w numerze:
Wiernymi bądźmy -
Trzeba budzić żywą wiarę -
rekolekcje ewangelizacyjne w Toruniu
Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię
Nr 37 (769) * J * ROK * LII * 13 IX 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Źródło życia

Jutro, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Tajemnica krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata, towarzyszy ludziom. Przypomina o zwycięstwie nad szatanem, śmiercią i grzechem, a także, że Boga należy stawiać ponad wszystko. Jest drogą do zmartwychwstania i życia wiecznego. W życiu doczesnym każdy człowiek podąża własną drogą krzyżową. Jedni dźwigają krzyż choroby, cierpienia i samotności, inni natomiast towarzyszą im i pomagają.
Temat cierpienia oraz znaczenia modlitwy, przebaczenia i zaufaniu Bogu w tym trudnym czasie, podejmujemy na łamach„Głosu z Torunia”. Warto w tym miejscu przypomnieć wywiad z Barbarą i Januszem Pić pt.„Możesz wygrać z rakiem i alergią”(nr 36). Rozmowa ukazała program rehabilitacyjny pozwalający na podniesienie systemu odpornościowego organizmu oraz podkreśliła, że człowiek jest jednością psycho-fizyczno-duchową. Stąd ważne jest uzdrowienie duchowe. „Wyzwolenie stanu radości w Chrystusie, zaufania Bogu, że znajdujemy się we właściwych rękach, leczy także nasze ciało” – akcentuje p. Barbara.
W tym tygodniu, 15 września, przypada również wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej oraz 18 września święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. W sobotę odbędzie się 13. Pielgrzymka Pracowników, Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę. Rozmyślając o tajemnicy cierpienia i świętości, popatrzymy na Krzyż – źródło życia, zmartwychwstania, zwycięstwa wiary, nadziei i miłości. Z jego płynie moc, radość i pokój. Jest światłem na drogach wiary i otwierana łaski.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 17513 bajtów]
Uroczystościom przewodniczy biskup toruński Andrzej Suski.
Fot. Aleksandra Wojdyło

Dziekują Panu Bogu i rolnikom

W niedzielę, 30 sierpnia, w diecezji toruńskiej dziękowano Bogu za tegoroczne plony. W tym dniu rolnicy składają swoje dziękczynienia Panu za plony i błogosławieństwo w pracy na roli, a także za chleb codzienny dziękują wszyscy, którzy korzystają z pracy rolnika. Tegoroczne uroczystości diecezjalne odbywały się w parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim. Gospodarzem święta byli: ks. Stanisław Grzywacz, proboszcz parafii św. Wojciecha w Lidzbarku, ks. Zbigniew Gański, diecezjalny duszpasterz rolników oraz burmistrz Lidzbarka Jan Rogowski i starosta powiatu działdowskiego Marian Janicki. Delegacje z całej diecezji od godzin popołudniowych gromadziły się z wieńcami żniwnymi na placu przed kościołem.
Centralną częścią diecezjalno-samorządowych dożynek była Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego. Uczestników powitał ks. Stanisław Grzywacz. Wyrażając zadowolenie z przybycia wielu osób, podkreślił, że ten dzień jest nie tylko świętem pracujących na roli, lecz także wszystkich, którzy dzięki pracy rolnika mają chleb powszedni.
Starostami dziękczynienia za plony byli Agnieszka i Sylwester Bartkowscy, mieszkańcy wsi Zalesie, w parafii Boleszyn. Gospodarstwo rolne w czwartym już pokoleniu (od 1922 r.) prowadzą od 3 lat. Są rodzicami 2-letniego Gracjana i półrocznego Michała. Gospodarstwo jest nastawione obecnie na produkcję roślinną z planami specjalizacji materiału siewnego i założenia hodowli trzody chlewnej. Starostowie biorą czynny udział w życiu parafii i przedsięwzięciach lokalnych. Kultywują tradycje religijne, narodowe i rolnicze. W uznaniu zasług za tradycje wielopokoleniowe pan Sylwester w 2008 r. został odznaczony medalem„Zasłużony dla rolnictwa”. Starostów rekomendował Jan Rogowski.
W ceremonii wręczenia chleba uczestniczyli: Ksiądz Biskup, starostowie dożynek oraz władze samorządowe. Starostowie na ręce Księdza Biskupa złożyli chleb, prosząc o jego błogosławieństwo i przekazanie do sprawiedliwego podziału. Biskup Andrzej – po wypowiedzeniu słów błogosławieństwo chleba, symbolu życia, Ojczyzny, wspólnoty i ludzkiej pracy – przekazał bochen przedstawicielom władz samorządowych: burmistrzowi Lidzbarka i staroście powiatu działdowskiego którzy przyrzekli uszanować go i dzielić sprawiedliwie wśród mieszkańców.
W homilii Biskup Andrzej analizował fragmenty Pisma Świętego traktując o chlebie oraz zwrócił uwagę na ewangeliczne wartości „owocu ziemi i pracy rąk ludzkich”. – Człowiekowi oprócz chleba, podstawowego pożywienia, jest potrzebna silna wiara w Boga. Wtedy on będzie silny i nie podda się zniewoleniom współczesnego świata, więc nie będzie zagubiony – podkreślił. Aby móc cieszyć się z plonów ziemi, musimy nauczyć się dzielić tymi darami i chlebem z potrzebującymi– dodał Ksiądz Biskup. Słowami Jana Pawła II oddał hołd ciężkiej pracy rolnika i jego miłości do ziemi –ojcowizny i Ojczyzny. Praca rolnika jest ciężka, ale nie ma rzeczy wielkich bez poświęcenia. Wypowiedział uwagę, że w królestwie chleba panuje jedność, a ci, którzy mają czyste ręce i odrzucają zło, mogą zasiąść przy stole Chrystusa. Rolnikom złoży życzenia błogosławieństwa Bożego oraz wytrwania w trudnej, ale jednocześnie bardzo potrzebnej pracy.
W procesji z darami rolnicy złożyli owoce swojej pracy. Przedstawiciele dekanatów: chełmińskiego ofiarowali świece (znak światłości Boga), chełmżyńskiego– kwiaty (które są ozdobą świątyń i domów), brodnickiego – owoce (dziękując za dar pogody), kurzętnickiego– warzywa (aby w przyszłym roku plony były równie piękne), wąbrzeskiego– przetwory owocowe (aby dawały zdrowie i siłę spożywającym), lubawskiego– przetwory warzywne (dziękując za zdrowie), golubskiego – wypieki (aby osładzały życie codzienne), działdowskiego – wędliny (dziękując Bogu za ochronę zwierząt przed chorobami), grudziądzkiego – pieczywo (dziękując za ochronę ziemi przed klęskami), unisławskiego– nalewki (aby niosły zdrowie i zadowolenie), rybnieńskiego – płaskorzeźbę wykonaną przez miejscowego rzeźbiarza z drewna lipowego i przedstawiającą modlącego się św. Izydora, a rolnicy z dekanatu lidzbarskiego złożyli dar dla Księdza Biskupa.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski