w numerze:
Wigilie Polaków na antypodach
Relikwie św. Ojca Pio na Wrzosach
Nr 52 (784) * J * ROK * LII * 27 XII 2009

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 14752 bajtów]
Fot. Bożena Sztajner

Umiłowani Diecezjanie

Każdego roku, w uroczystość Bożego Narodzenia, pielgrzymujemy myślą i sercem do Betlejem, miasta Dawidowego, gdzie przyszedł na świat Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Przyszedł jako Emanuel, Bóg z nami. Aby zbliżyć się do każdego człowieka, wszedł w nasze dzieje od najniższych poziomów ludzkiej egzystencji: bezdomności, ubóstwa stajni narodzenia, zagrożeń dla swego życia na skutek prześladowań Heroda.
Boże Narodzenie jest tajemnicą miłości Boga, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3, 16). Z darem tej miłości Jezus przychodzi do naszych serc, do naszych rodzin, do środowisk pracy i życia społecznego. Przychodzi miłość Ojca niebieskiego i sam potwierdza ten dar swoim życiem i głoszoną Ewangelią miłości, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, wylaniem Ducha Świętego na tych, którzy w Niego wierzą.
Rzucił Jezus na świat ogień miłości Bożej i pragnął nim zapalić nasze serca. Dlatego pozostawił nam w testamencie duchowym ważne przesłanie: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Właśnie w takim duchu wzajemnej miłości przeżywamy wieczerzę wigilijną i świąteczne spotkania z bliskimi, wspólny śpiew kolęd, składanie życzeń, dzielenie się dobrami z potrzebującymi pomocy. „Gdzie miłość wzajemna i dobro, tam znajdziesz Boga żywego”. Niech ta radosna prawda, ożywiona na nowo w sercach uroczystością Bożego Narodzenia, będzie przewodnim motywem naszego życia i opromienia Nowy Rok Pański 2010. Wszystkim Drogim Diecezjanom towarzyszymy modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.
Biskup diecezjalny Andrzej Suski
Biskup pomocniczy Józef Szamocki
Toruń, Boże Narodzenie 2009 roku
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski