w numerze:
Błogosławieni pokój czyniący -
bp Marian Przykucki - obrońca ofiar stanu wojennego
Męczennicy w obozowych pasiakach -
70. rocznica męczeństwa pomorskich kapłanów
Nr 47 (779) * J * ROK * LII * 22 XI 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Chrystus Król

W ostatnią niedzielę przed Adwentem Kościół obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która w tym roku przypada 22 listopada. Chrystus Król i Jego panowanie jest nadzieją ludzkości. Jego panowanie napełnia pokojem i miłością. W Nim, przez Niego i dla Niego każde działanie ma sens. Do Niego należy czas – teraźniejszość, przyszłość i wieczność. „Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki” (por. Iz 9, 5-6).
Dzisiejsza niedziela jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Członkowie tych organizacji dążą do ukształtowania dojrzałej wiary, pogłębiają formację duchowo- moralną i intelektualną, współpracują z duszpasterzami i realizują misję Kościoła. Formację i działania Akcji Katolickiej ukazuje wywiad z ks. Wiesławem Łużyńskim, asystentem kościelnym, i Lidią Gliwą, prezesem Akcji Katolickiej w diecezji toruńskiej, który publikujemy w tym numerze. Wyrazem służby ludziom jest Kawiarenka Edukacyjna „Gotów” założona przez KSM Diecezji Toruńskiej, która od października wznowiła działalność. Tworzą ją młodzi, którzy chcą podzielić się wiedzą. Kawiarenka proponuje dzieciom, młodzieży i dorosłym korepetycje, wspierając w ten sposób inicjatywy stowarzyszenia.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

22. listopada uroczystość
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

[Rozmiar: 14670 bajtów]
Fot. Tomasz Lewandowski


Królestwo moje nie jest z tego świata. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu

J 18, 36-37.

Prawe ramię Kościoła

Z Lidią Gliwą, prezesem Akcji Katolickiej w diecezji toruńskiej, i ks. Wiesławem Łużyńskim, asystentem kościelnym, rozmawia Tomasz Strużanowski

Tomasz Strużanowski: – Członkowie Akcji Katolickiej z całej diecezji przeżywali swoje coroczne dni skupienia. Jaki był ich cel?

Lidia Gliwa: – Podczas spotkania w Zamku Bierzgłowskim miała miejsce refleksja nad treścią hasła „Otoczmy troską życie”, zakończona podjęciem adopcji serca. Celem programu „Adopcja serca” jest ratowanie dzieci od śmierci i głodu, zapewnienie im środków na naukę i przygotowanie do samodzielnego życia. W praktyce oznacza to podjęcie modlitewnego i materialnego (13-17 euro) zobowiązania do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z imienia i nazwiska dziecku w Afryce. W większości przypadków istnieje też możliwość korespondowania z dzieckiem. Główny temat dni skupienia: „Duchowe podstawy społecznej działalności chrześcijan”, który w pewien sposób łączy się z hasłem kolejnego roku duszpasterskiego „Bądźmy świadkami Miłości”, poprowadził ks. Piotr Sroga z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Przybliżył on życie bł. Doroty z Montowów – świętej na nasze czasy.

– Jakie owoce miało przynieść to skupienie?

L.G.: – Przyświeca nam motto zaczerpnięte z „Christifideles laici” Jana Pawła II: „Bierność, która zawsze była nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą i nikomu nie godzi się stać w bezczynności”. Te krótkie rekolekcje dały okazję do pogłębienia życia duchowego członków, ukazały wzór świętości, przygotowały do wspólnego apostołowania i skłoniły do zastanowienia się nad tym, jak działać, by przełamywać bierność i apatię w życiu społecznym. – Jakie działania podjęła w naszej diecezji Akcja Katolicka, realizując hasło „Otoczmy troską życie”? L.G.: – Rozważaliśmy jego treść w ramach wielkopostnych dni skupienia, w czym pomogły nam konferencje ks. Zbigniewa Wanata („In vitro – szansa czy zagrożenie?”) oraz ks. Wiesława Łużyńskiego („Moralna ocena eutanazji”). Zorganizowaliśmy 2 spotkania z cyklu „Wieczory Dialogu Społecznego”, podczas których wykłady wygłosili ks. Tomasz Tułodziecki („Świętość życia w Biblii”) oraz ks. Tomasz Dutkiewicz („Etyka katolicka wobec kary śmierci – fakty i nieporozumienia”). Członkowie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej wspierali też podejmowane w tym zakresie działania księży proboszczów.
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski