GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 44 (306)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 29 X 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Gaudeamus igitur po raz siódmy w toruńskim seminarium ks. Marian Wróblewski
 • Pamietajmy o zmarłych
 • Dlaczego mam się spowiadać? Ks. Wojciech Miszewski
 • Czy jestem dobrym mężem, dobrą żoną? - Hania i Kazik Breza
 • Zjawisko tabulaizacji śmierci we współczesnej kulturze
  - o zmieniającym się nastawieniu do śmierci pisze Barbara Janukowicz
 • Tak krótko trwała nasza pamięć...
  - refleksje w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki Oszołom
 • Jubileuszowa wędrówka - Karolina Karaszewska
 • Władza
 • Wiersze
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką

  • Skupienie modlitewne i wyznaczenie nowych zadań

   Od 8 do 10 września w Domu Rekolekcyjnym Maria w parafii św. Mikołaja w Chełmży Zarząd Diecezjalny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej zorganizował skupienie formacyjne dla członków Stowarzyszenia z Rejonu Toruńskiego. Autorem programu i prowadzącym skupienie był ks. prał. Józef Nowakowski - asystent kościelny Stowarzyszenia. Spotkanie, prowadzone metodą warsztatów, dało okazję do twórczej analizy zaproponowanych przez księdza asystenta tematów: Znaki czasów dla rodziny oraz członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i kół parafialnych, Współczesna rodzina idealna, Rodzina żywą wspólnotą miłości - dialog rodzinny, Propozycje statutu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej dla małżeństwa, rodziny członków Stowarzyszenia, innych rodzin w parafii, całej parafii i diecezji.

   W skupieniu wzięli udział członkowie zarządów kół parafialnych, rejonowych i diecezjalnych Stowarzyszenia. Na bazie dokumentów II Soboru Watykańskiego, takich jak: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Dekret o apostolstwie świeckich i Deklaracja o wolności religijnej, uczestnicy mieli okazję porównać nauczanie Kościoła z otaczającą rzeczywistością i postawionymi przez sobór zadaniami dla katolików świeckich, z aktualną sytuacją swojej rodziny, parafii i poszczególnych struktur organizacyjnych Stowarzyszenia.

   Warsztaty przebiegły w bardzo miłej i owocnej atmosferze. Ich najważniejszym rezultatem jest wyrażona przez wszystkich chęć uczestniczenia w kolejnych skupieniach, jak i potrzeba większego zaangażowania się w realizację zadań służących rodzinie. Rezultaty grupowych prac nad poszczególnymi tematami zostaną wykorzystane w pracy Stowarzyszenia.

   Zarząd Diecezjalny składa serdeczne podziękowania ks. prał. Józefowi Nowakowskiemu za przygotowanie i przeprowadzenie skupienia, zaś ks. inf. Zygfrydowi Urbanowi za udostępnienie ośrodka rekolekcyjnego i serdeczną opiekę gospodarzy ośrodka.

   Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej
   Józef Mielcarek

  • Rocznica koronacji ikony Patronki diecezji toruńskiej

   Fot. W. Kościuch

   W niedzielny wieczór, 1 października, do sanktuarium na toruńskich Bielanach przybyli czciciele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, by w czasie uroczystej Eucharystii dziękować za dar koronacji ikony, której przed 33. laty dokonał ówczesny Prymas Polski - Stefan Kardynał Wyszyński.

   Zebranych na Mszy św. powitał w imieniu toruńskiej wspólnoty redemptorystów kustosz sanktuarium i proboszcz parafii św. Józefa - o. Eugeniusz Leśniak. Słowo Boże wygłosił przewodniczący uroczystej koncelebrze bp Józef Szamocki - biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Refleksja, jaką podzielił się ze słuchaczami, nawiązywała do czytań mszalnych. Kaznodzieja przypomniał zebranym, że Maryja jest wzorem pokory i Tą, która potrafiła kochać i służyć bez zazdrości. A właśnie pycha i zazdrość są głównymi przeszkodami stojącymi na drodze do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Matka gotowa nieustannie pomagać uczy nas, że daru, jakim jest Chrystus, nie można zatrzymywać wyłącznie dla siebie. Przykładem są dla nas święci Kościoła, apostołowie naszych czasów. Słowa Ewangelii mówiące o grzechu zgorszenia ukazują stałą potrzebę niesienia Dobrej Nowiny braciom. Wpatrzeni w oblicze Matki Odkupiciela powinniśmy pamiętać, że szczytem miłości jest pokora wobec krzyża naszej codzienności - mówił Ksiądz Biskup.

   Modlitewnemu skupieniu w czasie wieczornej liturgii towarzyszyły piękne i surowe w swej prostocie śpiewy męskiej scholi gregoriańskiej. Bezpośrednio po Mszy św. zgromadzeni przeszli w procesji różańcowej wokół placu przykościelnego, niosąc ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy do kolejnych stacji. Na swoje ramiona obraz wzięli kolejno ministranci, młodzież oazowa, matki i ojcowie. Modlitwa przeplatała się ze śpiewem pieśni maryjnych. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Księdza Biskupa.

   Sylwia Markowska

  • Kurs konserwatorski dla alumnów zza wschodniej granicy

   Fot. Bernard Czajkowski

   Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Toruniu, Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju w Warszawie przy współudziale Zakładu Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK zorganizowały w Toruniu kurs z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej dla alumnów zza wschodniej granicy.
   Kurs odbył się w lipcu i trwał miesiąc. Jego program, w ramach 200 godzin zajęć, obejmował następujące zagadnienia:

   • Wiadomości o stylach
   • Przegląd wybranych zabytków sztuki sakralnej
   • Liturgia a rozwiązania wnętrz sakralnych i ich wyposażenia
   • Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków
   • Profilaktyka i podstawy konserwacji dzieł sztuki
   • Dawne techniki budowlane i ich problematyka konserwatorska
   • Konserwacja i restauracja zabytków architektury sakralnej i jej otoczenia
   • Instalacje i zabezpieczenia w budowlach zabytkowych
   • Prezentacja prac konserwatorskich w Toruniu.
   Odbył się także naukowo-konserwatorski objazd po zabytkach.

   Spośród 34 wykładowców zdecydowaną większość stanowili pracownicy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Kierownikiem kursu był prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman. Sprawdzianem zdobytej wiedzy było kolokwium z najważniejszych zagadnień problematyki konserwatorskiej.

   Seminarzyści zostali zakwaterowani u oo. redemptorystów w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II. W kursie uczestniczyło 18 alumnów, w tym 13 z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej i 5 z Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. Władze seminaryjne, a także księża biskupi tych diecezji odnieśli się do tego przedsięwzięcia z wielkim zainteresowaniem i wdzięcznością. Jest tam wiele kościołów podnoszonych z gruzów i zapewne sytuacja taka potrwa jeszcze wiele lat. W listach dziękczynnych napisano: Leży nam gorąco na sercu, aby nasi wychowankowie byli uwrażliwieni na polskie dziedzictwo kulturowe na dawnych kresach, którego znakomitym przykładem i wyrazem są kościoły. Pragniemy, aby mieli zapisane głęboko w świadomości, że kontynuując remonty zniszczonych w przeszłości kościołów, zabezpieczają perły kultury i mają być jednocześnie kustoszami naszego dziedzictwa kulturowego.

   Kurs wszczepił w serca przyszłych kapłanów tych ziem troskę o ratowanie naszego dorobku kulturowego. Niech Dobry Bóg błogosławi im w pracy duszpasterskiej.

   Bernard Czajkowski

  • Z koncertem w sąsiedniej diecezji
   8 października we włocławskiej katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbył się uroczysty koncert Jubilaeum 2000, w którym wzięli udział także goście z Torunia. Oprócz solistów z bydgoskiej Opery Nova i Orkiestry Symfoników Bydgoskich wystąpił toruński Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Thorunienses pod dyrekcją Romana Gruczy. Artyści wykonali Stabat Mater G. B. Pergolesiego, Mszę Koronacyjną C-dur W. A. Mozarta oraz Alleluja z oratorium Mesjasz G. F. Haendla, którego włocławscy melomani wysłuchali w pozycji stojącej. Tłumy słuchaczy gorąco przyjęły artystów, zwłaszcza chłopców z chóru. Po koncercie pasterz Kościoła włocławskiego, bp Bronisław Dembowski, podziękował wykonawcom za przygotowaną ucztę duchową. Wiązanki kwiatów dla solistów i kosz pięknych róż dla chóru były podziękowaniem za trud włożony w przygotowanie koncertu, który zostanie powtórzony 2 grudnia w toruńskiej katedrze Świętych Janów.
   rg

   Wkrótce

  • Zaproszenie na pielgrzymkę kolejarzy
   Zbliża się patronalne święto rodziny kolejarskiej - uroczystość św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa chcemy ją przeżyć szczególnie uroczyście. 4 i 5 listopada udamy się do Jasnogórskiej Pani na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy, aby ponowić nasze oddanie się Królowej Polski.

   Szczegóły wyjazdu pociągu pielgrzymkowego będą podane na stacjach kolejowych. Zapraszamy serdecznie wszystkich kolejarzy aktualnie pracujących, emerytów oraz rodziny kolejarskie.

   Diecezjalny Duszpasterz Kolejarzy
   ks. kan. Zbigniew Andrzejewski

  • Pielgrzymka do Rzymu
   W dniach od 15 do 21 listopada odbędzie się Jubileuszowa Pielgrzymka Środowisk Wojskowych do Rzymu. W programie również zwiedzanie Wenecji, Asyżu, Monte Cassino.
   Koszt pielgrzymki 1100 zł., obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie.

   Zgłoszenia przyjmuje kapelan WP ks. Mirosław Biernacki, tel. 0-601 79 80 58, zapisywać się można również w kancelarii parafii św. Katarzyny w Toruniu.

   ks. Mirosław Biernacki

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl