w numerze:
Michayland w blasku jubileuszu -
"fantastyczne miasteczko dzieciaków"
25 lat w słuzbie Bogu i ludziom -
ks. prałat Marek Rumiński
Nr 26 (758) * J * ROK * LII * 28 VI 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Spotkać Jezusa

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca, zakończy się Rok św. Pawła. Doceniając znaczenie zamierzenia Benedykta XVI, na łamach „Głosu z Torunia” prezentowaliśmy uroczystości w parafiach Pawłowych diecezji toruńskiej z udziałem Księży Biskupów, a także życie, posługę i miejsca, w których bywał i nauczał Apostoł Narodów (cykl „Rok ze św. Pawłem”) oraz inicjatywy duszpasterskie m.in. konkursy i turnieje wiedzy o św. Pawle. W ramach obchodów informowaliśmy również o Mszach św. sprawowanych w różnych parafiach, które były połączone z okolicznościowymi nabożeństwami i spotkaniami. Czyniliśmy to z nadzieją, że wędrówka śladami św. Pawła pozwoli spotkać Jezusa oraz zachęci do lektury listów Świętego i zrozumienia jego nauczania.
W tym numerze, wchodząc w Rok Kapłański, otaczamy modlitwą ks. prał. Jana Skwiercza, długoletniego proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie (1939- -2001), najstarszego kapłana diecezji toruńskiej, który obchodzi 70-lecie święceń kapłańskich, oraz ks. prał. Marka Rumińskiego, proboszcza parafii katedralnej pw. Świętych Janów w Toruniu; dziękuje on Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa.
Na progu wakacji i urlopów pamiętajmy także o niedzielnej Mszy św. Podziwiając ogrom morza, majestat gór i piękno zachodu słońca, dziękujmy Stwórcy za wspaniałość przyrody i Bożą dobroć. „Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami ,szczególnie z panem bratem słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem. Chwalcie i błogosławcie Pana, i czyńcie Mu dzięki” (św. Franciszek z Asyżu).

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 11631 bajtów]
Biskup Józef przewodniczy Mszy Św. na zakończenie Pielgrzymki Harcerskiej Toruń 2009
Fot. Archiwum redakcji

BŁ. KSIĘŻE STEFANIE,
módl się za nami

Toruń 7 czerwca 1999 r. został zaszczycony wizytą następcy św. Piotra Jana Pawła II.W godzinach południowych Gość przybył na Toruńskie lotnisko, następnie witany na ulicach przez rzesze torunian przybył do katedry i po modlitwie udał się do domu biskupiego. Tę samą drogę przebył, udając się na spotkanie rektorów i profesorów wyższych uczelni z całej Polski. Tego dnia już w porze południowej do Torunia przybyło ponad 100 tys. pielgrzymów z naszej diecezji , którzy – po pierwszym powitaniu Ojca Świętego na ulicach – udali się na lotnisko. Wśród radosnej modlitwy niezauważalnie minęły ponad 2 godziny oczekiwania na rozpoczęcie nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Wiele ówczesnych refleksji opisano w kilku wspomnieniowych książkach, albumach i wielkiej księdze pod red. dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego.
Ze względu na fakt, że Bydgoszcz i Toruń (1999 r.), i Włocławek (1991 r.) miały swoje spotkania z Janem Pawłem II 7 czerwca, właśnie w tym dniu od roku województwo kujawsko-pomorskie obchodzi wspólne święto. Tegoroczne obchody 10-lecia tamtych spotkań zostały szczególnie zaakcentowane wieloma wydarzeniami religijnymi i kulturalnymi. Uroczystości wojewódzkie i miejskie, uniwersyteckie i diecezjalne wypełniły programem dni poprzedzające oraz dni 7 czerwca aż do 9 czerwca.

Nieco historii kultu bł. Księdza Stefana

Dla Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego 7 czerwca – dzień 10. rocznicy – był szczególnym wyzwaniem. Głównym powodem było to, że pracujący w naszej parafii od 1 lipca 1938 r. do chwili aresztowania, 18 października 1939 r., ks Frelichowski został wyniesiony w tym dniu przez Jana Pawła II do grona błogosławionych. Innymi racjami mobilizującymi nas do modlitwy i uroczystego przeżycia tego dnia były fakty: w tym kościele od lat powojennych modliliśmy się w dzień jego śmierci w KZ Dachau (23 lutego) o beatyfikację (osobiście uczestniczyłem w nich od 1972 r.), od 23 lutego 1985 r. w południowej ścianie kościoła przechowujemy kostkę z jego palca (obecnie prochy), w tym też kościele 18 lutego 1995 r. został zakończony proces sprawdzający męczeństwo Księdza Stefana, a przede wszystkim stale modlimy się o jego kanonizację. Nowym akcentem bliskim nam od niezapomnianego dnia beatyfikacji stało się życzenie wypowiedziane przez Jana Pawła II w czasie przemówienia beatyfikacyjnego, aby bł. Stefan został patronem harcerzy, nauczycielem szlachetności oraz orędownikiem pokoju i pojednania.
Tegoroczne uroczystości wpisały się w żywy kult Błogosławionego zaczęty już w dniu beatyfikacji. Tysiące pątników modliło się w sanktuarium, a kilkaset osób dokonało wpisów do „Księgi podziękowań i próśb” wyłożonej przy grobie kości palców. Wśród nich było bardzo wielu spośród środowiska harcerskiego. Parafia zaczęła służyć modlącym się do bł. Stefana. Ten wzgląd spowodował, że biskup toruński Andrzej Suski 31 marca 2001 r. podniósł kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do godności Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Odtąd doroczne uroczystości 21 i 23 lutego związane z Błogosławionym były zawsze ubogacone różnorakimi programami „Uroczystego wspomnienia” i Mszą św. z modlitwą o jego rychłą kanonizację. W tym roku przeżyliśmy 23 lutego jako przygotowanie do 10-lecia beatyfikacji i wizyty Jana Pawła II, uczestniczyliśmy w Mszy św. w intencji rychłej kanonizacji w kościele i programie okolicznościowym w Teatrze im. Wilama Horzycy.

Druhu Wicku prowadź nas

W tym roku sanktuarium zaprosiło środowisko harcerskie do udziału w dwóch wydarzeniach. Pierwszym były Rekolekcje dla Kapelanów i Duszpasterzy Harcerskich w kwietniu (14-17). Przy udziale ok. 50 uczestników prowadził je naczelny kapelan ZHR ks. hm. Krzysztof Masiulanis. Program tych rekolekcji obejmował część modlitewną, która odbywała się w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku, a w części okolicznościowej nawiedzono Fort VII, toruńską Starówkę, gdzie pracował a także Chełmżę, gdzie przeżył młodość. Drugie zaproszenie do Torunia dotyczyło odbycia Pielgrzymki harcerskiej Toruń 2009 do Torunia.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski