GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 2 (264)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 9 I 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Kartki z redakcyjnego kalendarza
 • Egzamin dziennikarskiej dojrzałości - Wojciech Wielgoszewski
 • Bilans dokonań Polski w obronie życia - Kl. Marcin Schmidt
 • VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Brodnicy - Mirosław R. Kaniecki
 • Siódmy list o kolędowaniu - Ks. Rajmund Ponczek
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanat Brodnica

  • Odszedł ze znakiem wiary
   26 listopada zmarł w Poznaniu ks. Franciszek Pancierzyński CM.
   Urodził się 25 grudnia 1927 r. w Mszanie (dekanat Brodnica). Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo wstąpił 8 września 1949 r., a dokładnie rok później złożył śluby wieczyste. 21 czerwca 1953 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Jopa, wikariusza kapitularnego archidiecezji krakowskiej.

   Powołanie zakonne realizował kolejno w Sandomierzu, Skwierczynie, Bydgoszczy. W Rzeźnicy k. Żagania i w Pabianicach sprawował urząd proboszcza. Po chorobie przeniesiony został do Krzeszowic k. Krakowa, a ostatnio pracował w Poznaniu, pełniąc funkcję kapelana sióstr zakonnych.

   Pogrzeb śp. ks. Franciszka Pancierzyńskiego odbył się 30 listopada w rodzinnym Mszanie. W uroczystościach żałobnych uczestniczyli współbracia zakonni z wizytatorem ks. Bronisławem Sieńczakiem CM na czele, wizytatorka sióstr Misjonarek św. Wincentego a Paulo s. Krystyna Januszewska z Chełmna oraz duchowieństwo dekanatu brodnickiego z dziekanem ks. prał. Bolesławem Lichnerowiczem.

   mrk

   Dekanat Grudziądz

  • Spotkania opłatkowe
   W połowie grudnia 1999 r. odbyły się spotkania opłatkowe z pensjonariuszami Domów Opieki Społecznej przy ul. Nagórnej i Parkowej, na osiedlu Lotnisko oraz w schronisku św. Brata Alberta w Grudziądzu. W spotkaniach brali udział przedstawiciele Akcji Katolickiej z parafii Wniebowzięcia NMP z prezesem oddziału Jadwigą Sznajdrowską oraz zespół śpiewaczy Pomorskie Suliko pod kierunkiem Zofii Burzyńskiej. Śpiewanie kolęd wytworzyło niepowtarzalną, serdeczną atmosferę. Wielu osobom ze wzruszenia zakręciła się łezka w oku. Należy podkreślić, że administracja domów i schroniska włożyła wiele pracy w staranne przygotowanie uroczystości dla swoich podopiecznych. Można powtórzyć za Matką Teresą z Kalkuty: Tylko miłość nawraca do Boga, który jest miłością.
   Henryk Turski

   Dekanat Lidzbark

  • W hołdzie dla Maryi

   Uprzedzając uroczystości milenijne, dla uczczenia jubileuszu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, mieszkańcy parafii Wszystkich Świętych w Brzoziu Polskim, czciciele Matki Bożej Łaskawej, która w miejscowym sanktuarium króluje w swoim wizerunku już od XVII w., pragną jak najszczerzej podziękować Matce Najświętszej za szczególną opiekę i wyjednanie wielu rozmaitych dobrodziejstw i łask u Tronu Bożego. Wyrazem przywiązania do Maryi jest środowe nabożeństwo nowennowe, bardzo rozbudowane przez miejscowego duszpasterza modlitewnie i ubogacone wieloma podziękowaniami i prośbami wiernych. Owocem zaś miłości do naszej Matki Bożej są wybudowane w ostatnich miesiącach dwie wspaniałe przydrożne kapliczki. Jedna poświęcona Matce Bożej Fatimskiej, usytuowana została w miejscowości Janówko, a jej fundatorem jest rodzina Reginy i Henryka Kędziorskich. Druga, poświęcona Maryi Niepokalanie Poczętej, została ufundowana przez Elżbietę Auda i znajduje się w Wielkim Głęboczku. Ponadto w 1999 r. odrestaurowano kilkanaście figur i kaplic, których na terenie parafii jest ponad 20.

   W październiku 1999 r. ks. proboszcz Wiesław Wyszkowski poświęcił nowo postawione kapliczki. W uroczystości wzięło udział wielu parafian. Członkowie Akcji Katolickiej odmówili modlitwę różańcową, polecając Maryi problemy Kościoła w Ojczyźnie oraz parafię i jej poszczególne rodziny, prosząc o dalsze orędownictwo przed Majestatem Syna Bożego. Maryjo bądź nam łaskawa! Prowadź nas bezpiecznie w trzecie tysiąclecie naszej wiary.

   Kazimiera Orłowska

  • Akcja Katolicka w Grążawach
   Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Marcina w Grążawach działa już trzy lata. Miniony rok obfitował w wydarzenia kulturalne i sportowe. Wyznaczone sekcje działały według własnych inicjatyw przy wsparciu parafialnego asystenta kościelnego ks. Ryszarda Czepka. Najwięcej pomysłów na spędzanie wolnego czasu miała sekcja sportowo- turystyczna pod kierownictwem Benedykta Wojciechowskiego. Do tradycji w naszej parafii należą: parafialna familiada, Dzień Dziecka, zawody strzeleckie, rajdy szlakami turystycznymi. Sekcja charytatywna organizowała kwesty na zakup upominków świątecznych dla ludzi chorych i samotnych w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Organizowano też zbiórkę pieniędzy na rzecz mieszkańców Kosowa. Sekcja kulturalno-oświatowa zorganizowała zabawę dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej.

   Wszystkie imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem parafian. Chcielibyśmy, aby nadchodzący rok przyniósł wiele nowych pomysłów w działalności Oddziału Akcji Katolickiej w Grążawach.

   Hanna Szymańska

   Dekanat Łasin

  • Dzień skupienia dla ministrantów

   Ministranci z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrem 20 listopada 1999 r. uczestniczyli w jednodniowym skupieniu w ośrodku misyjnym księży werbistów w Laskowicach. W przededniu Jubileuszu 2000-lecia narodzin Jezusa Chrystusa ministranci z proboszczem modlili się o zbawienie rodzin, o pojednanie i przebaczenie. Po Mszy św. zwiedzili muzeum misyjne i otrzymali posiłek. Wrócili pełni wdzięczności za serdeczną gościnność i przeżycia religijne.

   ks. Józef Sołobodowski

   Dekanat Wąbrzeźno

  • Wspomnienie zasłużonego lekarza

   Uroczystą koncelebrowaną Mszą św. pod przewodnictwem ks. infułata Jerzego Buxakowskiego z Pelplina uczczono w parafii Matki Bożej Królowej Polski dwudziestą rocznicę śmierci Edmunda Wojnowskiego - lekarza zasłużonego dla Wąbrzeźna. Dla duszpasterzy wąbrzeskich parafii była to również okazja do spotkania z ich dawnym profesorem i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

   ks. Kazimierz Śmigecki

   Dekanaty toruńskie

  • Interesujące spotkanie
   29 listopada 1999 r. biblioteka Akcji Katolickiej, działająca przy parafii Chrystusa Króla w Toruniu, zorganizowała spotkanie parafian z dr Wandą Błeńską- Matką trędowatych, która przez wiele lat pracowała wśród chorych na trąd w Ugandzie.

   Witając zacnego gościa, ks. kan. Józef Witkowski wyraził radość i wdzięczność, że dr Błeńska przyjęła zaproszenie i chce podzielić się swoim doświadczeniem i przeżyciami z pracy misyjnej. Zebrani wyrazili swoje zadowolenie gromkimi oklaskami na stojąco. Pani dr Wanda Błeńska 40 lat życia ofiarowała trędowatym, lecząc ich i opiekując się nimi. W dwugodzinnym wystąpieniu opowiedziała o swojej drodze życiowej prowadzącej aż do dalekiej Ugandy. W latach pięćdziesiątych wyjechała z Polski nielegalnie, pod pokładem statku, na Zachód, gdzie mogła zacząć realizację swoich marzeń. Pani doktor dokumentowała opowiadanie przezroczami oraz filmem wideo o dramatycznym losie mieszkańców Ugandy, nękanych głodem, trądem, gruźlicą i AIDS.

   Na zakończenie spotkania p. Jankowska, prezes Oddziału Akcji Katolickiej, wręczyła dr Błeńskiej kwiaty i w serdecznych słowach podziękowała jej za przybycie, a zebrani wyrazili swoje zadowolenie długotrwałymi oklaskami.

   Witold Czajkowski

  • Działalność Pueri Cantores Thorunienses

   Minął już piąty rok działalności Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Cantores Thorunienses. Rok 1999 obfitował w wiele wydarzeń muzycznych, konkursów, festiwali i przeglądów.

   W lutym zespół uczestniczył w XIX Ogólnopolskim Konkursie Chórów a capella Dzieci i Młodzieży, gdzie zdobył III miejsce i Brązowy Kamerton. W maju podczas II Festiwalu Muzyki Religijnej Chórów Parafialnych Diecezji Toruńskiej chłopcy zajęli I miejsce i zdobyli dwie nagrody specjalne. Również w maju chór brał udział w IV Panoramie Sztuki Chrześcijańskiej w Skoczowie.

   Najważniejszym wydarzeniem była wizyta Ojca Świętego w Toruniu. Chór katedralny śpiewał w wielkim 1200-osobowym chórze podczas nabożeństwa czerwcowego na lotnisku. Wakacje były również pracowite. W lipcu katedralni chórzyści występowali na V Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz w Busko-Zdroju i Skarżysko-Kamiennej, zaś w sierpniu śpiewali podczas II Wronieckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej.

   Brodnica była organizatorem I Turnieju Chórów Młodzieżowych O wstęgę Drwęcy. Pueri Cantores wyśpiewali tu II nagrodę. Najwięcej radości i satysfakcji przyniosło chórzystom i dyrygentowi I miejsce podczas XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii. Minister Kultury i Sztuki ufundował dla zwycięzców specjalną nagrodę.

   W grudniu, w lokalnym konkursie chórów o puchar Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, spotkało się w Filharmonii Bydgoskiej 27 chórów. Pueri Cantores zdobyli I miejsce i puchar Marszałka. Również w grudniu zespół przebywał w Rzymie, gdzie odbył się XXX Kongres Chórów Pueri Cantores z całego świata. Nowy 2000 rok witało 8000 młodych śpiewaków. Dla nich też 2 stycznia Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił w bazylice św. Piotra Mszę św. dziękczynną.

   Józef Adamski

   Wkrótce

  • Rekolekcje dla lektorów
   Duszpasterstwo Służby Liturgicznej zaprasza lektorów na rekolekcje, które odbędą się w dniach od 3 do 6 lutego 2000 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 16.00.
   Wiek uczestników od 16 lat. Koszt 20 zł. Należy przywieźć ze sobą Pismo Święte oraz śpiwór.

   Zgłoszenia przyjmuje ks. Wojciech Zawacki
   ul. Panny Marii 2
   87-100 Toruń
   tel. (056) 6210235 lub 0601685561.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl