w numerze:
Dwa tygodnie z mistrzami słowa -
wakacyjne warsztaty dziennikarskie"
Był rok 1981 i później w grudziądzkim KIK-u
Nr 31 (763) * J * ROK * LII * 2 VIII 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Pielgrzymowanie

Zaczął się sierpień – miesiąc ważnych rocznic, m.in.: I wojny światowej, cudu nad Wisłą, powstania warszawskiego i zrywu solidarnościowego. W miesiącu walk o wolność i świąt maryjnych Episkopat Polski apeluje o trzeźwość, a wierni pielgrzymują na Jasną Górę i do innych sanktuariów.
Pielgrzymka – kroczenie za krzyżem, w blasku miłości, która jest silniejsza od śmierci; nadziei, która jest płomieniem Pana; wiary, która jest żarem ognia. Modlitwa w drodze, we wspólnocie Kościoła, w trudzie i radości. W deszczu, w spiekocie, niemal z dala od cywilizacji, docenienie wartości szklanki wody podanej przez drugiego człowieka. Zapatrzenie w Maryję, by zobaczyć swoje powołanie, swoje miejsce w życiu, swoje wnętrze. Czas patrzenia na siebie i bliźnich oczami Boga. Czas oddania Stwórcy poszukiwań, niedogodności i łez tej drogi oraz całego życia. Czas przemiany serca.
W tym tygodniu, 4 sierpnia, wyrusza 31. Piesza Pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę, która rozpoczyna się o godz. 6 Mszą św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego w toruńskiej katedrze Świętych Janów.
Wcześniej na pątniczy szlak udaje się 29. Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej (grupy lubawska i działdowska – 1 sierpnia, nowomiejska – 2 sierpnia, brodnicka – 3 sierpnia). Pielgrzymki łączą się na trasie i wchodzą na Jasną Górę jako Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej. Pielgrzymi analizują hasło roku duszpasterskiego: „Otoczmy troską życie”. Dlatego na znaczkach widnieje wizerunek Matki Bożej z Guadalupy w Meksyku. Madonna z Guadalupy – patronka życia poczętego – przypomina, że życie ma początek i źródło w Bogu, jest darem Stwórcy i z tego powodu jest święte.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

Rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości. Ofiarujmy Pani Jasnogórskiej modlitwę i post w intencji tych, którzy zmagają się z uzależnieniami, szczególnie z nałogiem alkoholowym.
[Rozmiar: 14569 bajtów]
Mszy św. przewodniczy Bp Józef Szamocki
Fot. Marcin Klaman

ZDROWIEJEMY RAZEM ze sobą i z Bogiem

W Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu-Czerniewicach pacjenci przechodzą terapię odwykową, mającą pomóc im wyzdrowieć i powrócić do normalnego życia. Od kilku lat odbywają się tu (w marcu, czerwcu i październiku) rekolekcje dla pacjentów i „absolwentów” oddziału. Duża frekwencja na spotkaniach i coniedzielnej Eucharystii odprawianej w ośrodku jest potwierdzeniem, że terapia uzależnionych powinna objąć oprócz psychiki i ciała także obszar ducha
W dniach 26-28 czerwca odbyły się 26. rekolekcje zorganizowane, podobnie jak wszystkie poprzednie, przez małżeństwo wolontariuszy – Janusza i Irenę, we współpracy z pracownikami ośrodka, kapłanami i świeckimi konsultantami. Podczas rekolekcji Janusz obchodził 15-lecie abstynencji. Jubileusz stał się okazją do dziękczynienia Bogu za jego uzdrowienie. W piątkowy wieczór kapłanów, terapeutów i uczestników powitał kapelan ks. Zdzisław Baranowski. Eucharystii przewodniczył bp Józef Szamocki. W homilii, nawiązując do czytania o uzdrowieniu trędowatego, Ksiądz Biskup zaakcentował problem wykluczenia społecznego chorych na trąd. Analogicznie grzech skutkuje niszczeniem ludzkich relacji. Jak trędowaty stanął przed Jezusem w prawdzie, że jest dotknięty słabością, tak każdy, kto pragnie uzdrowienia i oczyszczenia, najpierw musi uświadomić sobie, gdzie tkwi korzeń jego grzechu. Kończąc homilię Ksiądz Biskup powiedział: „Trzeźwość jest przejawem czystości serca; dziękujemy za 15 lat życia w czystości serca naszego brata Janusza, który tak jak tamten człowiek z Ewangelii, zachwycony nauką Jezusa stanął i poprosił o uzdrowienie. Ten moment światła w duszy człowieka jest decydujący. Wtedy Jezus dotyka i podnosi”.
Janusz z Ireną podjęli zebranych tortem, ozdobionym napisem: „A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje”. Słowa psalmisty w kontekście wydarzeń z okresu zdrowienia Janusza to Boża obietnica, której tajemnicę zna tylko serce jubilata. Wyrażają też przekonanie Janusza, że mocy do powstania z nałogu alkoholik nie znajduje w sobie, że to Jezus podźwignął go i teraz stale „rękę jego podtrzymuje”.

Moc świadectwa

Program wszystkich rekolekcji jest podobny: nabożeństwa, konferencje specjalistów oraz poruszające świadectwa walki z nałogiem. Siła oddziaływania tych wypowiedzi ma źródło nie w ich dramatycznej treści, lecz w szczerości i prawdzie. Do słuchających trafia nie pouczanie, lecz słowo, za którym ze swoim życiem stoi ten, który to słowo wypowiada. Janusz nie pije od 15 lat. Można pomyśleć, że wystarczająco długo, by w ogóle nie wracać pamięcią do lat, kiedy pił nałogowo. Jednak bezwzględna prawda o uzależnieniu jest taka, że raz wpadłszy w nałóg, pozostaje się alkoholikiem – pijącym albo niepijącym – do końca życia. Jedyną szansą na normalność jest absolutna abstynencja.
Świadectwo Janusza zawiera wątki, które można odnaleźć w biografii niejednej osoby uzależnionej: pierwsze sięgnięcie po trunek, stopniowa utrata kontroli nad piciem, w końcu zawładnięcie przez alkohol. Napomnienia i prośby bliskich Janusza nie odnosiły skutku, przymus sięgania po butelkę był silniejszy. Prawie 20 lat trwało jego nałogowe picie. Kolejne alkoholowe ciągi oraz ich konsekwencje doprowadzały do rozpaczy. Próby terapii kończyły się niepowodzeniem. Pierwszym krokiem do trzeźwości stał się wyjazd na rekolekcje dla uzależnionych do Pelplina. Nastąpił przełom: „Podczas rekolekcji bardzo przeżyłem świadectwa członków rodzin osób uzależnionych, które dzieliły się troskami i zmartwieniami w walce z chorobą i jej następstwami. Ileż w trakcie tych wypowiedzi popłynęło gorzkich łez. Ale u wielu były też łzy radości i wdzięczności spowodowane np. wierną obecnością żony i wsparciem udzielanym przez nią w trudach trzeźwienia, łzy radości z abstynencji trwającej kilka tygodni, miesięcy, lat. (…) Do sytuacji człowieka uzależnionego często można odnieść słowa z Ewangelii św. Jana: «Panie, nie mam człowieka».

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski