w numerze:
Uroczystości ku czci św. Izydora -
zaproszenie do Górzna
"Polskie rozstania" -
komentarz-2
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka -
30 maja w Toruniu
Nr 19 (751) * J * ROK * LII * 10 V 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
O dobre powołania

W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy Światowy Dzień Modlitwy o Powołania. Maj to czas, w którym w szczególny sposób zwracamy się do Maryi: w trakcie odmawianej przez cały miesiąc Litanii Loretańskiej czy rozpoczynających się 13 maja procesji fatimskich. To Matka Kapłanów, zatem we wszelkich prośbach kierowanych do Niej módlmy się o nowe powołania. Niech to będą wzmożone modlitwy o dobre powołania.
Kościół nie może być odbierany jako instytucja dająca zatrudnienie i zakwaterowanie, bo wtedy ksiądz stanie się jedynie urzędnikiem. Dobre powołanie do kapłaństwa to raczej nie to niekiedy wmówione przez innego księdza czy matkę, która „przeznaczyła” syna do stanu duchownego. Nie jest powołaniem, gdy seminarium to wyjście awaryjne w razie odrzucenia na wymarzonym kierunku studiów.
Dobre powołanie wydaje się kiełkować powoli we wrażliwym sercu młodego człowieka. I chyba nie należy wchodzić „z butami” w takie serce, bo istota ludzka jest z natury przekorna – zwłaszcza młoda! Poza tym najważniejsze chyba jest to, by być na swoim miejscu – tym, które Bóg przygotował dla każdego z nas.
„Matko Najświętsza daj mi/ serce czyste i proste/ w kościele zimnym chuchać/ tulić zmarzniętą hostię”– pisał ks. Jan Twardowski. Niech maj będzie także okazją do modlitwy za serca kapłańskie. Oby potrafiły wytrwale chronić Jezusa przed zimnem ludzkiego grzechu, bo w ten sposób staną się żywym przykładem, który niejedną młodą duszę porwie do służby Bogu i bliźniemu.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 13243 bajtów]
Fot. ks. Wojciech Prusowski

Tyś wiosną, Ty śpiewnym majem,
Ty w sercach dobro nam dajesz,
Łaski Chrystusa rozdajesz,
Wiarę i Miłość, Nadzieję

Plany największego ruchu

w diecezji toruńskiej

I znów przychodzi czas na nasze, Żywego Różańca, wielkie modlitewne zaangażowanie, kontynuowanie przebytych już 23 pielgrzymek do różnych zakątków diecezji toruńskiej. Te pielgrzymki, czyż nie pokazały i nie pokazują, jak wielkie są nasze zasługi, jak wielka nasza ważność bycia oraz nieodzowność trwania w Żywym Różańcu
Wspomnę Biskupa Ordynariusza, który nazwał nas drogimi przyjaciółmi, i powiedział, że jesteśmy mu podporą w rozlicznych sprawach naszej młodej diecezji toruńskiej. Więc tak trzymajmy dalej, w tym samym duchu zaangażowania i poświęcenia, spiesząc na pielgrzymki tegoroczne do Wardęgowa, Działdowa czy wreszcie, jak zawsze, do Lisewa.
Przez te pielgrzymki chcemy pogłębić w sobie, odnowić i ponownie dowartościować modlitwę różańcową. W lustrze historii Maryi chcemy we wspólnocie z braćmi i siostrami przyjrzeć się naszej miłości do Boga; w lustrze historii naszego toruńskiego bł. Stefana Frelichowskiego chcemy zobaczyć, ile jest w nas miłości do człowieka.
Zobaczcie, co jest na świece; zobaczcie, jak świat potrzebuje modlitwy jak jesteśmy światu potrzebni, jak świat uczyć trzeba modlitwy. Świat, to miejsce, w którym żyjesz, w którym cię Pan postawił, abyś Mu pomógł zbawiać świat.
A my naprawdę jesteśmy mocni, umiemy się zorganizować, skrzyknąć i być razem. Trzeba jednak powiedzieć, że pielgrzymki Żywego Różańca w diecezji toruńskiej udają się dzięki zaangażowaniu księży dziekanów i proboszczów, a także opiekunów Róż w poszczególnych parafiach. Zapraszamy czcigodnych kapłanów w poniedziałek – 1 czerwca – do Wardęgowa, w sobotę – 13 czerwca – do Działdowa, w środę – 5 sierpnia – do Lisewa. W pierwszej kolejności, 1 czerwca, bądźmy w Wardęgowie. Z cichych wardęgowskich pól Bije światło aż do chmur. Tam lipami otoczona, W lecie kwieciem umajona, Stoi mała kaplica – Matki Bożej stolica.

Wardęgowo – 1 czerwca

W tym czcigodnym miejscu warto być, skoro już od prawie 300 lat jest uświęcane rzeszą pielgrzymów i zdarzeń, związanych z Matką Bożą Wardęgowską. Więc, jak diecezja długa i szeroka, niech i w tym roku wszystkie drogi 1 czerwca prowadzą lud różańcowy do Wardęgowa.

Działdowo – 13 czerwca

W Działdowie będziemy z okazji 10. rocznicy wyniesienia na ołtarze bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i jego biskupa sufragana Leona Wetmańskiego – biskupów płockich zamordowanych w obozie działdowskim.
Nazywamy ich męczennikami działdowskimi i są patronami działdowskiej parafii św. Katarzyny. Do tej parafii, ul. Matejki 59, będziemy pielgrzymować 13 czerwca. Po uroczystej Mszy św. na placu przykościelnym i krótkim odpoczynku i kawie, do tego obozu pójdziemy w procesji, odprawiając Drogę Krzyżową za pomordowanych w obozie 11 do 12 tys. ludzi.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski