w numerze:
Moc kapłańskiej modlitwy
31. Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Rajd rowerowy śladami bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego
Nr 28 (760) * J * ROK * LII * 12 VII 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Cieszyć się życiem

Jako naród często narzekamy. Ciągle nam czegoś za mało, nieustannie zabiegamy o lepszą posadę, nowe meble, najmodniejsze ubrania. Z drugiej strony chłoniemy wszelkie złe informacje. Codzienne wiadomości w telewizji straszą nas kataklizmami, wypadkami samochodowymi, osobistymi tragediami zwyczajnych osób. Rzadko się słyszy o sukcesach, szczęściu, radości. Dobro źle się sprzedaje, jest nieatrakcyjne medialnie. Dlatego mimowolnie chcemy uciec od hałasu współczesności, brakuje nam ciszy i zwykłej, prostej radości. Jeśli ponadto zdarzą się kłopoty ze zdrowiem, życie staje się krzyżem.
Okres letni to czas, który sprzyja spojrzeniu na świat przez różowe okulary. W wakacje mamy dużo okazji, aby przekonać się, jak piękne jest życie. Wypoczynek na łonie natury, wycieczki krajoznawcze czy częstsze niż zwykle spotkania z przyjaciółmi pokazują, że możemy się cieszyć z życia, które dał nam Bóg. Umiejętność cieszenia się z życia jest niezmiernie trudną sztuką. Jednak spróbujmy się tej sztuki nauczyć. Doceniajmy każdą lepszą chwilę, a módlmy się z wiarą o przetrwanie gorszych momentów.
Dostrzegajmy i cieszmy się promieniami słońca, zapachem kwitnących kwiatów, uśmiechem i życzliwym słowem drugiego człowieka. Wykorzystajmy owocnie czas wakacji i nie poświęcajmy go w całości na remont czy generalne porządki domowe. Zregenerujmy siły, bo to właśnie one pomogą nam cieszyć się życiem takim, jakie ono jest.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 13379 bajtów]
20 czerwca czterech diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu przyjęło święcenia kapłańskie z rąk bp. Andrzeja Suskiego. Od 20 lipca ks. Sławomir Lesicki, ks. Łukasz Meszyński, ks. Karol Rafalski i ks. Artur Szymczyk rozpoczną pracę w parafiach w Grudziądzu, Radzyniu Chełmińskim i Toruniu. Związani ze sobą braterstwem sakramentalnym, w jedności z biskupem będą wykonywać swoją posługę na wzór Jezusa, pamiętając, że „kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom”
Pb
Fot. Andrzej Jobczyński

Zaduma wiejskiego księdza

nad Rokiem Kapłańskim

19 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Benedykt XVI zainaugurował Rok Kapłański. Na rozpoczęcie tego roku został wybrany dzień, kiedy czcimy Boskie Serce Jezusa. Święte życie Chrystusa na ziemi ukazało ludzkości najpiękniejsze cechy Jego Boskiego Serca – przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. A jak kapłani XXI już wieku idą przez ziemię, czy idą dobrze czyniąc? Jak ja idę moją kapłańską drogą?
Sięgnął z półki swój duchowy pamiętnik i po chwili napisał: „Dziś 2. Rocznica mych święceń. Klękam niżej niż zwykle. Panie, daję Tobie me życie… Boże, chcę być naprawdę kapłanem”. Słowa te umieścił pod datą 15 marca 1939 r. i są one ostatnimi w jego duchowym pamiętniku. Być może nawet nie przypuszczał, jak szybko to najgłębsze pragnienie serca przyjdzie mu przełożyć na konkret życia. Był naprawdę kapłanem, nie tylko na papierze w 2. rocznicę swych święceń, lecz także pozostał nim na swojej krzyżowej drodze, która wnet się rozpoczęła w toruńskim Forcie VII i poprzez Stutthof, Grenzdorf, Oranienburg- Sachsenhausen zaprowadziła go na golgotę w Dachau, gdzie zakończył życie w bloku 7. w 1945 r., umierając zarażony tyfusem przy posłudze potrzebującym współwięźniom. Na progu Roku Kapłańskiego wspominam bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, bo był kapłanem naprawdę.
Wspominam bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, bo na wzór swego Mistrza – Najwyższego Kapłana Chrystusa – przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc.
Wspominam bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, bo też powinienem być kapłanem naprawdę, który na wzór swojego Mistrza idzie przez ziemię dobrze czyniąc i służy swoim braciom do końca, aż po krzyż.
Wspominam bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, bo to o Nim 7 czerwca 1999 r. na toruńskim lotnisku sługa Boży Jan Paweł II powiedział: „Przyjmujemy z wielką wdzięcznością świadectwo życia bł. Wincentego Frelichowskiego, współczesnego bohatera, kapłana i człowieka pokoju, jako wezwanie dla naszego pokolenia. Pragnę zawierzyć dar tej beatyfikacji w sposób szczególny Kościołowi toruńskiemu, ażeby strzegł i rozszerzał pamięć wielkich dzieł Boga, jakie dokonały się w krótkim życiu tego kapłana. Zawierzam ten dar nade wszystko kapłanom tej diecezji i całej Polski.
Ks. Wincenty Frelichowski już na początku swojej drogi kapłańskiej napisał: «Chcę być kapłanem naprawdę – muszę być kapłanem według Serca Chrystusa». Jeśli ta beatyfikacja jest wielkim dziękczynieniem Bogu za jego kapłaństwo, to jest również uwielbieniem Boga za cuda Jego łaski, jakie dokonują się przez ręce wszystkich kapłanów – również przez wasze ręce, drodzy bracia”.
Ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał następujące słowa: „własnego kapłaństwa się boję i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam”.
Wydaje mi się, że każdy kapłan i to obojętnie, czy jest „świeżo upieczonym sługą ołtarza”, czy też „na kapłańskiej posłudze z niejednego pieca chleb jadał”, czy też jest „księdzem jubilatem” powinien „własnego kapłaństwa się lękać”, a nade wszystko „przed kapłaństwem w proch padać i przed kapłaństwem klękać”. A powinien to czynić, bo bycie księdzem nie jest żadną zasługą. Kapłaństwo to wielka niezasłużona łaska i dzieło Miłosierdzia Bożego. Bóg tylko posługuje się kapłanem. Ksiądz natomiast jest tylko nieudolnym odbiciem Jezusa. Jestem więc nieudolnym odbiciem Jezusa, takim chciałoby się powiedzieć brzydkim kaczątkiem.
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski