w numerze:
Uroczystości ku czci św. Pawła -
w Dębowej Łące-24 maja
w Lipnikach -31 maja
Diecezjalny Turniej Wiedzy Religijnej -
o św. Pawle
"Duśka" w Toruniu -
film poświęcony Wandzie Półtawskiej
Nr 20 (752) * J * ROK * LII * 17 V 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Prośba o urodzaje
W niedzielę rozpoczynają się Dni Modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Potrwają one do środy. Ten czas przypomina, że żywność jest nie tylko owocem ludzkiej pracy czy technologii, lecz także zależy od warunków atmosferycznych, na które nie mamy wpływu. Dlatego wierni proszą Stwórcę o dobre urodzaje oraz o uchronienie od niszczących żywiołów i suszy. Modlitwa „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” jest wyrazem pokory, uznaniem, że wszystko, co podtrzymuje życie, jest darem. Skłania także do refleksji nad naszym stosunkiem do chleba, czy go nie marnujemy, gdy ludzie umierają z głodu. W tym duchu Benedykt XVI apeluje: „Nie wolno myśleć tylko o sobie, modlimy się o chleb nasz, a więc także o chleb dla innych. Kto ma nadmiar chleba, powinien się nim dzielić. Św. Jan Chryzostom podkreśla, że «każdy kęs chleba w pewnym sensie stanowi kęs chleba należącego do wszystkich – chleb świata»”. Wyrazem troski o urodzaje jest także błogosławieństwo pól.
Chrystus pragnie, by chrześcijanie żyli zjednoczeni z Nim i w komunii z bliźnimi. Dlatego został z nami pod postacią Chleba jako pokarm duchowy. Dziękując Bogu za Jego obecność i dobroć, Kościół w czasie każdej Mszy św. z wdzięcznością modli się: „Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia”.
W maju czcimy Maryję i śpiewając Litanię Loretańską – także przy kapliczkach przydrożnych, gdzie podziwiamy piękno przyrody, a tym samym chwalimy Boga – modlimy się o urodzaje oraz wrażliwe serce, byśmy umieli dostrzec potrzeby bliźnich i wyciągnąć pomocną dłoń, by nikt nie cierpiał głodu.
Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 14044 bajtów]
Uroczystościom przewodniczy bp Andrzej Suski
Fot. Joanna Kruczyńska

Z dawna Polski Tyś Królową

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja na toruńskim Starym Rynku 3 maja sprawowano Mszę św. koncelebrowaną, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Andrzej Suski. W homilii Biskup Andrzej przypomniał, że Jezus – Dobry Pasterz – oddał życie, abyśmy my mogli żyć. Umierając na krzyżu, nie pozostawił nas sierotami. Mówiąc do swojego umiłowanego ucznia: „Oto Matka twoja”, dla wszystkich otworzył serce swojej Matki. Z tego daru naród polski korzysta od wieków. Czasy Chrobrego, Łokietka, królowej Jadwigi były naznaczone ufnością wobec Maryi. Rycerstwo polskie walczyło o wolność ze słowami pieśni „Bogurodzica”. Prosty lud w potrzebie również uciekał się do Matki. W czasach bardziej nam współczesnych wystarczy przywołać postaci kard. Stefana Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję, czy Jana Pawła II. Papież Polak swoje życie podporządkował stwierdzeniu: „Totus Tuus”. To zawierzenie siebie i świata tOjciec Święty realizował niestrudzenie poprzez kolejne pielgrzymki, codzienną modlitwę różańcową czy odwołanie się do Maryi w każdym napisanym przez siebie dokumencie.
3 maja w szczególny sposób splata się historia naszego kraju z Matką Bożą. Konstytucja bowiem była gwiazdą nadziei na lepsze jutro dla Ojczyzny, a Maryja podtrzymywała w Polakach ducha wiary w wolność. Ksiądz Biskup podkreślił, iż w ówczesnej ustawie zasadniczej zawarto całą mądrość narodową. Najistotniejszy był szacunek do Bożego prawa, bowiem nie można ustanawiać praw dla państwa w oderwaniu od Dekalogu. Znalazł się także zapis o budowaniu społeczeństwa w duchu braterstwa, co było novum w ustawodawstwie na miarę światową. To był program odbudowy narodu i państwa. Niestety, przedłożono interes prywatny nad dobro narodu i zmarnowano szanse, które niosła Konstytucja 3 Maja. Rzeczpospolita upadła, przyszedł czas rozbiorów, potem wojen światowych. Polska nie istniała na mapie świata, ale żyła w sercach Polaków silnych wiarą w Boga i pomoc Matki. Ojczyzna to zbiorowy obowiązek i to właśnie przez wieki przypomina Konstytucja.
Dzisiaj należy pamiętać, że naprawa Rzeczpospolitej Polskiej nie nastąpi bez odnowy narodu, odrodzenia więzi braterstwa, uszanowania praw Dekalogu, a więc bez tego wszystkiego, o czym mówiono już ponad 200 lat temu. Potrzeba jedności, zgody i nowego zapału w budowaniu dobra wspólnego. „Ojczyzny nie wystarczy lubić, Ojczyznę trzeba kochać” – podkreślił Biskup Andrzej. Ojczyzna ma prawo wymagać od nas miłości, bo jest jak nasza matka: zrodziła nas, wiele dla nas wycierpiała, a kiedy było trzeba, oddała za nas życie.
Uroczystości na Starówce zgromadziły przedstawicieli władz województwa i miasta, wojsko, harcerzy oraz wielu torunian. Cieszy, że wciąż istnieje w nas potrzeba czczenia tego typu rocznic.

Joanna Kruczyńska
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski