w numerze:
Pielgrzymka "Niedzieli"
Poświęcenie figury Serca Jezusa
Ku czci Matki Bożej Bolesnej
Nr 41 (773) * J * ROK * LII * 11 X 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Zdobywać wolność
Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tegoroczny, dziewiąty, pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Wolności”, przypada 11 października, w roku 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski. Obchody, których koordynatorem jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, odbywają się w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Tego dnia w parafiach i szkołach diecezji toruńskiej odbywają się m.in. koncerty, spektakle, konferencje i Msze św., połączone z modlitwą o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, a także apele, przedstawienia, wieczornice, wystawy i konkursy. Pontyfikat był jak powiew wolności w Polsce i Europie. Modlitwa Papieża Polaka sprawiła, że ludzie stawali się wolni, zwłaszcza w sercu. To on wiedział, że wolność jest potrzebna jak chleb i wołał z mocą: „Wolność jest dana i jednocześnie zadana”. Dlatego „wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”.
W Roku Kapłańskim znaczenie wolności, prawdy i miłości ukazuje cykl pt. „70. Rocznica męczeństwa pomorskich kapłanów”, który otwierają słowa Jana Pawła II: „W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe, ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele” („Tertio millennio adveniente”). Ten numer prezentuje prezbiterów, którzy zginęli w październiku 1939 r.
Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 11034 bajtów]
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył
bp Andrzej Suski
Fot. Zbigniew Kulkowski


Ks. Ryszard Czepek

(1942-2009)

Urodził się 6 września 1942 r., 20 czerwca 1977 r. przyjął święcenia kapłańskie i jako oblat wyjechał na misje, najpierw na 4 lata do Kanady, potem na 6 lat do Norwegii. Po powrocie przeniósł się do diecezji toruńskiej i był proboszczem, najpierw w Płużnicy, potem w Grążawach (1995-2007). We wrześniu 2007 r., ze względu na zły stan zdrowia, przeszedł na emeryturę. Zmarł 26 września 2009 roku w szpitalu w Działdowie


Pogrzeb kapłana toruńskiego


Ksiądz Ryszard Czepek zmarł 26 września. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Wielkim Łęcku, rodzinnej miejscowości, gdzie mieszkał po przejściu na emeryturę. Uroczystościom przewodniczył bp Andrzej Suski. Wokół trumny zebrali się: ok. 40 kapłanów, rodzina zmarłego, parafianie z Wielkiego Łęcka, Płużnicy i Grążaw. Kościół w Wielkim Łęcku nie pomieścił wszystkich, którzy chcieli pożegnać się z Księdzem Ryszardem. Z samej grążawskiej parafii przyjechali przedstawiciele prawie każdej rodziny, każdego domu.
Liturgię Słowa przygotowali parafianie z Grążaw. O oprawę muzyczną dbało dwóch organistów: Dawid Zieliński i Piotr Jaworski, wychowankowie Księdza Ryszarda. Wartę przy trumnie pełnili strażacy (z Wielkiego Łęcka i Grążaw) i grążawscy ministranci.
Kazanie wygłosił ks. kan. Stefan Maliszewski, proboszcz w Górznie i dziekan dekanatu górznieńskiego. Wspominał życie ks. Czepka, zwłaszcza czas pobytu w Grążawach. Podziękowania wygłosili ks. kan. Marian Wiśniewski, dziekan lidzbarski oraz Anna Wróblewska w imieniu parafii w Grążawach. Mówiła m.in.: „Kiedy 2 lata temu żegnałeś się z nami, przechodząc na emeryturę, było nam smutno, zadawaliśmy sobie pytanie: Dlaczego tak wcześnie? Teraz już znamy odpowiedź. Już wtedy prowadziłeś nierówną walkę z chorobą, byłeś utrudzony, ale mimo to nie rozstałeś się z nami tak do końca. Nigdy nie dbałeś o swoje, a nieustannie zabiegałeś o dobro wspólne, o dobro Kościoła powszechnego, ale i tego parafialnego, grążawskiego. Swoje materialne potrzeby ograniczyłeś do minimum, uważałeś, że lepiej być niż mieć. Zawsze byłeś zadowolony, zawsze syty, zawsze było Ci ciepło, nigdy za gorąco, zawsze byłeś zdrowy, nigdy zmęczony, nawet wtedy, kiedy było widać, że cierpisz. Wdzięczni za wszystko, co z Tobą i dzięki Tobie przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy i doświadczać będziemy, w tym i przyszłym życiu, jeśli nie zboczymy z drogi, którą nas prowadziłeś, będziemy o Tobie pamiętać w naszych modlitwach, zachowamy Cię w naszych wspomnieniach”.
Po Mszy św. kondukt żałobny przeszedł na cmentarz parafialny. Trumnę nieśli strażacy połączonych garnizonów. Na koniec nad trumną Księdza Ryszarda falowało morze kwiatów.
Ks. Marian Tomasz Kowalski

Wspomnienie o ks. Ryszardzie Czepku

Ks. Ryszard Czepek – proboszcz parafii św. Marcina w Grążawach – zawitał do Grążaw pod koniec wakacji 1995 r. Msza św. inauguracyjna odbyła się 20 sierpnia. Nowy styl duszpasterstwa Księdza Ryszarda zaowocował rozmaitością życia religijnego w parafii. Powstały: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, koła różańcowe, ministranci, lektorzy (dorośli, młodzież, dzieci), kantorzy, Parafialny Klub Sportowy „Arka” oraz Parafialne Koło Wędkarskie.
Ksiądz Proboszcz od początku postanowił zadbać o estetykę kościoła. Zlecił odrestaurowanie barokowych ołtarzy, wyremontowanie podłogi. Usunięto niepotrzebne sprzęty. Wyposażono świątynię w nowe ławki oraz nagłośnienie. Znikły sztuczne kwiaty, które zastąpiły żywe kompozycje, własnoręcznie układane przez Księdza Ryszarda.
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski