w numerze:
Nasza Patronka -
Jabłonowo Pomorskie przyjmie patronat bł. Marii Karłowskiej
Diecezjalny Zjazd Młodzieży -
Toruń 19 - 20 czerwca
80. rocznica Kongresu Eucharystycznego
Nr 22 (754) * J * ROK * LII * 31 V 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Przyjdź, Duchu!
Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy liturgiczny okres wielkanocny. 50. dnia po zmartwychwstaniu na Maryję i Apostołów modlących się w Wieczerniku zstąpił Duch Święty. To wydarzenie dało początek Kościołowi i napełnia go mocą oraz obdarza siedmioma darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Odtąd Apostołowie poszli głosić Ewangelię na kraj świata. Dziś – mocą Ducha Świętego – czynią to diakoni, prezbiterzy i biskupi. To oni są sługami Kościoła i reprezentują Chrystusa.
O modlitwie o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej oraz w intencji kandydatów przygotowujących się do sakramentu kapłaństwa, piszemy na łamach „Głosu z Torunia”. Z okazji święceń kapłańskich ks. Wojciech Murawski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, zaprasza młodych, a także wszystkich, którzy chcą włączyć się w modlitewne czuwanie, na Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Toruniu, który odbędzie się w dniach 19-20 czerwca. Czuwanie jest również świętowaniem 10. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Toruniu.
W tych dniach warto wspomnieć własny chrzest – „sakrament odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK, 1213), i szczególną moc Ducha Świętego, którą zostaliśmy obdarzeni w sakramencie bierzmowania. Jako świadkowie Chrystusa jesteśmy zobowiązani do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia (por. KKK, 1285). Wyrazem wdzięczności za narodzenie do nowego życia w Chrystusie może być nawiedzenie świątyni, w której zostaliśmy ochrzczeni.
Dzisiejsza uroczystość przypomina, że „nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).
Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

[Rozmiar: 12660 bajtów]
W auli UMK. Po lewej stronie Ojca Świętego ówczesny rektor UMK prof. Andrzej Jamiołkowski
Fot.Archiwum redakcji

PROGRAM OBCHODÓW

10. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Toruniu
oraz
Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PIĄTEK – 5 CZERWCA

21.00 – Apel Jasnogórski przy pomniku Jana Pawła II na toruńskich Jordankach, przywitanie kard. Stanisława Dziwisza
21.37 – Toruń-Jordanki – projekcja filmu „Świadectwo”

SOBOTA – 6 CZERWCA

12.00 – Msza św. w katedrze bydgoskiej, przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz Katedra toruńska
18.30 – Otwarcie wystawy fotograficznej nt. „Jan Paweł II w katedrze”
19.00 – Koncert organowy
20.00 – Nabożeństwo czerwcowe pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego, następnie przejście pod pomnik papieski przy toruńskiej katedrze
ok. 21.00 – Apel Jasnogórski
22.00 – Wyższe Seminarium Duchowne – Apel harcerski przy pomniku bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego
22.30-3.00 – Czuwanie pielgrzymki harcerskiej w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego

NIEDZIELA – 7 CZERWCA

10.30 – Msza św. harcerska pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego
16.00 – „Poezje Jana Pawła II”, aula UMK
17.00 – Uroczysta warta harcerzy ZHP przy pomniku bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego przy Wyższym Seminarium Duchownym oraz przemarsz do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 19.00 – Msza św. w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu

PONIEDZIAŁEK – 8 CZERWCA

18.30 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego i poświęcenie figury bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego w parafii pw. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu

WTOREK – 9 CZERWCA

11.00 – Dwór Artusa – Otwarcie wystawy fotograficznej Czesława Jarmusza pt. „Z historii Diecezji Toruńskiej – kronika fotograficzna Czesława Jarmusza” (potrwa do 30 czerwca)
12.00 – Młodzieżowy Dom Kultury – Otwarcie wystawy, wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Encykliki Jana Pawła II widziane oczami młodzieży”

PIĄTEK, SOBOTA – 19-20 CZERWCA

Diecezjalny Zjazd Młodzieży
Oprc. ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski