w numerze:
Możesz wygrać z rakiem i alergią -
rozmowa z Barbarą i Januszem Pić
Eutanazja - dramat człowieka -
Otoczmy troską życie
Nr 36 (768) * J * ROK * LII * 6 IX 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Czas płynie szybko

Wakacje już za nami. Myślami jednak wciąż wracamy do pięknych miejsc, które zwiedzaliśmy, a może dobrze nam znanych, które odkryliśmy na nowo. Zabytkowe miejscowości w kraju lub za granicą, pełne gwaru straganiarzy i sklepikarzy zachęcających do kupna jakichkolwiek pamiątek oraz turystów spacerujących uliczkami z mapą od jednego zabytku do drugiego, szukających ciekawych miejsc. Kościoły, meczety, synagogi, kamienice, ratusze, muzea, pomniki, piramidy, grobowce, nekropolie, bazary… wszystko warte zobaczenia. Będzie co pokazać przyjaciołom i znajomym oraz pochwalić się, opowiadając i zachęcając w ten sposób do podobnych przeżyć.
A może raczej trochę spokoju… bliżej natury oraz przeżywania piękna stworzenia i jego Stwórcy. Góry, jeziora, morza. Spacery, wspinaczki, kąpiele wodne i słoneczne. Lasy, łąki pełne kwiatów, łany zbóż, wijące się tu i ówdzie strumyki czy potoki, rzeki z niewielkimi wysepkami, wodospady. Jakże nie zachwycać się ich pięknem, paletą barw, delikatnością i kruchością lub wielkością i siłą.
Szkoda, że czas płynie tak szybko i że nie można go zatrzymać… ani jednej chwili, ani jednej.
Nie możemy jednak żyć tylko przeszłością. Przed nami przyszłość, którą musimy dobrze kształtować. Przed nami do zrobienia wiele dobra, na które czeka drugi człowiek. Warto więc dobrze wykorzystać ten czas, który ofiarowuje nam Pan, czas pracy i nauki, aby wzrastać w mądrości i wierze, z pożytkiem dla siebie i bliźnich.
I właśnie na ten czas niech Chrystus nam błogosławi. A za niecały rok – po dobrze wykonanej pracy – znów będziemy przeżywali wakacje, wypoczynek i znów będziemy snuli plany na przyszłość.

ks. Krzysztof Górski

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 14596 bajtów]
Uroczystą Eucharystię poprzedziła procesja z plebanii do kościoła parafialnego
Fot. ks. Krzysztof Górski

Złoty jubileusz kapłaństwa


2 sierpnia parafia pw. św. Barbary w Płośnicy przeżywała niecodzienną uroczystość – 50. rocznicę święceń kapłańskich swojego proboszcza ks. kan. Lucjana Wiśniewskiego.
Ksiądz Jubilat w obecności ordynariusza diecezji toruńskiej bp. Andrzeja Suskiego, ks. kan. Mariana Wiśniewskiego – dziekana dekanatu lidzbarskiego, kapłanów oraz służby liturgicznej przeszedł w uroczystej procesji z plebanii do kościoła. W świątyni Ksiądz Biskup odmówił modlitwę błogosławieństwa nad Jubilatem, założył wianek na jego rękę, pobłogosławił i wręczył mu krzyż. Następnie ks. kan. Lucjan Wiśniewski przewodniczył Eucharystii w asyście ks. kan. Mariana Wiśniewskiego i ks. prał. Gerarda Gromowskiego. Na początku Mszy św. Ksiądz Jubilat przywitał przybyłych, zarówno duchowieństwo, jak i osoby świeckie, które zetknęły się z nim na kapłańskiej drodze. Wiodła ona przez kilka parafii, w których był wikariuszem, przez parafie, gdzie pełnił urząd proboszcza, tj. św. Jakuba Apostoła w Mikołajkach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie oraz św. Barbary, w której służy od 1 maja 1990 r. Następnie ks. kan. Lucjan Wiśniewski zapowiedział, że w czasie Eucharystii pragnie dziękować Panu Bogu za dar życia i dar powołania, który kształtował się w Chełmnie nad Wisłą oraz wypraszać Miłosierdzie Boże dla parafian i swojej rodziny, a zwłaszcza dla zmarłych rodziców.
W homilii bp Andrzej Suski mówił o Jezusie Chrystusie Dobrym Pasterzu, który szuka zabłąkanych owiec, bierze je na ramiona i zanosi do swojej owczarni. Dobry pasterz „kocha swoje owce, osłania je sobą, broni każdej do końca, nawet jeśli przyjdzie zapłacić za to własnym życiem”. Tak postąpił Jezus, zaświadczając „swoim krzyżem, swoją Krwią za nas wylaną, swoim Ciałem za nas wydanym” – kontynuował Kaznodzieja. Jezus jest dla nas Dobrym Pasterzem, który „wciąż o nas się troszczy, wciąż nas osłania, wciąż nas broni, wciąż nas prowadzi, a czyni to przez tych, których powołał na pasterzy swojego Kościoła”.
Ksiądz Biskup w dalszej części kazania podkreślił, że tę jubileuszową uroczystość przeżywamy „we wspólnocie Kościoła, ponieważ kapłaństwo jest sakramentem społecznym, niezbędnym dla życia i posłannictwa całego Kościoła, całej społeczności Kościoła”. Stąd wspólnota parafialna wraz z Księdzem Jubilatem dziękuje dobremu Bogu za ten długi odcinek drogi – 50 lat służby Bogu i ludziom. „Ta wdzięczność – powiedział Biskup Andrzej – obejmuje chronologicznie najpierw rodziców, którzy dali życie i wychowanie chrześcijańskie, bo to w klimacie rodziny, w klimacie przyjaznym Bogu i Kościołowi, w klimacie modlitwy, wzajemnej miłości kiełkuje i rozwija się powołanie do kapłaństwa”. Następnie wymienił kolejne etapy, które miały niewątpliwy wpływ na powołanie i przygotowanie do kapłaństwa, tj. parafia, szkoła, seminarium, a więc duszpasterze i nauczyciele, wykładowcy i wychowawcy seminarium pelplińskiego, którym również należy się wdzięczność. Przypomniał także, że to właśnie diecezja chełmińska straciła ponad 300 kapłanów, którzy oddali życie przy swoich kościołach lub w obozach zagłady, a wśród nich m.in. bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski.
Na koniec Biskup Toruński podziękował dostojnemu Jubilatowi za 50 lat duszpasterskiej posługi na niwie Kościoła, głoszone słowo Boże, otwieranie źródeł łaski w sakramentach świętych, wszystkie znaki pasterskiej troski i miłości obejmującej całe rodziny oraz za 50 lat dochowania wierności Bogu, Kościołowi i parafianom, a jednocześnie życzył błogosławionego roku jubileuszowego, który przyczyni się do dalszego dawania siebie Bogu i ludziom.
Po Komunii św. ks. kan. Lucjan Wiśniewski ze wzruszeniem przyjął życzenia, kwiaty i prezenty od przybyłych na uroczystość delegacji oraz rodziny Jubilata. W imieniu księży dekanatu lidzbarskiego życzenia złożył ks. kan. Marian Kruszona – były dziekan dekanatu lidzbarskiego. Na zakończenie Mszy św. dostojny Jubilat podziękował bp. Andrzejowi Suskiemu za obecność i wygłoszoną homilię, a także wszystkim za życzenia, kwiaty, obecność oraz modlitwę. Otoczmy czcigodnego Jubilata naszymi modlitwami i prośmy Boga o zdrowie, a także obfitość Bożych łask na dalsze lata życia za przyczyną Matki Najświętszej – Matki Kapłanów.
ks. Krzysztof Górski
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski