niedzielę wielkanocną Kościół ukazuje Chrystusa, który powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają” (J 10, 14). Dobry Pasterz prowadzi po właściwych ścieżkach, a nawet przez ciemne doliny, zostawia stado, by szukać jednej zgubionej owieczki. Z miłością bierze ją na ramiona, by przenieść w najtrudniejszych momentach życia.
Chrystus jest również moim pasterzem, który oddał życie i zmartwychwstał, i jest bramą zbawienia. Szuka mnie wytrwale, troszczy się i wiedzie mnie. Pozwala mi leżeć za zielonych pastwiskach, orzeźwia moją duszę, zastawia dla mnie stół, namaszcza mi głowę olejkiem (por. Ps 23). On jest ze mną, dlatego „nie brak mi niczego” i zła się nie ulęknę. „Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim na długie dni” (Ps 23, 6). Jako umiłowane dziecko Boże mam głosić miłość, triumf Miłosierdzia Bożego i z ufnością kroczyć szlakami, które dla mnie przygotował.
Dobry Pasterz posyła tych, którzy będą sprawować sakramenty i świadczyć o Jego miłości. Dlatego ta niedziela jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania. W tych dniach módlmy się szczególnie, by Pan wyprawił nowych robotników na swoje żniwo, by działali w imieniu całego Kościoła, zanosili do Boga modlitwę, a przede wszystkim składali Ofiarę eucharystyczną (por. KKK, 1552); by czynili to na wzór Chrystusa, pamiętając, że „słusznie więc nazwał Pan opiekę nad owieczkami dowodem miłości względem Niego” (KKK, 1551).

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 16523 bajtów]
Kustosz sanktuarium ks. prał. Stanisław Majewski z koroną.
Fot.Archiwum redakcji

Przyjdź Królestwo Twoje

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia, podczas Mszy św. o godz. 15, sprawowanej w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu, biskup toruński Andrzej Suski ukoronował znajdujący się tam obraz Jezus Miłosiernego. Wizerunek ten został poświęcony na Watykanie przez Jana Pawła II w 2002 r. z okazji 10. rocznicy ustanowienia diecezji toruńskiej. W tym obrazie Jezus Miłosierny nawiedził wszystkie parafie i domy zakonne w diecezji, a na zakończenie peregrynacji umieszczony został w toruńskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny. Kult związany z tym wizerunkiem sprawił, że miejsce to zostało podniesione do rangi diecezjalnego sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W słowie pasterskim z okazji koronacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Toruniu biskup toruński Andrzej Suski napisał: „Jednym z tradycyjnych wyrazów kultu świętych wizerunków są ich koronacje, gest pobożności o głębokiej wymowie religijnej. Nałożeniem korony na obraz Pana Jezusa Miłosiernego prosimy Boga – przyjdź Królestwo Twoje. Jezus Chrystus przybliża nam królestwo Bożego Miłosierdzia i wprowadza do niego tych, którzy czynią miłosierdzie. Dlatego koronowany wizerunek będzie stałym wezwaniem do czynów miłosierdzia, po myśli słów Zbawiciela: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych... (por. Mt 25, 40)”.
Na początku uroczystości kustosz sanktuarium, ks. prał. Stanisław Majewski powitał zebranych na uroczystości: biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej Józefa Szamockiego, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i miejskich oraz licznie przybyłych kapłanów, siostry zakonne i wiernych świeckich. W krótkich słowach przedstawił początki parafii i sanktuarium.
W homilii podczas uroczystości koronacyjnej bp Andrzej Suski przypomniał, że prawda o Bogu Miłosiernym należy do istoty naszej wiary. – Boża miłość nigdy człowieka nie opuści, bo jest wierna i bezinteresowna. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia Bóg wlewa w serce człowieka dar pokoju. Ten pokój naruszają nasze grzechy. Ludzkie serce jest niespokojne. Pokój na nowo może wnieść Bóg. Bez pokonania grzechu w sercu człowieka nie będzie pokoju – mówił Ksiądz Biskup. – Dla jego przywrócenia Bóg ustanowił posługę jednania. Drugim darem jest dar ufności. Jezus Zmartwychwstały budzi w nas ufność. Znowu coś nie wyszło, kłopoty rodzinne, dawny grzech aborcji. Jak z tym żyć? Czy takie życie ma sens? Jak zacząć nowe życie? Tutaj potrzebna jest wiara zawierzająca całkowicie Chrystusowi – kontynuował Ksiądz Biskup. Ta koronacja – podkreślił Biskup Andrzej – jest prośbą: przyjdź Królestwo Twoje Panie… Jest wołaniem o miłość, która cierpliwa jest, łaskawa... Wołaniem o miłość miłosierną. O taką miłość woła Polska. Wołają politycy, ludzie nienarodzeni, chorzy, młodzi, nie mający za co utrzymać rodziny z powodu braku pracy. Rozważanie bp Andrzej Suski zakończył fragmentem z Dzienniczka s. Faustyny, w którym mówi ona: „Królu mój, o nic Cię nie proszę, chociaż wiem, że wszystko dać mi możesz. Proszę zostań Królem na wieki mojego serca. To mi wystarczy”.
Po homilii bp Andrzej Suski nałożył koronę na obraz Jezusa Miłosiernego, wypowiadając słowa modlitwy: „Błogosławiony jesteś Boże, Ojcze miłosierdzia, że dałeś nam swojego Syna, naszego Pana i Króla. On to dla naszego zbawienia dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy, jako Król nad królami i Pan nad panami. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek Jezusa Miłosiernego, wyznają, że jest On Królem Wszechświata i wzywają Jego Miłosierdzia oraz czekają przyjścia Jego Królestwa. Niech idą Jego śladami, niech Jemu ufają, niech służą Tobie, wypełniając przykazanie miłości, kształtują wyobraźnię miłosierdzia. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędzą swoich sił starając się o zbawienie braci. Niech przez pokorne i pełne miłości życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną tych, którzy Tobie służą. Przez Chrystusa Pana i Króla Miłosierdzia, który żyje przez wszystkie wieki wieków. Amen”.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski