w numerze:
Błogosławiony kapłan i męczennik -
książka o bł. ks. Stefanie Frelichowskim
Przyszłośc jest w ręku Boga, lepiej być nie może
spektakl "Droga-sentiero"
Formowanie laikatu w KIK-U -
ciąg dalszy historii Grudziądzkiego KIK-U
Nr 32 (764) * J * ROK * LII * 9 VIII 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Trudne czasy

Czy mamy dzisiaj trudne czasy? Jedni stwierdzą, że nie, gdyż Ojczyznę naszą szczęśliwie omijają konflikty zbrojne, granice są otwarte na świat, postęp medyczny pozwala przeżyć w przypadkach, w których do niedawna było to niemożliwe. Inni stwierdzą, że jest ciężko, bo dotknął nas światowy kryzys ekonomiczny, sfery rządzące krajem nie zajmują się tym, czym – według nas – powinny, nadal nie wynaleziono skutecznego leku na AIDS oraz chorobę nowotworową, a do tego coraz częściej cierpimy z powodu klęsk żywiołowych. 14 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Właśnie tego dnia ponad 50 lat temu Ojciec Maksymilian otrzymał zastrzyk śmierci po 2 tygodniach przebywania w celi głodowej obozu w Oświęcimiu. Do celi tej trafił dobrowolnie – oddał swoje życie za życie młodego mężczyzny, męża i ojca. Pan Jezus powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 12).
Czasy dzisiaj trudne dla bezinteresownej miłości, przyjaźni i szczerej otwartości na drugiego człowieka. Módlmy się więc: „Św. Maksymilianie! Radujemy się wielką chwałą Twoją i dziękujemy Bogu za to, że tak cię wywyższył i wsławił w obliczu świata. Umiłowany nasz bracie! Cały naród składa ci hołd. Serca nasze są pełne wdzięczności dla ciebie za twoje oddanie się Bogu, Matce Chrystusowej i człowiekowi. Rozumiesz nasze potrzeby, pragnienia, troski i udręki. Dlatego z ufnością ci je polecamy. Św. Maksymilianie, patronie trudnych czasów i męczenniku miłości – módl się za nami!”.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

13 sierpnia ok. godz. 7.00 Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej dotrze na Jasną Górę. Pątnicy złożą u stóp Maryi swoje troski i nadzieje, z ufnością, że te rekolekcje w drodze przemienią ich serca, że wrócą napełnieni wyrozumiałością, dobrocią i pokojem. W tym roku rozważają hasło roku duszpasterskiego: „Otoczmy troską życie” i dziękują Bogu za najważniejszy dar – życie. W Roku Kapłańskim pamiętają w modlitwie o kapłanach i proszą Pana, by wyprawił robotników na swoje żniwo. Tradycyjnie już modlitwę i trud poświęcają w intencji Benedykta XVI oraz proszą o szybkie wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II. Przez 10 dni pokonują ok. 300 km (Pb)
[Rozmiar: 13340 bajtów]
Fot.Archiwum pielgrzymki toruńskiej

Miłość wymaga czynu

Prezentacja encykliki społecznej Benedykta XVI „Caritas in veritate” – „Miłość w prawdzie” odbyła się 7 lipca. Dotyczy ona zasadniczego elementu katolickiej nauki społecznej, mianowicie miłości w prawdzie i poszanowaniu człowieka. Ojciec Święty pisze: „Człowiek jest powołany do integralnego, czyli pełnego rozwoju. Chodzi o taki rozwój, w którym każda osoba ludzka dojrzewa do pełni człowieczeństwa w myśl zasady «bardziej być, niż więcej mieć». Źródłem tego powołania jest sam Dawca i «Pomysłodawca» ludzkiego życia. Dlatego to Bóg, a nie sam człowiek, wyznacza właściwy cel naszego rozwoju. Jego centralnym kierunkiem jest miłość”.
W prezentacji encykliki zostało podkreślone, że Ojciec Święty przypomina, iż miłość „w prawdzie stanowi prawdziwą treść relacji osobistej człowieka z Bogiem oraz z bliźnimi. Bez prawdy miłość staje się sentymentalizmem i jest jak pusta skorupa, którą można dowolnie napełniać. Staje się łupem emocji, słowem nadużywanym i zniekształcanym, aż po nabranie przeciwnego znaczenia”.
Trwają wakacje, trwa czas pielgrzymek, różnorakich spotkań rodzinnych i przyjacielskich, urlopów i obozów. Możemy powiedzieć: czas przeżywania wspólnoty z ludźmi, których znamy, i poznawania nowych przyjaciół. Pan Bóg, używając słów Namiestnika Chrystusa, jest „Pomysłodawcą” także tych naszych wakacyjnych spotkań, On w swej Bożej Opatrzności je planuje, On podsuwa nam pomysły i projekty. Od nas zależy jednak, czy będzie to czas wypełniony „miłością w prawdzie”, czy też tylko namiastką miłości. Sprawę miłości w prawdzie wyjaśnia prosto patronka z Jabłonowskiego Wzgórza, bł. Matka Maria Karłowska. Najpierw przypomina, że „Bóg nas stworzył, abyśmy Mu służyli”. Dalej tłumaczy: „Jeżeli kochamy Boga, powinniśmy chcieć Mu służyć. Miłość wymaga czynu!”. Jakże wymowne są te słowa i jak bardzo aktualne w wakacyjnym czasie bycia razem, bo w jaki sposób damy dowód służby Bogu, jeśli nie przez służbę bliźniemu, przez czynną miłość ofiarowaną tym, co są obok nas? Matka Maria mówi: „Miłość, która by nie mogła dawać dowodów miłości, żyłaby w męczarni. Takie poświęcenie wyrasta z prawdziwej miłości, jak owoc wyrasta z kwiatu”. Możemy powiedzieć, że to jest właśnie miłość w prawdzie.
Według św. Tomasza – wyjaśnia nasza Patronka – „miłość jest najpierwszym z darów i źródłem wszystkich innych. Jeżeli daje się ten pierwszy, wszystkie inne prędko za nim idą. I jakże byśmy śmieli mówić, że kochamy Boga i bliźniego, kiedy nic albo prawie nic dla Niego byśmy nie czynili? Mówić tak byłoby kłamstwem, a wierzyć temu – złudzeniem i nieszczęściem! Miłość namiętnie lubi usługiwać – i kto lepiej to potrafi, jak ona? W jakim czasie, jakim sposobem – na tym jej nie zależy; byleby mogła coś zrobić dla bliźniego, to już jest szczęśliwa”.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski