GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 19 (281)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 7 V 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

Słowo Biskupa Toruńskiego
z okazji ogłoszenia nominacji
ks. dr. Józefa Szamockiego
na Biskupa Pomocniczego Diecezji Toruńskiej

Umiłowani Diecezjanie,

Dzielę się z Wami radosną wiadomością, że Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Biskupem Pomocniczym Diecezji Toruńskiej ks. dr Józefa Szamockiego, Ojca Duchownego Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Nominacja biskupia została ogłoszona w Wielki Czwartek 20 kwietnia 2000 r. specjalnym komunikatem Nuncjatury Apostolskiej.

Biskup Nominat urodził się 4 października 1954 r. w Gdyni. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie został wyświęcony na kapłana przez biskupa Bernarda Czaplińskiego w dniu 29 kwietnia 1979 r.
Przez cztery lata pracował duszpastersko w Chojnicach jako wikariusz parafii p. w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. W 1983 r. przyjął z rąk Ojca Świętego krzyż misyjny i wyjechał do pracy na misjach w Zambii, pełniąc funkcję administratora parafii Św. Rodziny w Lusace. Odwołany po pięciu latach działalności w Afryce, powrócił do Pelplina, by wkrótce podjąć obowiązki ojca duchownego alumnów. Nadal jednak pracował na rzecz misji jako diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. Jednocześnie oddawał się pracy dydaktycznej w Seminarium Pelplińskim i formacji osób konsekrowanych. Zadania te kontynuował również w diecezji toruńskiej na stanowisku ojca duchownego seminarzystów i delegata biskupiego do spraw zakonnych. Pracę doktorską obronił w Akademii Katolickiej w Warszawie, uzyskując stopień doktora w dziedzinie teologii duchowości.

Sobór Watykański II uczy: Biskupi, ustanowieni przez Ducha Świętego, zajmują miejsce Apostołów jako pasterze dusz, otrzymali oni też posłannictwo, by łącznie z Biskupem Rzymskim i pod jego zwierzchnictwem nadawać trwałość dziełu Chrystusa, Wiecznego Pasterza (DB 2). W duchu nauczania i świadomości Kościoła o pasterskiej misji biskupa zawierzam serdecznie Biskupa Nominata modlitwom rodziny diecezjalnej - kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich.

Biskup Toruński
Toruń, 20 kwietnia 2000 roku

Konkurs (5)

Nauczanie Jana Pawła II w moim sercu. Co pozostało?

Redakcja Głosu z Torunia organizuje konkurs, którego celem jest przypomnienie pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 1979-1999 oraz pogłębienie znajomości nauczania papieskiego skierowanego wówczas do Polaków. W ten sposób pragniemy włączyć się w obchody pierwszej rocznicy wizyty Ojca Swiętego w Toruniu..

Na zwycięzcę czeka nagroda główna - udział w pielgrzymce do Rzymu!

Regulamin konkursu.

Uwaga!

W kolejnym etapie naszego konkursu na uczestników czeka aż 50 punktów, po pięć za każde pytanie!
Chociaż do końca pozostały jeszcze - poza dzisiejszą - tylko dwie serie pytań, do ostatecznych rozstrzygnięć jeszcze bardzo daleko. Oto nowe zadania:

 1. Jakich męczenników wspominał Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Siedlcach?
  Kiedy, z czyjej ręki i dlaczego zginęli?
 2. Podczas pielgrzymki w 1997 r. Ojciec Święty nawiedził sanktuarium upamiętniające ważne wydarzenie z jego pontyfikatu.
  Komu jest poświęcone to sanktuarium?
  Gdzie się znajduje?
  Jakie wydarzenie upamiętnia?
  Kiedy ono miało miejsce?
 3. Gdzie i kiedy padły te słowa: Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość.?
 4. Z którego roku pochodzi fragment przemówienia powitalnego na rozpoczęcie pielgrzymki, zawierający jej motto: Przybywam do was w imię Jezusa Chrystusa - Tego, który jest wczoraj, dziś i na wieki.?
  Gdzie rozpoczynała się ta pielgrzymka?
 5. Do kogo, gdzie, kiedy i z jakiej okazji Ojciec Święty zwrócił się z następującym apelem: Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami (...) Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu (...)?
 6. Podczas pobytu w Krakowie w 1997 r. Ojciec Święty w jednym z przemówień wspomniał postać pewnego uczonego, dziś kandydata na ołtarze. O kogo chodziło?
 7. W homilii wygłoszonej do młodzieży w Poznaniu 3 czerwca 1997 r. Jan Paweł II zwrócił uwagę na dwa pomniki związane z placem celebry.
  Jakie to pomniki?
  Ku upamiętnieniu jakich wydarzeń zostały wzniesione?
 8. W 1991 r. Papież poświęcił budynki pięciu nowych seminariów duchownych. Gdzie?
 9. Jakich beatyfikacji dokonał Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1991 r.?
 10. Gdzie i z jakiej okazji Ojciec Święty powiedział: Tutaj nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności narodu: naród ginie, gdy znieprawia swego ducha - naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza.?
Na odpowiedzi (koniecznie z dołączonym kuponem konkursowym!) czekamy do 17 maja. Jak zawsze - decyduje data stempla pocztowego.
Nasz adres:
Redakcja Głosu z Torunia
ul. Kopernika 6
87-100 Toruń


Odpowiedzi na drugą serię pytań

 1. Złota róża - wotum papieskie ofiarowane podczas pielgrzymki w 1979 r. - znajduje się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
 2. Jan Paweł II wypowiedział te słowa o sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 3. Bł. bp Michał Kozal zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau.
 4. Jest to krypta św. Leonarda na Wawelu w Krakowie.
 5. Ojciec Święty skierował te pamiętne słowa do młodzieży.
 6. Pielgrzymka w 1997 r. wiązała się z 46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym.
 7. Jan Paweł II uczcił pamięć uczestników wojny polsko-radzieckiej w 1920 r. na cmentarzu poległych w Bitwie Warszawskiej w Radzyminie. Było to 13 czerwca 1999 r.
 8. Wspomniane sanktuarium św. Józefa znajduje się w Kaliszu.
 9. ... bez Chrystusa.
 10. Słowa te Papież wypowiedział na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r.

W bieżącym numerze:

 • Po prostu z Jezusem być...
  - o Jubileuszu młodych pisze Jadwiga Mania
 • W roku łaski od Pana
  o jubileuszu kapłanów pisze Teresa Tylicka
 • Śladami Chrystusa
  o drodze krzyżowej ulicami Torunia pisze Tomasz Strużanowski
 • Wielka Sobota - Wigilia Paschalna
 • Filateliści spod znaku św. Gabriela Marian Dobrawa
 • Kronika opracowana przez Lenę Maryks

  • Wielka modlitwa Kościoła o pojednaniu
   W Toruńskim Wydawnictwie Diecezjalnym ukazała się książka pt. Wielka Modlitwa Kościoła o pojednaniu, napisana przez znanego również z naszych łamów ks. Rajmunda Ponczka. Stanowi ona monografię dwóch Modlitw eucharystycznych o tajemnicy pojednania. Mszał rzymski zawiera dziesięć Modlitw eucharystycznych. Ksiądz celebrujący Mszę św. wybiera jedną z nich. Modlitwy o pojednaniu są szczególnie zalecane w Roku Wielkiego Jubileuszu. Każdy, kto pragnie pogłębić wiedzę, aby lepiej uczestniczyć we Mszy św. niech sięgnie po tę lekturę. Jest to lektura wymagająca. Ukazuje, jak krótka modlitwa może zawierać niesłychane bogactwo treści teologicznych, jak nowa Modlitwa eucharystyczna głęboko tkwi w całej dwutysiącletniej tradycji Kościoła.

   Książka jest do nabycia w Księgarni Diecezjalnej oraz w kiosku w kościele oo. jezuitów i w parafii Naświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu.

   Dekanat Grudziądzki

  • Droga Krzyżowa ulicami Grudziądza
   14 kwietnia z parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Moniuszki wyruszyła duża grupa mieszkańców Grudziądza, aby podczas dorocznej już miejskiej Drogi Krzyżowej rozważać mękę Pana Jezusa. Przy rozstawionych na drodze do Kolegiaty św. Mikołaja stacjach, rozmyślania prowadzili przedstawiciele poszczególnych parafii Grudziądza, a modlitwę na zakończenie każdego rozważania odmawiał dziekan dekanatu grudziądzkiego, ks. infułat Tadeusz Nowicki. Do pierwszej stacji krzyż nieśli członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy im. św. Józefa, do drugiej członkowie Akcji Katolickiej i wierni z parafii Wniebowzięcia NMP, a do następnych stacji krzyż na swoje ramiona brali przedstawiciele pozostałych parafii dekanatu grudziądzkiego. Do stacji dwunastej krzyż ponieśli kapłani.
   Mszy św. koncelebrowanej, która została odprawiona w Kościele Jubileuszowym św. Mikołaja przewodniczył ks. inf. Tadeusz Nowicki, który udzielił wszystkim zebranym na zakończenie Błogosławieństwa Jubileuszowego.

   Organizatorem tegorocznej Drogi Krzyżowej była parafia Wniebowzięcia NMP. Przenośne stacje i ostrzegawcze latarki ufundowali członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy im. św. Józefa w Grudziądzu.

   Henryk Turski

  • Droga Krzyżowa w zakładzie karnym
   18 kwietnia w szkole zawodowej Zakładu Karnego nr 1 odbyło się już tradycyjnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla pensjonariuszek. Poszczególne stacje, odpowiednio przygotowane przez skazane kobiety, stworzyły atmosferę misterium Męki Pańskiej. W nabożeństwie wzięli udział: dyrektor szkoły Elżbieta Dymert, grono pedagogiczne, pensjonariuszki, Bractwo Więzienne i niżej podpisany.

   Po zakończeniu Drogi Krzyżowej odbył się Konkurs Wielkanocny prowadzony przez Panią Dyrektor. Uczennice - pensjonariuszki odpowiadały na pytania dotyczące okresu wielkanocnego, zwyczajów świątecznych w naszym kraju oraz typowych potraw dla tego okresu. Za pozytywne odpowiedzi były nagrody.

   Henryk Turski

   Dekanat Łasin

  • Koncert charytatywny
   W marcu odbył się koncert charytatywny z udziałem zespołu wokalno - instrumentalnego Schola Puerorum Sancti Jacobi ze Studium Artystycznego działającego przy ojcach redemptorystach Bonum et Art w Toruniu pod dyrekcją Krzysztofa Zaremby.

   Mecenas Jan Suchak na wstępie przedstawił dotychczasowy 11-letni dorobek zespołu. W Łasinie pieśni chóralne uświetniły Mszę św. i zostały wykonane bezpośrednio po niej w koncercie charytatywnym na rzecz pomocy Polakom na Litwie (szczególnie w Wesołówce). Jednym z uczynków miłosiernych Wielkiego Postu jest jałmużna i właśnie w tym duchu przyjmowano koncert. Zapraszając do wysłuchania pieśni w języku włoskim i polskim mec. Jan Suchak dodał, że udział w tym koncercie ma być pomocą duchową, modlitewną i finansową dla tych, którzy tej pomocy dzisiaj najbardziej potrzebują. Dzięki temu śpiewaniu na chwałę Bogu i dla drugiego potrzebującego człowieka zebrane dobrowolne datki przeznaczone zostały przez organizatora, Stowarzyszenie Charytatywne Dobro i Przyjaźń, na zakup środków audiowizualnych dla szkoły polskiej w Wesołówce na Litwie.

   Publiczność włączając się do śpiewania pieśni wraz z chórem podkreśliła chęć niesienia pomocy rodakom na Litwie. Bogu niech będą dzięki za dzieło, które w tej świątyni się dokonało - tymi słowami podziękował artystom ks. Zbigniew Gański, gdy w murach średniowiecznego kościoła łasińskiego rozbrzmiała pieśń Ave Maria.

   aj, fot. Aleksandra Jankowska

   Dekanat Radzyń

  • Poezja ku wieczności
   Dla uczczenia Jubileuszowego roku 2000 organizatorzy XIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego w Radzyniu Chełmińskim poświęcili tegoroczną imprezę współczesnej poezji religijnej i zatytułowali ją: Poezja ku wieczności.

   W konkursie wzięło udział 70. uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: grudziądzkiego, wąbrzeskiego, chełmińskiego oraz miasta Grudziądza. Najchętniej młodzi recytatorzy mówili wiersze ks. J. Twardowskiego.

   Główną nagrodę ufundowaną przez burmistrza miasta i gminy Krzysztofa Chodubskiego oraz ks. kan. Stefana Schwabe, duchowego opiekuna imprezy, przyznano gimnazjalistce Marii Chylińskiej z Wąbrzeźna. p> Pozostałe nagrody ufundowane m.in. przez Starostwo powiatowe w Grudziądzu, hurtownie Maksyma i o. Zbigniewa Gospodarka - proboszcza parafii rywałdzkiej, przyznano:
   Ewie Robaczewskiej (SP w Rywałdzie),
   Agnieszce Darłak (SP w Świeciu n. Osą),
   Marcie Szadurskiej (SP nr 8 w Grudziądzu),
   Annie Chariasz (SP w Zielnowie),
   Agnieszce Mućce (Gimnazjum nr 1 w Chełmnie),
   Dagmarze Buczek (SP w Grucie),
   Agnieszce Wojciechowskiej (Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim),
   Annie Glich (SP nr 21 w Grudziądzu),
   Lidii Kunickiej (SP w Świeciu n. Wisłą).

   Uczestników ugościł obiadem dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim Adam Olejnik. Po ceremonii wręczenia nagród w kościele parafialnym pw. św. Anny, z inscenizacją słowną - muzyczną wystąpili uczniowie: szkolny teatrzyk iŹdziebełko (SP w Radzyniu Chełmińskim), który przedstawił spektakl pt. Jeżeli nie umiesz się modlić, przygotowany przez Romualdę Erdmańską, nauczycielkę radzyńskiej szkoły oraz Zbigniewa Mówińskiego, który zajął się oprawą muzyczną.

   Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy, a szczególnie za szczodrość i przychylność ks. Stefanowi Schwabe, serdeczne Bóg zapłać.

   R. Erdmańska, J. Wyrwich

   Dekanaty toruńskie

  • W duchu współpracy
   Rekolekcje wielkopostne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 14 w Toruniu, które odbyły się w dniach od 3 do 5 kwietnia, poprowadził ks. Wojciech Siemiątkowski, wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Naukę śpiewu animowała Tamara Przyjemska. Drugiego dnia rekolekcji wystąpił dla młodzieży zespół muzyczny z parafii pw. św. Michała Archanioła. Nauczyciele towarzyszyli uczniom podczas nauk rekolekcyjnych w kościele i w szkole, co nie tylko usprawniło przebieg rekolekcji, ale - przede wszystkim - stanowiło świadectwo wiary oraz odpowiedzialnej współpracy między szkołami i parafią Niepokalanego Poczęcia NMP.

   Wkrótce

  • Diecejalny Ośrodek Powołań
   11 maja przypada 55 rocznica pogrzebu po ekshumacji Sługi Bożego ks. Jana Hamerskiego. Z tej okazji zostanie powołany w Toruniu kanonicznie erygowany Diecezjalny Ośrodek Powołań im. Sługi Bożego ks. Jana Hamerskiego. W katedrze Świetych Janów w Toruniu o godz. 18.00 będzie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji rychłego zakończenia procesu beatyfikacyjnego oraz o błogosławieństwo dla dzieła Diecezjalnego Ośrodka Powołań.
   lm

  • Światowy Dzień Modlitwy o Powołania
   13 maja w Toruniu odbędą się obchody Światowego Dnia Modlitwy o Powołania wraz z Jubileuszem seminarzystów i służb liturgicznych.
   W programie uroczystości przewidziano:
   o godz. 10.00 spotkanie uczestników w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
   o godz. 10.15 procesja do katedry Świętych Janów,
   o godz. 10.30 Msza św. połączona z promocją lektorów,
   o godz. 12.30 posiłek w Seminarium Duchownym,
   o godz. 13.30 spotkanie w grupach z klerykami,
   o godz. 14.45 mecz piłki nożnej: klerycy kontra ministranci,
   o godz. 16.00 występ zespołu muzycznego oraz nabożeństwo majowe.

   Wszyscy ministranci i lektorzy biorący udział w procesji i Mszy św. proszeni są o zabranie strojów liturgicznych, zaś kapłani-opiekunowie o zabranie alb oraz cingulum.

   Ks. W. Zawacki

  • Duszpasterstwo nauczycieli zaprasza
   Duszpasterstwo Nauczycieli w Toruniu zaprasza wychowawców, nauczycieli, pedagogów i katechetów na Mszę św. odprawianą w ich intencji w niedzielę 21 maja w kościele Chrystusa Króla w Toruniu o godz. 15.00.

   Po Mszy św. dr Beata Bilicka wygłosi prelekcję pt. Maryja w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. Na spotkaniu zostana omówione sprawy związane z pielgrzymką nauczycieli na Jasną Górę w dniach 1 i 2 lipca, z jubileuszem nauczycieli oraz rekolekcjami dla katechetów i nauczycieli w Nowej Wsi Szlacheckiej i w Częstochowie.

   Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli
   ks. dr Józef Witkowski

   

 

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl