GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 14 (276)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 2 IV 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

Uwaga! Konkurs!

Za dwa miesiące sięgniemy pamięcią do tych niezwykłych chwil, kiedy w stolicy naszej diecezji gościł Ojciec Święty Jan Paweł II. Powróci atmosfera tamtych dni: gorączkowych przygotowań, niecierpliwego oczekiwania, wreszcie radosnego spotkania z Namiestnikiem Chrystusa. Przypomną się nam przeżycia duchowe sprzed roku. Może uczynimy rachunek sumienia z tego, na ile szczerze i dogłębnie wprowadzamy papieskie nauczanie w życie naszych rodzin, wspólnot parafialnych, zakładów pracy?

Jako pomoc w lepszym zrozumieniu słów i postawy Ojca Świętego, proponujemy udział w konkursie, który będzie dotyczył pielgrzymek i nauczania skierowanego przez Jana Pawła II do rodaków w latach 1979-1999.

Przez siedem kolejnych tygodni, począwszy od 9 kwietnia, będziemy zamieszczali pytania konkursowe. Na zwycięzcę czeka nagroda główna - udział w pielgrzymce do Rzymu, zorganizowanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe. Przewidujemy również nagrody dla innych uczestników konkursu.

Za tydzień opublikujemy regulamin oraz pierwszy zestaw pytań.

Wszystkich Czytelników zapraszamy do rywalizacji, a zarazem do refleksji nad nauczaniem papieskim.

W bieżącym numerze:

 • Finis coronat opus
  Receznja książki Diecezja toruńska : historia i teraźniejszość. T. 6, Dziekanat działdowski. Praca zbiorowa pod red. ks. Stanisława Kardasza. Jerzy Serczyk
 • Dziecko a nieczystość moralna współczesnego świata
  W refleksji etycznej słówko nieczystość wychodzi dzisiaj z mody. Już nawet drażni używanie go do opisu moralnej rzeczywistości. Pewnie dla wielu brzmi anachronicznie, śmiesznie, prymitywnie. Zostało odrzucone, podobnie jak inne słowa, którym w naszej kulturze odmówiono znaczenia, które wydrwiono, których przestaliśmy używać. Czyż inny jest los takich słów jak: dziewictwo, cnota, czystość? Marian Grabowski
 • Rekolekcje dla dziewcząt w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Elżbiety
  s. M. Piotra CSSE
 • List o mistagogii i Eucharystii
  ks. Rajmund Ponczek
 • Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa
  o prelekcji ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, prorektora Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, wygłoszonej na wieczornicy z okazji 527. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w dniu 19 lutego w Ratuszu Staromiejskim pisze Cecylia Iwaniszewska
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką

   Dekanat Brodnica

  • Spotkanie z korespondentami
   26 lutego zapoczątkowano spotkanie redaktorów Głosu z Torunia, z ks. Markiem Borzyszkowskim na czele, z korespondentami okręgu brodnickiego. Podczas wiosennej roboczo-informacyjnej konferencji przedstawiono wszystkie tematy istotne dla funkcjonowania diecezjalnego dodatku do tygodnika Niedziela. W Brodnicy została uruchomiona poczta elektroniczna usprawniająca przekaz informacji.
   mk

   Dekanat Chełmża

  • Misje ewangelizacyjne
   Po wcześniejszym duchowym przygotowaniu, w dniach od 26 lutego do 5 marca odbyły się Misje Ewangelizacyjne w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dźwierznie. Trudu tego podjęli się oo. redemptoryści z Torunia.

   Parafianie Dźwierzna, pełni wdzięczności, składają serdeczne podziękowanie bp. Andrzejowi Suskiemu za obecność w czasie Misji, zaś ojcom redemptorystom - za trud głoszenia nauk misyjnych. Parafianie są wdzięczni firmie Solbud z Torunia oraz panom: W. Czarnieckiemu i J. Rusieckiemu za trwały dar - krzyż dębowy.

   Jako proboszcz kieruję podziękowanie do wszystkich parafian za udział i zaangażowanie w tym trudzie.

   ks. Zbigniew Koślicki

   Dekanat Grudziądz

  • Prezydent w Kolegiacie
   To wydarzenie wpisze się w bogatą historię naszej Kolegiaty - powiedział ks. inf. Tadeusz Nowicki, witając Ryszarda Kaczorowskiego, byłego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Prezydent gościł w Grudziądzu na zaproszenie Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Swoją dwudniową wizytę (13 i 14 lutego) rozpoczął od spotkania z Biskupem Ordynariuszem i Księdzem Infułatem. Po spotkaniu Prezydent Kaczorowski uczestniczył we Mszy św., dając w ten sposób wspaniały znak tworzenia wspólnoty razem z nami. W Eucharystii uczestniczyła liczna grupa harcerzy, ponieważ Prezydent z tą organizacją był bardzo związany. Pełnił w niej odpowiedzialne funkcje, m.in. był Komendantem Chorągwi Szarych Szeregów. Po Mszy św. zwiedził Salę Tradycji Jazdy Konnej w grudziądzkim muzeum (w Pałacu Opatek). Następnego dnia spotkał się w Ratuszu z Prezydentem Grudziądza Bożesławem Tafelskim. Prezydent Kaczorowski odwiedził też koszary księcia Józefa Poniatowskiego, byłe Centrum Wyszkolenia Kawalerii, gdzie szkolił się jego brat. Złożył tam kwiaty przy tablicy upamiętniającej absolwentów CWK.
   Renata Lewandowska

  • Nowy zarząd KIK-u
   17 lutego w grudziądzkim Klubie Inteligencji Katolickiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes zarządu, Zofia Sołtys, złożyła sprawozdanie z działalności merytorycznej Klubu za okres 19.02.1998 - 17.02.2000 r., a Cecylia Kraśniewska zapoznała zebranych z wnioskami Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie oceniła działalność finansową KIK-u.
   Następnie zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Dotychczasowy prezes KIK-u Zofia Sołtys podziękowała członkom zarządu za dotychczasową współpracę, jednocześnie jej także wraz z kwiatami i upominkiem złożono podziękowanie za zaangażowanie w sprawy Klubu. Z. Sołtys otrzymała również tytuł Honorowego Prezesa KIK-u.

   W wyniku przeprowadzonych wyborów skład nowego zarządu KIK-u przedstawia się następująco:
   Paweł Kobylacki - prezes
   Sławomir Szymański - z-ca prezesa
   Anna Kozak - z-ca prezesa
   Władysława Czerepak - skarbnik
   Janusz Megger - sekretarz
   Zofia Sołtys - członek zarzadu
   Maciej Kobylacki - członek zarządu.

   Janusz Megger

   Dekanat Lidzbark

  • Jeszcze o karnawale...
   Z inicjatywy Jadwigi Sznajdrowskiej, prezesa Akcji Katolickiej przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu, członkowie stowarzyszeń katolickich, które działają przy parafii oraz Stowarzyszenia Kolejarzy im. św. Józefa, 3 marca uczestniczyli w wieczorze karnawałowym w karczmie Czarci Młyn. Spotkanie zaszczycił swą obecnością ks. kan. Zenon Grządka, który wygłosił słowo powitalne. Zabawa trwała do 24.00 i upłynęła w miłej, serdecznej i braterskiej atmosferze. Część kwoty uzyskanej ze sprzedaży zaproszeń zostanie przekazana na kolonie letnie dla dzieci z naszej parafii.
   mm

   Dekanaty toruńskie

  • Ad multos annos

   4 marca w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu, podczas porannej Mszy św., koncelebrowanej przez kapłanów III dekanatu toruńskiego pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Andrzejewskiego, wierni modlili się w intencji ks. prał. Józefa Batkowskiego, który tego dnia obchodził swoje 88. urodziny, a posługę kapłańską pełni już prawie 65 lat.

   Wierni, którzy przez te lata doznawali opieki duszpasterskiej Księdza Prałata w parafii i w dekanacie, dziękowali Bogu za dar życia swojego kapłana. Życzenia łask potrzebnych w kolejnych latach życia złożyli Jubilatowi gospodarze parafii oo. franciszkanie, księża z dekanatu oraz delegacje wspólnot i stowarzyszeń parafialnych.

   bc

  • Konkurs chórów

   19 lutego w Szkole Podstawowej nr 8 w Toruniu odbył się XX Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży. W etapie wojewódzkim brało udział 14 chórów z Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka, Unisławia, Brodnicy i Łasina. Regulamin konkursu dopuszczał tylko muzykę kompozytorów polskich. Celem rywalizacji było m.in. upowszechnianie śpiewu chóralnego w szkołach i podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży.

   Konkurs był dwuetapowy. Jury pod przewodnictwem rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. Antoniego Poszowskiego do finału konkursu wytypowało 5 chórów, które zaśpiewają w dniach 31 marca do 2 kwietnia br. w sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wśród nagrodzonych zespołów znalazł się Katedralny Chór Chłopięco - Męski Pueri Cantores Thorunienses pod dyrekcją Romana Gruczy. Chłopcy wykonali w całości program muzyki sakralnej. W kategorii chórów pozaszkolnych zdobyli I miejsce i puchar Kuratorium Oświaty.

   Józef Adamski
   Fot. A. Kwietniak

  • Koncert w kościele akademickim
   W niedzielę 19 marca w kościele pw. Ducha Świętego o. Jezuitów odbył się koncert zorganizowany przez Koło Folklorystyczne UMK w Toruniu. Program koncertu obejmował pieśni o tematyce religijnej, śpiewane zwykle przez dziadów odpustowych i ludność wiejską.
   zm

   Ogłoszenie

  • Osoby, które zajmowały się rejestrowaniem na video III Diecezjalnego Festiwalu Piosenki i Pieśni Bożonarodzeniowej - Toruń 2000, proszone są o kontakt z organizatorem konkursu, Bogdanem Sobkowskim, tel. 654-79-52 lub 0601-84-71-83.

   Wkrótce

  • Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej
   Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne Miriam działające przy parafii św. Józefa w Toruniu zaprasza na pielgrzymkę do sanktuarium Góreckiej Pani matki Pocieszenia w Górce Klasztornej z uczestnictwem we Mszy św. oraz przedstawieniu Misterium Męki Pana Jezusa, w dniach 9.04. oraz 15.04.

   Organizatorzy zapewniają dojazd autokarem, opiekę ojca redemptorysty i przewodnika. Cena 25 zł.

   Zgłoszenia przyjmuje biuro parafii św. Józefa, ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń, tel. 654-47-62 lub 654-33-45.

  • Zaproszenie na Kurs Jan
   W dniach od 28 kwietnia do 3 maja w Domu Pielgrzyma przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu odbędzie się Kurs Jan Szkoły Nowej Ewangelizacji.
   Od Jana umiłowanego ucznia można uczyć się jak żyć z Jezusem na co dzień, jak stawać się jego uczniem wsłuchanym w głos Mistrza oraz jak pomagać innym, aby mogli stawać się uczniami Jezusa.

   Koszt 75 zł. Kurs odbędzie się w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II przy ul. Św. Józefa 23/35.

   Zgłoszenia należy kierować pod adresem:
   Biuro Misji Ewangelizacyjnych i Szkoły Nowej Ewangelizacji
   ul. Św. Józefa 23/35
   87-100 Toruń
   tel. 0-56 6623143, fax 0-56 6596004
   e-mail: sne@sne.torun.pl

  • Akademickie Rekolekcje Wielkopostne
   W dniach 9-13 kwietnia odbędą się Akademickie Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosi jezuicki misjonarz z Bliskiego Wschodu o. Zygmunt Kwiatkowski.

  • Kolejny wykład otwarty w Seminarium
   12 kwietnia o godz. 20.00 odbędzie się kolejny wykład odbywającego się w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu cyklu: Mądrość życia - Mądrość cnót.

   Wykład zatytułowany Rzecz o nadziei odnoszący się do słów: Bądźcie zawsze gotowi do obrony... nadziei, która w was jest (1 P 3,15) wygłosi ks. dr Krzysztof Lewandowski.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl