GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 18 (280)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 30 IV 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

Konkurs (4)

Nauczanie Jana Pawła II w moim sercu. Co pozostało?

Redakcja Głosu z Torunia organizuje konkurs, którego celem jest przypomnienie pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 1979-1999 oraz pogłębienie znajomości nauczania papieskiego skierowanego wówczas do Polaków. W ten sposób pragniemy włączyć się w obchody pierwszej rocznicy wizyty Ojca Swiętego w Toruniu..

Na zwycięzcę czeka nagroda główna - udział w pielgrzymce do Rzymu!

Regulamin konkursu.

Uwaga!
Dla wygody Czytelników termin przesyłania odpowiedzi na trzecią serię pytań przesuwamy na 4 maja (decyduje data stempla pocztowego).

W kolejnym czwartym etapie naszego konkursu można zdobyć łącznie aż 40 punktów, po cztery za każde pytanie! Oto one:

 1. Gdzie i podczas której pielgrzymki Ojciec Święty udzielił święceń kapłańskich grupie diakonów z polskich seminariów duchownych?
 2. Życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy nie stali się społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą.
  Któremu przykazaniu była poświęcona homilia, z której pochodzi zacytowany fragment? Gdzie i kiedy (rok) Jan Paweł II wypowiedział te słowa?
 3. Jaką rocznicę obchodził Kościół polski w roku pierwszej pielgrzymki papieskiej?
 4. Gdzie i kiedy odbyło się spotkanie Ojca Świętego z ludźmi morza?
 5. Podczas pierwszej pielgrzymki Papież wspominał jednego ze swoich poprzedników, który pragnął odwiedzić nasz kraj. Kogo miał na myśli? Kiedy i z jakiej okazji miały nastąpić te odwiedziny? Dlaczego do nich nie doszło?
 6. Do kogo Jan Paweł II powiedział w 1997 r.: Musicie być wierni. Musicie być solidarni z narodem. Stylem życia bliscy przeciętnej, owszem, raczej uboższej rodziny.?
 7. Podczas pielgrzymki w 1983 r. Jan Paweł II otrzymał dwa doktoraty honoris causa.
  Jakie uczelnie uhonorowały Go w ten sposób?
  Co łączyło je w przeszłości z osobą Ojca Świętego?
 8. Patrzę z podziwem na tę ogromną budowlę, która w swoim rozmachu architektonicznym jest wyrazem wiary i miłości do Maryi i Jej Syna. Bogu niech będą dzięki za tę świątynię! Wdzięczność należy się również kustoszom tego sanktuarium (...), którzy od lat opiekują się tym miejscem i wiernie służą pielgrzymom.
  Słowa te Papież wypowiedział podczas pielgrzymki w 1999 r.
  Z jakiej okazji? Jaką świątynię miał na myśli? Podaj nazwę zakonu opiekującego się tamtejszym sanktuarium oraz nazwisko założyciela tego zakonu.
 9. Kogo Ojciec Święty beatyfikował podczas pielgrzymki w 1987 r.?
 10. Gdzie zostało wykonane to zdjęcie? Jaki to pomnik?
Na odpowiedzi (koniecznie z dołączonym kuponem konkursowym!) czekamy do 10 maja.
Nasz adres:
Redakcja Głosu z Torunia
ul. Kopernika 6
87-100 Toruń


Odpowiedzi na pierwszą serię pytań

 1. Ojciec Święty odwiedził Polskę w latach 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999.
 2. Papież dwukrotnie gościł w naszym kraju w 1991 r.
 3. Rozważaniu Dekalogu poświęcona była pielgrzymka w 1991 r.
 4. Jan Paweł II odwiedził diecezję chełmińską w 1987 r., a miejscem spotkania z wiernymi była Gdynia.
 5. Podczas pielgrzymek do Polski Ojciec Święty beatyfikował dwie osoby z diecezji toruńskiej: Matkę Marię Karłowską i ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
 6. W 1983 r. w Dolinie Chochołowskiej doszło do spotkania Papieża z Lechem Wałęsą.
 7. Księgę trzeźwości - dar Ruchu Światło-Życie - Ojciec Święty otrzymał podczas spotkania z wiernymi w Nowym Targu 8 czerwca 1979 r.
 8. Jan Paweł II poruszył problem godziwego traktowania pracowników przez pracodawców w homilii wygłoszonej w Legnicy.
 9. Przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki Papież modlił się w 1987 r.
 10. To pytanie przysporzyło uczestnikom nieco kłopotów. Przypomnijmy - brzmiało ono:
  Wymień miasta, które Ojciec Święty odwiedził podczas wszystkich pielgrzymek do Polski.
  Autor bije się w piersi - rzeczywiście, jest ono dwuznaczne. Chodziło o miasta, które gościły Papieża za każdym razem, tymczasem niektórzy zrozumieli, że trzeba dokonać wyliczenia miejscowości odwiedzonych przez Jana Pawła II podczas poszczególnych pielgrzymek. Proponujemy jednak powrócenie do pierwotnej intencji pytania i dołączenie tej odpowiedzi (nagradzanej, oczywiście, jednym punktem) do bieżącej, czwartej serii.
  Ułatwienie: są tylko dwa takie miasta.

  Autor bardzo przeprasza uczestników za to utrudnienie.

W bieżącym numerze:

 • Obrona życia stała się moim powołaniem Z dr. inż. Antonim Ziębą - Prezesem Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, redaktorem pism katolickich - rozmawia Maria Major
 • Zapatrzony w serce ks. Rajmund Ponczek
 • Jest taka szkoła Tomasz Strużanowski
 • O świętowaniu Wielkanocy - list czytelnika do Redakcji
 • Kronika opracowana przez Marię Major

  • I Zjazd Szkolnych Kół Caritas
   31 marca na terenie klasztoru ojców redemptorystów odbył się I Zjazd Szkolnych Kół Caritas, na który przybyło ok. 250 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, średnich, oraz gimnazjów wraz z opiekunami Szkolnych Kół Caritas.

   Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą św. W koncelebrze wzięli udział księża asystenci kościelni oraz księża dyrektorzy Grudziądzkiego i Toruńskiego Centrum Caritas. Na Mszę św. przybyła m. in. Marszałek Senatu RP prof. Alicja Grześkowiak.

   Następne części programu odbyły się w Kaplicy Szkolnej, gdzie dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas, ks. Daniel Adamowicz wygłosił prelekcję nt. Wolontariat propozycją dla młodego człowieka, po której nastąpiła prezentacja Szkolnych Kół Caritas. Przewodniczący zarządów kół opowiedzieli o formach i sposobach działania swoich kół.
   Całość uświetnił występ zespołu muzycznego kleryków WSD w Toruniu.
   Wręczenie listów gratulacyjnych dyrektorom szkół oraz legitymacji członkowskich członkom Szkolnych Kół Caritas było kolejnym punktem programu. Na zakończenie uczestnicy przygotowali część artystyczną, na którą składały się: pantomima, opowieść o Marcinie szewcu, teatrzyk kukiełkowy, wiersze własnego autorstwa uczennicy Szkoły Przemysłu Spożywczego.

   Dekanat Bierzgłowo

  • Jubileuszowy odpust

   Święto patronalne w par. pw. Świętych Wojciecha i Katarzyny w Boluminku będzie miało w tym roku szczególnie uroczysty charakter, przypada bowiem w milenium utworzenia administracji kościelnej na ziemiach polskich. Z uwagi na przypadające w tym terminie Święta Wielkanocne odpust w tym roku rozpoczyna się tydzień później, tzn. 30 kwietnia uroczystą sumą o godz. 12.00. Proboszczem parafii jest ks. Tadeusz Myszk.

   Boluminek, to wybitnie rolnicza wieś w gminie Dąbrowa Chełmińska, 2 km. na południe od siedziby gminy. W dokumentach występuje od 1410 r. jako wieś szlachecka, należąca do właścicieli Ostromecka. Parafia istnieje od 1445 r.

   Obecny kościół wzniesiony został w latach 1755-1777 na miejscu poprzedniego, zniszczonego przez wojny szwedzkie i późniejszego, drewnianego z 1667 r. Pierwotnie była to świątynia jednonawowa, powiększona na początku XX w., o trójkątnym prezbiterium, transepcie i kwadratowej wieży od zachodu. Rokokowy wystrój kościoła zdobi witraż i obraz z wizerunkiem biskupa męczennika w ołtarzu głównym. Nieopodal kościoła znajduje się kapliczka przydrożna z figurą patrona parafii z XVIII w.

   Maciej Wdowicki

  • Dni skupienia w Przecznie
   W związku z pobłogosławieniem przez bp. Andrzeja Suskiego Ośrodka Rekolekcyjnego im. sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego przy par. Podwyższenia Krzyża Świętego, dom parafialny w Przecznie w sposób szczególny otworzył się na działalność diecezjalnej diakonii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Przypomnieć należy, że twórca Ruchu Światło-Życie, ks. Blachnicki, był również założycielem KWC, której celem było uwolnienie narodu polskiego od nałogu pijaństwa poprzez dobrowolny dar całkowitej abstynencji od alkoholu członków krucjaty.

   Diecezjalny moderator KWC, zarazem proboszcz parafii w Przecznie, ks. Wacław Dokurno, zaprosił członków krucjaty na dni skupienia od 10 do 12 marca. Każdy z uczestników miał okazję obejrzeć swój wpis do Diecezjalnej Księgi Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z błogosławieństwem Ojca Świętego i bp. Andrzeja Suskiego, kartotekę z podziałem na parafie, zawierającą deklaracje członkowskie.
   Pierwsze deklaracje zostały przesłane po utworzeniu diecezji toruńskiej z Krościenka, a złożone w 1979 r. w Nowym Targu w czasie pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w 1979 r. W sobotę 11 marca odbyła się sesja wspólna dla członków krucjaty i słuchaczy Katolickiego Uniwersytetu Ludowego z udziałem dr. inż. Antoniego Zięby, jednego z czołowych obrońców życia i założyciela kilku pism katolickich, m.in. Służba Życiu. Przeżywający wspólną Mszę św. parafianie i goście mogli w niedzielę raz jeszcze posłuchać niezwykle budującego kazania świeckiego apostoła wartości życia i wychowania człowieka ku prawdziwej wolności.

   Ks. Wacław Dokurno serdecznie zaprasza członków i zainteresowanych KWC na comiesięczne spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca, których początek stanowi Msza św. o godz. 8.00. Wieczorem od godz. 18.00 ks. Wacław prowadzi w Radiu Maryja audycję Być wolnym.

   Jednocześnie przypominamy, że w dniach od 26 do 27 maja odbędzie się Kurs Wodzirejów Zabaw Bezalkoholowych. Więcej szczególów w Głosie z Torunia z 13 lutego oraz u ks. Wacława Dokurno pod adresem:
   Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Przeczno,
   87-152 Łubianka,
   tel. (0-56) 678-83-66
   e-mail: przeczno@torun.pdi.net

   mm

   Dekanat Grudziądz

  • Co wiesz o początkach chrześcijaństwa?
   23 marca w Szkole Podstawowej nr 8 w Grudziądzu odbył się konkurs wiedzy religijnej pod hasłem U źródeł chrześcijaństwa - Dzieje Apostolskie (etap półfinałowy), w którym uczestniczyło 79 uczniów z 40 szkół. Do konkursu przystąpili uczniowie klas V, VI, VIII i I gimnazjum z grudziądzkiego rejonu oświatowego. Organizatorami konkursu są Klub Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu i doradca nauczania religii dr Beata Bilicka. Uczestnicy konkursu odpowiadali pisemnie na 20 pytań z zakresu znajomości Dziejów Apostolskich. Byli bardzo dobrze przygotowani przez 31 katechetów świeckich i jednego kapłana.

   Do finału, który odbędzie się 11 maja zakwalifikowali się następujący uczniowie:

   • Marcelina Szepielak i Joanna Lewandowska z Gimnazjum nr 1 w Chełmnie,
   • Karolina Stanowicka z Gimnazjum nr 2 w Jankowicach,
   • Tatiana Placińska, Łukasz Erdmański i Lucyna Korczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Chełmińskim,
   • Karolina Warszewska i Joanna Poczwardowska z Gimnazjum nr 5 w Grudziądzu,
   • Natalia Ejkszto, Kamila Modrzejewska i Michał Sypenbeil ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu,
   • Andżelika Kwiecień ze Szkoły Podstawowej w Robakowie,
   • Ewelina Kamrowska ze Szkoły Podstawowej w Zawdzie,
   • Marta Lewalska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Grudziądzu,
   • Alicja Łazarska ze Szkoły Podstawowej w Łasinie.

   Organizatorzy składają serdeczne podziękowania uczniom oraz ich katechetom za udział w konkursie.

   bb

   Dekanaty toruńskie

  • Wielkopostne dni skupienia Akcji Katolickiej
   Wielkopostne rekolekcje stały się już tradycyjnym elementem formacyjnym Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Tegoroczne dni skupienia poprowadzili wykładowcy WSD im. bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu. Ks. dr Zbigniew Wanat wygłosił wykład na temat: Chrześcijanin człowiekiem sumienia w świetle nauczania Jana Pawła II, a ks. dr Wiesław Łużyński, Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej, przedstawił zagadnienie: Chrześcijanie wobec liberalnej demokracji. Po wykładach odbyła się dyskusja.

   Celem umożliwienia udziału maksymalnej ilości członków dni skupienia odbyły się w trzech odsłonach:

   11 marca w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Brodnicy dla członków z dekanatów: Brodnica, Działdowo, Lembarg, Lidzbark, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie. Przed wykładami członkowie uczestniczyli w Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prał. Bolesława Lichnerowicza.

   18 marca w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu dla członków z dekanatów: Chełmno, Grudziądz, Łasin, Radzyń, Wąbrzeźno. Wykłady zostały poprzedzone Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. inf. Tadeusza Nowickiego.

   1 kwietnia w parafii pw. św. Józefa w Toruniu, dla członków z dekanatów: Bierzgłowo, Chełmża, Golub, Toruń I, Toruń II, Toruń III. Mszę Św. koncelebrowaną poprowadził ks. kan. Stanisław Majewski. Po wykładach i dyskusji gospodarze ugościli uczestników posiłkiem. Spotkania zakończyły się wspólną modlitwą.

   Ogółem w Dniach Skupienia wzięło udział ponad 200 członków, jednak krąg osób, które skorzystają z zaprezentowanych rozważań będzie szerszy, ponieważ Zarząd DIAK planuje opublikowanie wykładów w kolejnym numerze Biuletynu Razem. Biuletyn ten będzie także zawierał wystąpienia czołowych polskich filozofów z dyskusji panelowej na temat encykliki Wiara i rozum, jaka odbyła się w ubiegłym roku w ramach Wieczorów Dialogu Społecznego.

   Tadeusz Solecki

  • Pogotowie biblioteczne
   Biblioteka przy par. pw. Chrystusa Króla w Toruniu, powstała dzięki decyzji ks. dra Józefa Witkowskiego oraz pomocy wielu życzliwych parafian, którzy nie skąpili darów książkowych. Biblioteka jest czynna:
   • w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00
   • w niedziele w godz. 10.00 - 11.00
   • w pierwsze środy miesiąca w godz. 16.30 - 17.50

   Jednak nie wszyscy chętni do korzystania z jej zbiorów mogą przyjść i wybrać sobie lekturę. Wielu osobom przeszkadza zły stan zdrowia. Właśnie im pragną przyjść z pomocą pracownicy biblioteki. W tym celu zostało zorganizowane Pogotowie biblioteczne. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 65 579 81 i sformułować swe zainteresowania. Pogotowie przyjmuje zgłoszenia w poniedziałki od godz. 17.00 - 18.00, a książki dostarczone są pod wskazany adres już we wtorek.

   Jednocześnie Biblioteka zaprasza na organizowane spotkania. Można wysłuchać prelekcji na różne tematy i porozmawiać. Najbliższe spotkanie odbędzie się 8 maja o godz. 15.30 na temat Michał Boym - polski misjonarz podróżnik, uczony i ambasador ostatniego cesarza Chin z dynastii Ming do Stolicy Apostolskiej,
   5 czerwca natomiast o godz. 15.30 tematem będą Losy Polaków w ZSRR od r. 1939.

   er

   Wkrótce

  • Wykład o szczęściu
   10 maja o godz. 20.00 odbędzie się kolejny wykład odbywającego się w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu cyklu: Mądrość życia - Mądrość cnót.
   Wykład zatytułowany Szczęście nieustannie odkrywane odnoszący się do słów: Największa jest miłość (1 Kor 13, 13) wygłosi ks. dr Zbigniew Wanat.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl