w numerze:
Niebo jest tanie... -
rekolekcje o Niepokalanej
Żyć zgodnie z prawem -
Otoczmy troską życie
Nr 38 (770) * J * ROK * LII * 20 IX 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Media

Dzisiejsza niedziela to Dzień Środków Społecznego Przekazu. Wczoraj na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Pracowników, Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
Może dziwić, że w Kościele katolickim obchodzony jest taki właśnie dzień. Zwróćmy jednak uwagę na kondycję współczesnych mediów. Serwowane informacje to wojna, przemoc, potyczki polityczne, czy osobiste tragedie najlepiej ze zdjęciami wprost z miejsca katastrofy i najlepiej ze zbliżeniami ludzkich twarzy wykrzywionych grymasem bólu i płaczu. Jak grzyby po deszczu mnożą się programy i filmy, w których rozwiązuje się zagadki morderstw, porwań, kradzieży. Same dobre informacje przekazywane są „od święta”, czyli tylko w wigilię i to też nie na wszystkich kanałach telewizyjnych. Niestety lubimy słuchać, patrzeć i czytać o wszystkim tym, co złego dzieje się na świecie. Kierujący mediami wiedząc o tym, właśnie takich „atrakcji” nieustannie nam dostarczają. I tu zamyka się błędne koło.
Pamiętajmy, że media mają bardzo dużą moc opiniotwórczą. Nie podążajmy zatem za każdą reklamą, nie oglądajmy każdej ludzkiej tragedii, nie czytajmy wszystkiego, co przyjmuje papier. Szczególną uwagę zwróćmy na to, co oglądają i czytają dzieci oraz młodzież. Na świecie jest również dobro i to jego szukajmy w mediach. I módlmy się, aby pracownicy mediów byli obiektywni i aby ich najważniejszym celem było przekazanie prawdy, a nie jedynie tego, co zwiększy oglądalność, czy poczytność.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 13592 bajtów]
Dziękczynienie za 10 rocznicę istnienia parafii
Fot. Archiwum parafii

Budujemy Kościół Boży


Dzień 7 czerwca 1999 r. to pamiętna data dla miasta Torunia. Wtedy to Jan Paweł II – Papież nawiedził Gród Kopernika. Spotkał się ze światem nauki na toruńskim Uniwersytecie, a na toruńskim lotnisku przewodniczył nabożeństwu czerwcowemu oraz włączył w poczet błogosławionych ks. Stefana W. Frelichowskiego, który jest patronem budującej się parafii „u wrót Torunia”. W tym roku wierni z parafii pw. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu przeżywali 10. rocznicę istnienia parafii
Jak doszło do powstania parafii? Ks. proboszcz Ryszard Domin w jednym z wywiadów wspomina: „Sam pomysł powstania parafii zrodził się w dość niezwykłych okolicznościach. 7 czerwca 1999 r. bp Andrzej Suski przedstawił Papieżowi Janowi Pawłowi II architekta ołtarza papieskiego inż. Andrzeja Ryczka. Ojciec Święty, mając na uwadze dalsze losy pięknie prezentującej się konstrukcji ołtarza, zapytał: Czy tylko na dzisiaj? To właśnie pytanie wywołało myśl, by na planie ołtarza zbudować świątynię pw. bł. ks. Stefana W Frelichowskiego”. W dekrecie z 31 sierpnia 1999 r. biskup toruński Andrzej Suski erygował z dniem 8 września 1999 r. parafię, a proboszczem mianował ks. Ryszarda Domina. W tym dniu, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, na pożyczonym stole, na porośniętej krzewami i trawą łące ks. Ryszard sprawował pierwszą Mszę św. Za sprawą Opatrzności Bożej i dzięki wstawiennictwu bł. Stefana W. Frelichowskiego – wspomina ks. Ryszard – niemal od razu udało się zamieszkać wśród swoich parafian w domku gospodarczym przy ul. Szubińskiej. Obok domu stanął ołtarz polowy, najpierw pod gołym niebem, potem zadaszony. W końcu powstała kaplica, na którą składały się dwa wojskowe namioty. Rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową kościoła. W rocznicę erygowania parafii bp Andrzej Suski poświęcił plac pod budowę kościoła, a od Bożego Narodzenia 2000 r. nabożeństwa odprawiane były w murowanej kaplicy obok, w której zainstalowano część duszpasterską i mieszkalną. Wreszcie 7 września 2002 r. bp Józef Szamocki wmurował pierwszą kolumnę projektowanego kościoła i kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II. Ruszyła budowa świątyni i dzisiaj możemy oglądać efekty.
[Rozmiar: 16531 bajtów]
Msza św. w murach wznoszonej świątyni zgromadziła wielu wiernych
Fot.Archiwum parafii
W niedzielę, 30 września br., podczas Mszy św. o godz. 12.30 wierni z parafii pw. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego oraz przybyli goście dziękowali Bogu za 10 lat istnienia parafii. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Dariusz Żurański, który na wstępie zaznaczył, że na pewno nie było łatwo na początku, ale dziś kiedy patrzy się na efekty prac, serce rośnie. Podczas dziękczynienia w murach budującej się świątyni podziękowano Bogu za dar beatyfikacji, za ludzi dobrej woli, którzy swoją modlitwą i ofiarą wspierali, i nadal wspierać będą budowę świątyni. Zgromadzeni na uroczystości prosili też o siły dla Ks. Proboszcza, architekta inż. Andrzeja Ryczka, dla wszystkich zaangażowanych w budowę, aby dzięki ich pracy i wysiłkowi wznosiła się na chwałę Bożą i dla pożytku ludu Bożego świątynia „u wrót Torunia”. Aby patrząc na to dzieło ludzie „widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest”.
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski