w numerze:
Intronizacja relikwii św. Izydora -
diecezjalna peregrynacja relikwii i obrazu Patrona rolników
Etyka katolicka wobec kary śmierci -
spotkanie z cyklu Wieczory Dialogu Społecznego
Na szlaku perygrynacji
Peregrynacja relikwii i obrazu Patrona rolników w dekanacie brodnickim
Nr 24 (756) * J * ROK * LII * 14 VI 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Rok kapłański

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca przypada Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, wprowadzony przez Jana Pawła II w 1995 r. W bieżącym roku, 19 czerwca, Benedykt XVI rozpocznie Rok Kapłański pod hasłem: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”, który potrwa do 19 czerwca 2010 r. Jest on związany ze 150. rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianeya, patrona proboszczów. Podczas roku jubileuszowego Ojciec Święty ogłosi Proboszcza z Ars patronem kapłanów całego świata.
Przez posługę prezbiterów uobecnia się miłość Boga, przede wszystkim przez Eucharystię, która jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, i przez inne sakramenty oraz dzieła apostolstwa, wiążące się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzające (por. KKK, 1324). Dlatego w tym roku na łamach „Głosu z Torunia” pragniemy w sposób szczególny ukazać życie i misję kapłanów. W cyklu „Duchowni diecezji chełmińskiej” prezentujemy kapłanów, którzy służyli Bogu, Kościołowi i ludziom. Zauważamy także działania duszpasterskie księży m.in.: zaangażowanie w działalność organizacji, takich jak: Caritas, Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Ruch Światło-Życie, harcerstwo i innych wspólnot,\ a także organizowanie wycieczek, pielgrzymek, wykładów otwartych, festiwali, konkursów, zawodów sportowych.
Te działania mają źródło w miłości Bożej, której uosobieniem jest Najświętsze Serce Jezusowe.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 11630 bajtów]
Fot. Margita Kotas
W miesiącu poświęconym Sercu Jezusowemu, 19 czerwca Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miłość do Serca Jezusa umacnia się w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, pozwala w świetle Bożej miłości wynagradzać za grzechy, uciekać się do Serca Jezusowego i miłować bliźnich, pamiętając słowa Chrystusa: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29). Miłość Serca Jezusowego wyraża się także w Eucharystii. Bóg w swoim miłosierdziu został ze swoim ludem, przewodniczy mu na drogach wiary, umacnia wiarę, nadzieję i miłość oraz darzy obfitym błogosławieństwem i łaską. Ta prawda uobecnia się przez posługę prezbiterów. Dlatego pamiętajmy na modlitwie o diakonach, którzy 20 czerwca w toruńskiej katedrze przyjmą święcenia kapłańskie z rąk bp. Andrzeja Suskiego
Pb

Potrzebujemy odpowiedzialnych polityków i odpowiedzialnych wyborców


Z Markiem Jurkiem, byłym marszałkiem Sejmu, przewodniczącym Prawicy Rzeczpospolitej, rozmawia Tadeusz Solecki

Tadeusz Solecki: – 13 kwietnia 2007 r. złożył Pan rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Nie ukrywał Pan, że dymisja była związana z nie wprowadzeniem do konstytucji zapisów o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zaznaczając, że jest ona „znakiem odpowiedzialności osobistej”. Wartości etyczne okazały się dla Pana ważniejsze od politycznych. Zacznijmy więc naszą rozmowę od relacji między etyką i polityką. Proszę podać możliwie zwięzłą definicję, czym jest – Pana zdaniem – polityka?

Marek Jurek: – Polityka jest działaniem na rzecz dobra wspólnego. Winna więc zaczynać się od uświadomienia, co to jest dobro wspólne narodu w danym momencie i jakie są jego wymogi. Polityki nie można sprowadzać do udziału w grze o władzę, bo jest ona czymś więcej. Władza, przez możliwość stanowienia prawa czy podejmowania decyzji publicznych, jest ostateczną formą działania politycznego, lecz nie jest celem polityki.

– Powiedział Pan, czym polityka powinna być. Tymczasem w praktyce – nie tylko polskiej – ona tym wcale nie jest. Wielu ludzi uważa, że określenie „uczciwy polityk” jest sprzecznością samą w sobie. Wśród uczciwych ludzi panuje niechęć do angażowania się w działalność polityczną, wynikająca w niewiary, że uczciwym działaniem można cokolwiek osiągnąć w polityce. Czy tak musi być?

– Nie musi i – moim zdaniem – nie może. Uważam, że najbardziej nieuczciwa jest obojętność polityczna. Jesteśmy Polakami i powinniśmy działać na rzecz naszego kraju, nie oglądając się na te niszczące doświadczenia, które biorą się stąd, że wiele osób bardzo często psuje politykę, angażując się w nią wyłącznie dla korzyści osobistych. Na szczęście, moja partia pokazuje, że można ludzi zmobilizować do działania politycznego nieopartego na takich niskich motywacjach. Myślę, że zjawisko niechęci, o której Pan wspomniał, jest w dużym stopniu echem wieloletniej niewoli, która nakłaniała ludzi do wycofywania się w prywatność. Przyzwyczailiśmy się do życia bez wpływu na własne państwo i od tego piętna niewoli musimy się uwolnić.

– Świat etyki jest dwuwartościowy. Świat polityki jest wielobarwny. Liczy się skuteczność, która nie jest do pomyślenia bez kompromisu. Czy kompromis jest etyczny? Jakie są jego granice?

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz J. Kowalski