w numerze:
17. Pielgrzymka Rodziny radia Maryja na Jasną Górę
Chór Pomorskiego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej na Krymie
KIK w służbie społeczeństwu
Nr 33 (765) * J * ROK * LII * 16 VIII 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Czas odpoczynku i pracy

Wakacje są czasem wytchnienia od codziennych obowiązków i nauki. Długie dni sprzyjają wyjazdom, wędrówkom czy wyprawom rowerowym. Czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi, z dala od gwaru miasta, bez telewizora i komputera pozwala zobaczyć pogodne niebo, usłyszeć ciszę czy szum wód i uradować się pokojem. Takie wyprawy, nawet kilkugodzinne, są potrzebne człowiekowi, który jest zapracowany i żyje w pośpiechu. Odpoczywając wśród piękna przyrody, pomyślmy o Tym, który jest źródłem radości, dobra i pokoju. Dla rolników natomiast są okresem ciężkiej pracy, zbierani plonów, a potem dziękczynienia za nie. W pracach polowych tak wiele zależy od pogody. Upały, powodzie, gradobicia i huragany niweczą ludzki wysiłek. Dlatego ludzie ziemi czczą Matkę Bożą, czego wyrazem jest nadawanie świętom maryjnym nazw pochodzących od czynności lub zabiegów rolniczych (Matki Bożej Roztwornej, Jagodnej, Zielnej, Siewnej). Na znak dziękczynienia Bogu za plony i ziarno 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, święci się kwiaty, zioła i kłos zbóż.
Miesiące letnie są także okazją, by zauważyć działania na rzecz potrzebujących, podejmowane przez wspólnoty parafialne i różne organizacje. Dzięki zaangażowaniu ludzi otwartego serca i wolontariuszy, dzieci z rodzin biednych oraz poszkodowanych przez powódź mogą wyjechać na kolonie. Dlatego na łamach„Głosu z Torunia” prezentujemy działalność Caritas, festyny parafialne, z których dochód jest przeznaczony na wakacyjny wypoczynek dzieci.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 14242 bajtów]
Architekt inż. Andrzej Ryczek opowiada o swoim ostatnim projekcie, a o. Jan Król prezentuje projekt świątyni
Fot. Archiwum inż. Andrzeja Ryczka

Gorejący krzew miłości Bożej

Z inż. Andrzejem Ryczkiem rozmawia Helena Maniakowska

Helena Maniakowka: – W „Głosie z Torunia” nr 4 ze 25 stycznia tego roku Czytelnicy mieli możliwość zapoznać się z etapami Pana kariery zawodowej, ale także niejako z credo życiowym. Proszę opowiedzieć o swoim ostatnim projekcie, który spośród 18 propozycji różnych architektów został wskazany przez o. Tadeusza Rydzyka do realizacji. Jest to projekt świątyni z kaplicą Jan Pawła II w kompleksie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Porcie Drzewnym w Toruniu. Znany już jest on wielu osobom z programów Radia Maryja, a także z Telewizji Trwam.

inż. arch. Andrzej Ryczek: –Świątynia jest zlokalizowana w osi Portu Drzewnego i ma być zwrócona frontem ku zachodowi! Składa się z dwóch poziomów, zwieńczonych stylizowaną formą kopuły. W pobliżu ma powstać także amfiteatr z pływającą sceną. Oba obiekty mają współdziałać – jeden dla liturgii, a drugi dla kultury sakralnej. Pierwszy przyziemny poziom w świątyni to „Kaplica Pamięci”, która jest tą przestrzenią, gdzie można wejść do wnętrza, zawsze dostępnego, i na stojąco lub siedząco na stopniach kaplicy oddać się refleksjom i rozmyślaniom. Tu ściana tylna z czarnego polerowanego marmuru będzie zawierać tysiące nazwisk ludzi, którzy oddali życie za drugiego człowieka, także tych Polaków, którzy oddali życie ratując Żydów w czasie I wojny światowej. Centralnym elementem jest rzeźbiarska forma, na której każdy może zapalić świeczkę na pamięć o... Sugeruje, aby ta forma była reminiscencją łączącą płomienie z biblijnego krzewu gorejącego i płomienie świec z tradycyjnego świecznika żydowskiego. Jan Paweł II nieraz przytaczał te nasze wspólne symbole! Stosując czarny marmur, zaproponowałem „Kaplic Pamięci” jako miejsce refleksji i zadumy:„Nigdy więcej wojen!”.

-Wokół Radia Maryja i szkoły medialnej grupuje się znaczna część społeczności. Jak rozwiązał Pan problem nagromadzenia się ludzi przy okazji uroczystości, np. zjazdów Rodziny Radia Maryja?

- W przestrzeni kaplicy może siedzieć ok. 500 osób, a stać ok. 1 tys. ;ponadto w czasie uroczystości można wizualnie połączyć Mszę św. celebrowaną na górnym poziomie z poziomem dolnym, wówczas miejsc siedzących łącznie może być dla 1 tys. osób i 2 tys. stojących. Mała kaplica w poziomie dolnym jest przeznaczony do celebrowania Mszy św. dla mniejszych grup wiernych czy z zagranicy itp. Jest jeszcze tu zaplanowana sala spotkań z reporterami. Zakrystia na dwóch poziomach w jednej przestrzeni. Poziom górny to przestrzeń liturgii Kościoła (500 miejsc) z centralnie usytuowaną w prezbiterium replik kaplicy papieskiej z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej. Istotnym elementem górnego poziomu jest „droga procesyjna” wewnętrzna i zewnętrz naw zamkniętych obwodach pieszych. Na otaczających ścianach będą rozmieszczone stacje drogi krzyżowej nie tylko o dużej ekspresji liturgicznej, lecz także o dużej czytelnej mocy artystycznej! Kilka metrów dalej, amfiteatrze, będzie inna atmosfera – radości, kultury, festiwali, np. kolorowe fontanny z powierzchni akwen Portu Drzewnego jako tło scenicznych przedstawień.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski