w numerze:
"Potrzeba, by On wzrastał" -
śp. bp Andrzej Śliwiński
Łąkowska Pani, módl się za nami -
odpust w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 39 (771) * J * ROK * LII * 27 IX 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Świadek miłości
W Roku Kapłańskim w sposób szczególny przeżywamy wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, które przypada 30 września. Święty wyróżniał się ogromną wiedzą, trudnym charakterem, pracowitością, umiłowaniem ascezy, przywiązaniem do Kościoła i nabożeństwem do Matki Bożej. Umiłowanie Pisma Świętego sprawiło, że przetłumaczył całe Pismo Święte na język łaciński. Ten przekład jest znany jako Wulgata. Św. Hieronim przypomina miłość Bożą, objawioną w Biblii. Liturgia – w której czasie jest czytane Słowo Boże oraz uobecnia się męka i zmartwychwstanie Chrystusa – jest Słowem życia, zarówno doczesnego, jak i wiecznego.
> W tym duchu nauczał św. Hieronim. Kapłani byli i są świadkami miłości Słowa, przez ich posługę Bóg mieszka w sercach chrześcijan. Dlatego w poprzednim numerze rozpoczęliśmy nowy rocznicowy cykl „70. rocznica męczeństwa pomorskich kapłanów”. Bieżący numer informuje także o pożegnaniu biskupa seniora elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego (14 września), który zmarł 9 września. Śp. Biskup Andrzej był kapłanem, który pochodził z diecezji chełmińskiej. W uroczystości wzięli udział m.in. bp Andrzej Suski i bp Józef Szamocki.
Sposobem poznania wydarzeń z Ewangelii są nabożeństwa różańcowe, które rozpoczynają w tym tygodniu, 1 października. Rozważając życie Jezusa i Maryi, uczymy się ich naśladować w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Ta modlitwa przemienia ludzi i świat.
Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 14349 bajtów]
Wieniec z parafii Koszelewy reprezentujący diecezję toruńską
Fot. Aleksandra Wojdyło

Diecezja toruńska u Matki życia


Ogólnopolska pielgrzymka rolników na Jasną Górę odbyła się w dniach 5-6 września pod hasłem „Do Matki Życia”. Po raz 27. na ołtarzu naszej Ojczyzny z wdzięcznością składano Bogu chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, symbol dnia powszedniego, pracy codziennej, miłości do Boga, troski o najbliższych i solidarności z innymi, zwłaszcza z tymi, którzy cierpią z powodu braku chleba
Z Chrystusową ofiarą w świętym domu Matki rolnicy ofiarowali swój całoroczny trud. Każdy przybył ze swoją intencją, prosząc o zdrowie i potrzebne łaski, dziękując za wszelkie zbiory i dobrodziejstwa. Rolnicy dziękowali za to, że mogli zasiać i zebrać. Chociaż nadal doskwiera trudna sytuacja w polskim rolnictwie, z wiarą dziękowano. W sobotni wieczór bazylikę jasnogórską wypełnili po brzegi rolnicy, mieszkańcy wsi i wszyscy, którzy rozumieją potrzebę dziękowania za tegoroczny chleb. Ta pielgrzymka dla naszej diecezji była szczególna. Po raz pierwszy w ogólnopolskim święcie dziękowano Panu Bogu za plony i proszono o błogosławieństwo wobec relikwii i obrazu św. Izydora, które z trasy peregrynacji po diecezji zostały zawiezione na Jasną Górę. Poczty sztandarowe Diecezjalnego Duszpasterstwa Rolników oraz Kółka Rolniczego z Unisławia jako jedyne już pierwszego dnia uczestniczyły w Mszy św. inauguracyjnej. Liczne delegacje z dekanatów: chełmińskiego, unisławskiego, radzyńskiego, łasińskiego, kurzętnickiego, bierzgłowskiego, grudziądzkiego oraz rybnieńskiego, stanowiły silną reprezentację diecezji toruńskiej, na której czele stanął ks. Zbigniew Gański, diecezjalny duszpasterz rolników. Ponadto ks. kan. Marian Zbrojski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach, przybył ze swoimi parafianami oraz wykonanym przez nich wieńcem żniwnym, reprezentującym diecezję toruńską. Mszy św. w sobotni wieczór przewodniczył i homilię wygłosił bp Jan Szkodoń z Krakowa. Mówił o roli sanktuarium na Jasnej Górze w rozumieniu powołania do pracy na roli i odpowiedzialności za współpracę z Bogiem. Podkreślił, że rolnik jest świadkiem i sługą życia. Zwrócił uwagę na rolę modlitwy i Eucharystii w codziennym życiu rolnika. Poprosił zgromadzonych, aby każdą sprawę i każdy problem rozwiązywali przez modlitwę.
Od wielu lat rozważania Apelu Jasnogórskiego dla rolników głosi abp Stanisław Nowak. Z miłością i szacunkiem patrzymy na tych, którzy pracują na polach – mówił. Zwrócił uwagę na istotne problemy współczesnego polskiego rolnictwa, jak: alienacja przeciętnego rolnika przez wielki biznes rolniczy, niskie ceny za wytworzony produkt, zagrożenie żywności genetycznie modyfikowanej, ucieczka młodych ludzi ze wsi spowodowana brakiem dobrych perspektyw. Podkreślił, że to na Jasnej Górze Maryja może te „kolce” naszego rolnictwa zmienić na piękne kwiaty, więc zawsze z wiarą, pewnością, nadzieją i zaufaniem rolnicy powinny przychodzić ze swoimi problemami do Matki Bożej.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowali przedstawiciele duszpasterstwa rolników diecezji białostockiej, a reprezentacja diecezji zamojsko-lubaczowskiej prowadziła czuwanie do północy. Liturgię Mszy św. o godz. 24.00 przygotowali rolnicy z diecezji pelplińskiej. Niedziela była dniem dziękczynienia Panu Bogu i rolnikom za tegoroczne plony. Od wczesnych godzin rannych delegacje z wieńcami żniwnymi, darami ofiarnymi gromadziły się przed Szczytem Jasnogórskim. Do koncertu przed Mszą św. zaproszono kilka zespołów, m.in. śpiewał zespół „Lumen” z sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie (diecezja tarnowska), grała orkiestra dęta z Mikluszowic (diecezja tarnowska). Diecezję toruńską reprezentowała schola „Laudate Dominum”, w której skład wchodzili osoby z parafii pw. św. Marcina w Sarnowie oraz parafii pw. św. Katarzyny w Łasinie pod kierunkiem Aleksandry Jankowskiej. Pieśni maryjne, związane ze św. Izydorem, patronem rolników, i świętem dziękczynienia za chleb stanowiły program muzyczny, który został zaprezentowany na Szczycie. Na Szczyt został wniesiony obraz św. Izydora, a na ołtarzu ustawiono relikwiarz św. Izydora.
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski