w numerze:
Gaudeamus Igitur -
Wyższe Seminarium Duchowne
Festyn rodzinny w kampusie WSKSiM -
Toruń
Grudziądzka pielgrzymka rodzin -
Nr 43 (775) * J * ROK * LII * 25 X 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Bezpieczeństwo

Uczestnictwo w nabożeństwach październikowych, a w listopadzie w Mszach św. w intencji zmarłych w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych i później w Roratach jest okazją do refleksji na temat bezpieczeństwa na drodze. W tych nabożeństwach chętnie biorą udział dzieci, młodzież i dorośli. Wielu z nich, zwłaszcza na wiejskich parafiach, wraca z kościoła, kiedy jest już ciemno. Warto pamiętać, by o zmroku nie poruszać się w ciemnym ubraniu, bez odblasków lub nieprawidłową stroną drogi, a także zwrócić uwagę na braki w wyposażeniu rowerów i ich oświetleniu oraz na zachowanie ogólnych zasad ruchu pojazdów jednośladowych. O znaczeniu elementów odblaskowych u dzieci poruszających się po drogach przypomina apel do rodziców podpisany przez bp. Andrzeja Suskiego i nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, komendanta wojewódzkiego Policji („Głos z Torunia”, nr 40 z 4 października). Celem kampanii prewencyjnej „Bezpieczne dziecko = spokojni rodzice” jest dążenie do bezpieczeństwa na drogach. Akcja została podjęta przez Caritas Diecezji Toruńskiej, Bydgoskiej i Włocławskiej wraz z Komendą Wojewódzką Policji, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego i Strażą Miejską. Odblaski na odzieży, odblaskowe światło roweru, a nawet latarka w ręku sprawiają, że pieszy jest widoczny na drodze. To małe „światełko” może ocalić zdrowie czy życie.
Pamiętajmy o tym i zachęcajmy dzieci do bezpiecznych zachowań. Jesteśmy bowiem odpowiedzialni przed Bogiem za życie.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 12084 bajtów]
Uczniowie szkół papieskich składają wieniec w imieniu młodzieży i diecezjan.
Fot. Archiwum Caritas

IX Dzień Papieski w diecezji toruńskiej

IX Dzień Papieski, 1 października, w Toruniu sługa Boży Jan Paweł II jest honorowym obywatelem grodu Kopernika) został zorganizowany przez Kurię Diecezjalną Toruńską i Urząd Miasta Torunia przy współpracy Caritas Diecezji Toruńskiej

W ramach obchodów Dnia Papieskiego, podczas którego odbywały się kwesty dla stypendystów, na Rynku Staromiejskim papieskie Gimnazjum nr 3 zorganizowało happening pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Wolności”. Widowisko nawiązywało do walki dobra ze złem i zniewolenia człowieka. Kończyło się przekazaniem widzom symbolicznych kajdan, które rozrywano na znak wolności. Przed kościołem ojców jezuitów taką możliwość mieli diecezjanie, którzy przybyli na uroczystą Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prał. Daniela Adamowicza, dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej. Oprawę liturgiczną przygotowało V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu. W Eucharystii uczestniczyli wierni m.in. z Torunia, Lisewa i Lidzbarka Welskiego. Do kościoła przyniesiono sztandary wielu szkół miasta Torunia oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Poczty sztandarowe i harcerze niosący pochodnie prowadziły wiernych, za orkiestrą dętą, pod pomnik Jana Pawła II, do katedry. Tam przy blasku zniczy hołd Wielkiemu Polakowi oddali uczniowie szkół papieskich przez złożenie wieńców w imieniu młodzieży i mieszkańców diecezji. Składając wiązanki, kolejno przemówili: sekretarz województwa kujawsko-pomorskiego Marek Smoczyk, zastępca prezydenta Torunia Rafał Pietrucień oraz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ks. dr Dariusz Żurański. Doniosłą chwilę uświetnił chór Gimnazjum nr 3 oraz „Promisja” i chełmińska orkiestra.
[Rozmiar: 12084 bajtów]
W uroczystości uczestniczyła młodzież, która przybyła z pocztami sztandarowymi
Fot. Archiwum Caritas
Za pomoc w organizacji i udział w uroczystościach podziękowania złożono: zastępcy prezydenta Torunia Rafałowi Pietrucieniowi, sekretarzowi miasta Alicji Kolańskiej, wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Torunia Józefowi Jaworskiemu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanemu przez sekretarza Marka Smoczyka, dyrektorowi Wydziału Duszpasterskiego ks. dr. Dariuszowi Żurańskiemu, rektorowi kościoła jezuitów o. Waldemarowi Aramowiczowi, rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego ks. prał. dr. Krzysztofowi Lewandowskiemu, rektorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzejowi Radzimińskiemu, szkołom toruńskim noszącym imię Jana Pawła II (V Liceum Ogólnokształcącemu, Gimnazjum nr 3, Szkole Podstawowej nr 13), komendantowi hufca Lidii Lach i harcerzom, Stowarzyszeniu Promisja, orkiestrze dętej z Domu Kultury w Chełmnie, Centrum Kultury Dwór Artusa, piekarni Stan-Mar z parafii Czarże (za ciastka, które wolontariusze rozdawali podczas koncertu), dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom i wolontariuszom.
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski