w numerze:
Rozbudzic żywą wiarę -
rekolekcje ewangelizacyjne na toruńskim Rubinkowie II
Obchody Dnia Papieskiego -
w WSKSiM w Toruniu
Obchody Dnia Papieskiego -
w Lidzbarku
Nr 44 (776) * J * ROK * LII * 1 XI 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Nadzieja spotkania

Niekiedy tak bardzo brakuje nam bliskich zmarłych: rodziców, współmałżonka, rodzeństwa, czasem dziecka. Rozpamiętujemy, że tak wiele czasu zmarnowaliśmy na spory, że ociągaliśmy się z wyciągnięciem ręki lub z przebaczeniem.
„Żal że się za mało kochało/ że się myślało o sobie/że się już nie zdążyło” – pisał ks. Jan Twardowski. Takiej tęsknoty i żalu nie można, niestety, przełożyć na pełną miłości codzienną służbę prostych gestów.
Kościół daje możliwość uzewnętrznienia miłości nawet po odejściu ukochanych osób. Ofiarowanie modlitwy za zmarłych jest najpiękniejszym świadectwem naszej pamięci i miłości. Nie zaniedbujmy grobów naszych bliskich, spróbujmy wziąć udział w wypominkach, przyjmijmy Komunię św. i ofiarujmy ją w intencji zmarłych. W listopadzie cmentarze jaśnieją, bije od nich ciepły blask tysięcy palących się zniczy, co sprawia, że nekropolie stają się radośniejsze. Doskonale przekłada się to na obchodzoną w Kościele 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych, a więc dzień tych szczęśliwych, którzy już dostąpili łaski obcowania z Bogiem. 2 listopada to Dzień Zaduszny. Wówczas modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych.
Oby nikomu nie zabrakło daru modlitwy, która pomaga zmarłym w dojściu do domu Ojca i która leczy zranione serca pielgrzymujących jeszcze na ziemi, bo jak pisze Ksiądz Jan: „można nawet zabłądzi lecz po drugiej stronie/ nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem”.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 12042 bajtów]
Abp Marian Przykucki (1924-2009), w środku,
wielokrotnie gościł w Toruniu.
Fot. Czesław Jarmusz


Z Toruniem i cała diecezją toruńską czuję się bardzo związany. Doznaję tu wielu życzliwości ze strony bp. Andrzeja Suskiego, kapłanów i ludzi świeckich. Księży pragnę prosić, aby wywiązywali się ze swoich kapłańskich zobowiązań. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapewniam o duchowej łączności. Życzę, aby diecezja Toruńska ze swoimi duszpasterzami i mieszkańcami rozwijała się jak najpomyślniej i żeby Pan Bóg wszystkim błogosławił.

Abp Marian Przykucki


Toruń był mu zawsze bliski

6 października zmarł abp Marian Przykucki, ostatni biskup chełmiński i pierwszy metropolita szczecińsko-kamieński. Ksiądz Arcybiskup zawsze z wielką radością wspominał Toruń. Z tej okazji przypominamy wywiad, którego udzielił abp Marian Przykucki, przebywając w Grodzie Kopernika

KS. DARIUSZ ŻURAŃSKI: – 5 marca 2000 r. w katedrze toruńskiej obchodził Ksiądz Arcybiskup 50-lecie święceń kapłańskich i wypowiedział wtedy słowa: „Wiecie, że chociaż jestem daleko od was, ale duchem jestem z wami. Toruń był, jest i będzie mi bliski”. Skąd ten sentyment do Torunia?

ABP MARIAN PRZYKUCKI: – Będąc biskupem pomocniczym w Poznaniu, często bywałem w Toruniu i już wtedy to miasto wywierało na mnie wielki urok. Gdy zostałem biskupem chełmińskim, do Torunia przybywałem przynajmniej dwa razy w ciągu miesiąca na dwa dni. Doznałem i nadal doznaję tu wiele serdeczności i życzliwości, stąd mój sentyment.
- Bp Andrzej Suski podczas tej samej uroczystości przypomniał, że dokonania Księdza Arcybiskupa stanowią kapitał, którym nadal żyją trzy diecezje: gdańska, pelplińska i toruńska... - Domyślałem się, że kiedyś zostanie utworzona diecezja toruńska. Dlatego robiłem wszystko, aby w przyszłości było oparcie dla nowej diecezji. Zabiegałem, by odremontować dom przy ulicy Łaziennej, gdzie obecnie znajduje się kuria diecezjalna, erygowałem nowe parafie. Chciałem w ten sposób otoczyć opieką duszpasterską nowe osiedla.

- Biskupem chełmińskim został Ksiądz Arcybiskup w latach 80. XX wieku. Był to czas, kiedy rodziła się „Solidarność”, czas stanu wojennego. Jaką rolę wówczas miał do odegrania Kościół?

- Kościół musiał stanowić oparcie dla prześladowanych, niósł im otuchę. Z ubolewaniem patrzyliśmy, gdy ludzie szlachetni byli internowani. Starałem się być blisko tych osób, odwiedzałem ich w obozach internowania. Poza tym odwiedzałem rodziny internowanych. W toruńskiej parafii Matki Boskiej Zwycięskiej były odprawiane nabożeństwa w intencji Ojczyzny, które gromadziły rzesze wiernych. Z tego powodu miałem pewne problemy, ponieważ chciano, abym przeniósł proboszcza ks. Stanisława Kardasza poza Toruń. Oczywiście, nie zgodziłem się na to, mówiąc, że nie mam kanonicznego powodu, aby to uczynić. Władze odgrażały się wówczas, że nie wydadzą zgody na budowę nowych kościołów.

- Jako biskup chełmiński utworzył Ksiądz Arcybiskup wiele nowych parafii.

- Erygowanie nowych parafii stanowiło dla mnie wielką satysfakcję. W tamtych czasach trudniej było zdobyć zezwolenie na budowę kościoła, łatwiej natomiast było budować.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski