w numerze:
Dziękczynna Msza św. w odnowionej świątyni -
Jesienny dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie
Bóg otwiera nasze oczy przez śmierć Księdza Jerzego -
wspomnienie w WKSiM
Nr 45 (777) * J * ROK * LII * 8 XI 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Zło dobrem zwyciężać

W tym tygodniu (11 listopada) przypada 91. rocznica odzyskania niepodległości. W narodowe święto są odprawiane Msze w intencjach Ojczyzny i wszystkich, którzy oddali życie w jej obronie. W trudnych momentach dziejowych Polacy uczyli młodych patriotyzmu i szacunku do narodowej tradycji. Z tej okazji warto przypomnieć słowa odezwy Józefa Piłsudskiego do narodu z 11 listopada 1918 r.: „Wzywam Was wszystkich do zachowania zimnej krwi, do równowagi i spokoju, jaki powinien panować w narodzie pewnym swej wielkiej i świetnej przeszłości”.
W rozważania o wolności, szczególnie w Roku Kapłańskim, wpisuje się 25. rocznica śmierci kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki. Niezłomność, odwaga i miłość tego kapłana, a przede wszystkim Msze św. za Ojczyznę budziły nadzieję, umacniały wiarę i prowadziły do prawdy.
Pamiętając przesłanie Księdza Jerzego: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21), prezentujemy kolejny odcinek cyklu pt. „70. rocznica męczeństwa pomorskich kapłanów”. W tym numerze przedstawiamy ludobójstwo w Piaśnicy. „Obejmujemy modlitwą tych ludzi, przywołując na pamięć ich cierpienia, poświęcenie, a zwłaszcza ich śmierć” (Jan Paweł II). Czynimy to, ponieważ w niedzielę kończy się oktawa uroczystości Wszystkich Świętych. Za nawiedzenie cmentarza i pomodlenie się za zmarłych można uzyskać odpust zupełny (w inne dni roku – cząstkowy) ofiarowywany za dusze w czyśćcu cierpiące.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 12571 bajtów]
Bp Andrzej Suski modli się nad ks. prał. Andrzejem Wawrzyniakiem.
Fot.Stanisław Stokłosa

Minione pokolenia oczekują, ze nie utracimy wiary


października w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji 700. rocznicy powołania do życia parafii i rozpoczęcia budowy kościoła św. Jakuba – jednej z najpiękniejszych świątyń gotyckich w Polsce. Centralnym punktem obchodów, na które złożyło się wiele innych wydarzeń, była Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem proboszcza ks. prał. Andrzeja Wawrzyniaka. Drugą okazją do świętowania było 50-lecie święceń kapłańskich Księdza Proboszcza, przesunięte na ten szczególny czas z kwietnia
Świątynia św. Jakuba 25 października wypełniła się wyjątkowo dużą liczbą parafian i gości. Zanim rozpoczęła się Eucharystia, odczytano jubileuszowe życzenia od Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko- -pomorskiego i Michała Zaleskiego, prezydenta Torunia.
Odpowiadając na nie, ks. prał. Andrzej Wawrzyniak podkreślił, że fakt, iż świątynia przetrwała 700 lat, należy uznać za szczególny dar Boży. Przypomniał historię kościoła: początek budowy w 1309 r., istnienie przez pewien czas przy kościele klasztoru cysterek (co pozwala dziś umieścić Toruń na trasie tzw. Szlaku cysterskiego), przejęcie świątyni przez siostry benedyktynki na początku XV wieku, a następnie, po kasacie klasztoru przez władze pruskie w 1832 r., przekazanie kościoła i parafii duchowieństwu diecezjalnemu.
Kościół dzielił wraz z miastem ego zmienne losy; towarzyszył mu latach świetności, które przypadły na XV-XVI wiek, i w późniejszych wiekach upadku, burz i zawieruch wojennych. – W ciągu stuleci wielokrotnie zmieniły się granice państwowe, granice diecezji, a nasza parafia wciąż trwa i obecnie włącza się aktywnie w program rewitalizacji Nowego Miasta – podkreślił Ksiądz Proboszcz. – Do naszej świątyni nie przychodzimy tylko po to, aby podziwiać ją jako zabytek, lecz przede wszystkim po to, aby klęknąć przed krzyżem Zbawiciela i pozwolić Mu, aby wziął na swoje barki nasze bóle i troski – dodał. – Minione pokolenia patrzą na nas i oczekują, że nie utracimy wiary, nie zrezygnujemy z uczestnictwa we wspólnocie świętych.
Aktem wdzięczności za łaski, które w tej świątyni spłynęły na wszystkie pokolenia parafian, było złożenie przez ks. prał. Wawrzyniaka bukietu kwiatów na ołtarzu patrona, św. Jakuba Starszego. Następnie uczestnicy uroczystości byli świadkami obrzędu jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. W modlitwie, której przewodniczył Biskup Andrzej, popłynęła prośba w intencji Jubilata o wytrwanie w posłudze aż do ostatniego dnia życia i o dojście do celu, którym jest Chrystus.
W homilii Biskup Andrzej scharakteryzował postać patrona parafii. Na Chrystusowe zaproszenie „Pójdź za Mną” odpowiedział on bez wahania, musiał jednak długo oczyszczać się z motywów tego wyboru, które opierały się na źle ukierunkowanych ambicjach. Gdy jego wiara została oczyszczona przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz umocniona w dniu zesłania Ducha Świętego, jako pierwszy dał świadectwo miłości do Zbawiciela, która nie cofa się nawet przed śmiercią męczeńską. Św. Jakub, filar wspólnoty Kościoła w Jerozolimie, został pierwszym męczennikiem w gronie apostołów, ponosząc śmierć z ręki Heroda w 44 r. po Chrystusie. Krew jego stała się posiewem kolejnych wspólnot chrześcijan, rozsianych po całym świecie.W średniowieczu, za sprawą pielgrzymek do jego relikwii, miejsce pochówku doczesnych szczątków Apostoła, Santiago de Compostela, stało się trzecim co do ważności miejscem pielgrzymkowym chrześcijan.
Toruński kościół św. Jakuba – powiedział Biskup Andrzej – jest znakiem wiary oraz przynależności do kultury europejskiej. Na parafię, na kościół parafialny można spojrzeć okiem historyka, socjologa czy architekta, ale dopiero spojrzenie przez pryzmat misterium Kościoła – przestrzeni uczestnictwa w życiu Chrystusa – przynosi pełną odpowiedź. Nie wystarczy zadbać o dobrą organizację parafii. Trzeba z niej jeszcze uczynić nadprzyrodzony znak zjednoczenia z Bogiem, także dla tych, którzy stoją z daleka od Kościoła, od Chrystusa
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski