w numerze:
25. Świętojański Festiwal Organowy
Wakacyjne poszukiwanie sensu
Krzyż Światowych Dni Młodzieży na toruńskich Łagiewnikach
Nr 29 (761) * J * ROK * LII * 19 VII 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Tydzień św. Krzysztofa

W lipcu, miesiącu wzmożonych wyjazdów wakacyjnych, Kościół wspomina św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych (25 lipca). W tygodniu, w którym przypada liturgiczne wspomnienie, jest obchodzony Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Jego celem jest propagowanie bezpieczeństwa i kultury na drogach oraz zbieranie ofiar na zakup środków transportu dla misjonarzy. Tegoroczna, 10. edycja, trwa od 19 do 26 lipca.
W dzień modlitwy za kierowców będą sprawowane Msze św. w ich intencji, a także tych, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo na drodze: policjantów, strażników miejskich, strażaków. Eucharystie będą połączone z poświęceniem samochodów i motocykli.
Ten tydzień przypomina, jak ważne są trzeźwość, rozsądek, opanowanie za kierownicą, stosowanie się do przepisów drogowych, nie narażanie siebie i innych użytkowników dróg na niebezpieczeństwo, a także życzliwość, szacunek, a w razie potrzeby pomoc. Aby szczęśliwie dojechać do celu, warto przypomnieć sobie dekalog kierowcy według MIVA Polska (stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu), który m.in. mówi: „Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj: nie będziesz egoistą na drodze, nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi”.
Dziękujmy Bogu za radość podróżowania i bezpiecznie przejechane kilometry, a wybierając się w podróż pomyślmy o Tym, który jest Panem świata i dawcą życia: „O Panie, spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich”.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 13998 bajtów]
31. Piesza Pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę
Fot. ks. Sławomir Lesicki

„Otoczmy troską życie”

We wtorek, 4 sierpnia, o godz. 6 w toruńskiej katedrze Świętych Janów Mszą św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego rozpocznie się 31. Piesza Pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę. O godz. 7.30 uczestnicy udadzą się w drogę
Będzie to znowu okres szczególnych rekolekcji w drodze. Każde rekolekcje to czas modlitwy, pokuty i refleksji nad najważniejszymi sprawami naszego życia. Ważną rolę spełniają pielgrzymkowe konferencje. W tym roku będziemy analizować hasło roku duszpasterskiego: „Otoczmy troską życie”. Często będziemy przywoływać słowa Jana Pawła II skierowane do rodaków podczas pielgrzymek do Polski. 30 lat temu powiedział: „I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka” (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.).

[Rozmiar: 12689 bajtów]
Znaczek tegorocznej pielgrzymki
Będziemy omawiać także tak bardzo dyskutowane dzisiaj problemy jak zapłodnienie in vitro czy eutanazja. Na tegorocznych znaczkach pielgrzymkowych i plakatach widnieje wizerunek Matki Bożej z Guadalupy w Meksyku. Na swoim wizerunku jaśnieje jako Brzemienna, co jest szczególnym znakiem odczytywanym przez obrońców życia na całym świecie.
Pielgrzymka, jak zwykle, będzie okazją, aby na te kilka dni oderwać się od spraw tego świata, które tak często nas intrygują, a skupić się na tym, co w życiu tak na prawdę najbardziej się liczy. Dzięki tym rekolekcjom w drodze pewnie wielu na nowo odczyta swoje miejsce na tym świecie i swoje życiowe powołanie. Tegoroczna pielgrzymka to także czas modlitwy w intencjach Kościoła, świata. Przez 30 lat pielgrzymi z Torunia przez modlitwę i pokutę niosą pomoc Ojcu Świętemu, najpierw Janowi Pawłowi II, a teraz Benedyktowi XVI. Chcemy także prosić o szybkie wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II.
Pielgrzymi przez 10 dni mają do pokonania 300 km. Na Jasną Górę dotrą 13 sierpnia ok. godz. 7. Podczas drogi pątnicy są podejmowani przez mieszkańców miast i wiosek, przez które przechodzi pielgrzymka. Spodziewamy się udziału ok. 1 tys. pielgrzymów z Torunia i 300 z ziemi lubawskiej. Aktualne informacje znajdują się na oficjalnej stronie pielgrzymki: www.pielgrzymka.diecezja. torun.pl .
Wspólnie z pielgrzymami z Torunia wyjdą 4 grupy pielgrzymki diecezji pelplińskiej.

Ks. Wojciech Miszewski

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski