GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 51 (313)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 17 XII 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Roraty - Zenon Zaremba
 • Księdzu Jerzemu - w podzięce - ks. Krzysztof Dorosz SJ
 • Pierwsze spotkanie z Jerozolimą - ks. Wojciech Miszewski
 • Jubileuszowe spotkanie misyjne diec. toruńskiej - Zenon Zaremba, ks. Tadeusz Kozłowski
 • Głos - ks. Aleksander Jarzemski
 • Kronika opracowana przez Helenę Maniakowską

  • Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie

   W Święto Niepodległości, 11 listopada, odbył się dzień skupienia dla druhów i druhen z oddziałów i kół rejonu toruńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wzięła w nim udział młodzież zrzeszona w Stowarzyszeniu przy następujących parafiach: św. Mikołaja w Chełmży, Wniebowzięcia NMP, św. Maksymiliana, Miłosierdzia Bożego, Chrystusa Króla, św. Jakuba oraz koła szkolnego działającego przy II LO w Toruniu.

   Centralnym punktem dnia była koncelebrowana Msza św. w kościele św. Jakuba w Toruniu. Każdy z oddziałów włączył się czynnie w przygotowanie Eucharystii. Asystent Diecezjalny KSM, ks. Władysław Fedorczyk, wygłosił homilię na temat postawy młodzieży katolickiej, zmuszając nas do przemyśleń i przeanalizowania swoich dotychczasowych zadań. W czasie Mszy św. modliliśmy się w intencjach Ojczyzny i Stowarzyszenia oraz za tych, którzy zginęli w walce o niepodległość naszego narodu. Po Mszy św. przeszliśmy do parafii Wniebowzięcia NMP, gdzie - korzystając z obecności tak dużej ilości członków oraz prezesów oddziałów i kół KSM - podzieliliśmy się dokonaniami i przedstawiliśmy plany na przyszłe miesiące. Ks. Władysław Fedorczyk zaproponował nam utworzenie okręgu toruńskiego, który zacieśniłby współpracę oddziałów i kół. Następnie spotkaliśmy się z gośćmi: Józefem Wilczewskim i Heleną Warot, którzy jako członkowie KSM-u sprzed II wojny światowej, podzielili się swoimi wspomnieniami, podkreślając konieczność współpracy, samookreślenia się i niezachwianej ufności w Bogu.

   Hasłem dnia skupienia była II zasada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która brzmi: Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie. Słowa te najdobitniej wyrażają charakter naszej wspólnoty. Nabrały one szczególnego znaczenia w dniu naszego narodowego święta. Był to dzień zadumy nad naszą wolnością i odpowiedzialnością za Ojczyznę. Służyć czynnie Kościołowi i Polsce to przede wszystkim nie zapominać o ludziach, którzy walczyli o wolność i dziękować Bogu za nich. Święto Niepodległości zakończyliśmy wspólną modlitwą za obrońców Ojczyzny na cmentarzu przy ul. Grudziądzkiej, gdzie zostały zapalone znicze, zaś punktem kulminacyjnym było odśpiewanie Hymnu Narodowego. Ten dzień na trwałe wpisze się do serc nas wszystkich, bowiem każdy mógł sobie odpowiedzieć, jakie jest jego miejsce w Kościele i narodzie. Tym, co wyróżnia nasze Stowarzyszenie, jest właśnie patriotyzm wpisany na stałe w charakter Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zastanówmy się więc czy rzeczywiście Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy
   .

   J. Bieńka, R. Wrzesiński, A. Jankowski

   Dekanat Chełmno

  • Pomnik ku czci Chrystusa Króla

   Dla uczczenia Roku Jubileuszowego i 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce, parafianie z Klęczkowa, miejscowości liczącej zaledwie 121 mieszkańców, postanowili wybudować pomnik ku czci Chrystusa Króla. 6 listopada proboszcz par. św. Marcina w Sarnowie, ks. kan. Jerzy Pawłowski, odprawił Mszę św. i poświęcił pomnik. Wmurowano akt erekcyjny oraz imienną listę ofiarodawców. Pomnik został tak usytuowany, że figura Chrystusa Króla jest widoczna dla wszystkich przejeżdżających szosą Stolno-Grudziądz. Teren pod pomnik ofiarował Jan Skowroński. Do prac budowlanych i transportowych włączyły się całe rodziny, młodzież, dzieci, a szczególnie: - J. Skowroński, R. Drabiniak, H.Cymerman, J.K. Baranowscy, E.Tokarski, A.Kiełpiński, M. Malinowski, J. Wolniak. Po skończonej ceremonii proboszcz, ks. kan. Jerzy Pawłowski podziękował wszystkim za inicjatywę, pracę, fundusze, a także liczny udział w uroczystości. Następnie parafianie spotkali się w kawiarni przy kawie. Radość bycia ze sobą wyrażało wspólne śpiewanie. Ta katolicka uroczystość wywarła głębokie przeżycia i na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Klęczkowa.

   Stefan Durbacz

   Dekanat Lembarg

  • Mały Ośrodek Katechetyczny

   W szkole podstawowej w Konojadach Pom. zorganizowano jesienny Dzień katechety. Referat Formacja humanistyczno-teologiczna katechetów wygłosił ks. dr Kazimierz Siemieński. Następnie dyskutowano i przekazywano informacje z terenu dekanatu. W okresie przeobrażeń społeczno-kulturowych w naszym kraju, prawda głoszona na katechezie jest drogowskazem dla wierzących, jeżeli katecheci będą świadkami Chrystusa wobec wszystkich. Aby mogli spełnić to zadanie potrzebują gruntownej formacji. Na nic słowa, na nic druki - jak czytamy w pamiętniku ks. W. Frelichowskiego - jeśli duch nie będzie taki, jeśli czyny nie będą takie, jeśli życie moje takim nie jest. Bo wtedy słowa ledwie usta opuściły, już się rozleciały i powiedziały słuchaczowi: myśmy słowa kłamliwe, myśmy tylko pustą formą, myśmy tylko bańki mydlane, ale nie próbuj ani nas w życie wcielać, życie wedle nas urządzać, bo nasz autor - katecheta, nasz stwórca sam wykazał żeśmy do życia niezdatne. Nie wystarczą więc techniczne umiejętności sprawnego przekazywania prawd wiary, ale trzeba jeszcze głębokiego osobistego przekonania, które pozwala skutecznie dawać świadectwo wiary w życiu. Charakter dyskusji i omawiana problematyka stały się tworzywem dla następnego spotkania i wytworzyły klimat jakby małego ośrodka katechetycznego.

   ks. Kazimierz Siemieński

   Dekanat Wąbrzeźno

  • Święto Niepodległości w Wąbrzeźnie

   Organizatorzy tegorocznych obchodów Święta Niepodległości mogli być zadowoleni nie tylko z dobrej pogody, ale przede wszystkim z dość licznego udziału mieszkańców Wąbrzeźna i powiatu w uroczystości. Obecność wicewojewody Michała Joachimowskiego i bp Andrzeja Suskiego podniosły rangę wąbrzeskiej uroczystości, którą uświetniły: Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Garnizonu Grudziądzkiego i orkiestra strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Ksiądz Biskup odprawił w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej Mszę św. za Ojczyznę i za poległych w Jej obronie. W swoim słowie przypomniał prawdę, o której poucza Ojciec Święty, że wolność jest nie tylko dana, ale i zadana człowiekowi. Trzeba też umieć Bogu dziękować za dar niepodległej Ojczyzny. Szczęściem jest dla nas, że w murach tej prastarej świątyni, w której przez tyle lat śpiewano: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie", teraz możemy śpiewać: "Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie.

   (48kB)

   Ofiary zebrane podczas kolekty postanowiono przekazać na pomoc stypendialną dla młodzieży wiejskiej. W programie uroczystości znalazły się jeszcze inne ważne punkty. Wcześniej w Starostwie Powiatowym odbyła się ceremonia poświęcenia i wręczenia sztandaru Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Jan Kalinowski, przed Mszą św. delegacje złożyły kwiaty przed historyczną tablicą Sokoła, upamiętniającą Odzyskanie Niepodległości (w bieżącym roku tablicę zrekonstruowano i odnowiono), a zespół młodzieży zaprezentował program poetycki. Uroczystość zakończyła się słowem okolicznościowym starosty Krzysztofa Maćkiewicza, wystąpieniem wicewojewody i apelem poległych na Placu Jana Pawła II. Po wojskowej salwie, uniosło się w górę stado gołębi. Szkoda tylko, że w tak znakomicie przygotowanej przez Radę i Zarząd Powiatu patriotycznej uroczystości wzięła udział znikoma grupa młodzieży.

   Ks. Jan Kalinowski

  • Nie tylko w łowisku, nie tylko w lesie
   (48kB)

   Myśliwi i leśnicy działający na terenie powiatu wąbrzeskiego uczestniczyli w niedzielę 5 listopada w Mszy św. ku czci swojego patrona św. Huberta. Tegoroczna uroczystość w wąbrzeskim Sanktuarium, która miała wydźwięk jubileuszowy, zgromadziła dość licznie przedstawicieli pięciu kół łowieckich z rejonu wąbrzeskiego, leśników, a także pedagogów i uczniów Liceum Łowieckiego we Wroniu. Członkowie Koła Wieniec, obchodzący w tym roku 50-lecie swojej działalności, udekorowali świątynię. Duszpasterz myśliwych rejonu wąbrzeskiego podczas homilii przypomniał zebranym, że łowiectwo i służba lasom jest rzeczą tych, którzy w swej powinności respektują naturalny porządek ustanowiony przez Stwórcę.

   Z okazji jubileuszowego święta myśliwi, leśnicy i parafianie wąbrzescy złożyli ofiary z przeznaczeniem na pomoc stypendialną dla potrzebującej młodzieży wiejskiej. Zostały one przekazane na ręce Biskupa Toruńskiego. Podobne uroczystości odbyły się na szczeblu diecezjalnym w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy, pod przewodnictwem bp Andrzeja Suskiego, a w wymiarze ogólnopolskim w katedrze polowej Wojska Polskiego z bp generałem Sławojem Leszkiem Głodziem.

   Ks. Jan Kalinowski
   Fot: W.Ronowski

   Dekanaty toruńskie

  • Pielgrzymka Wspólnoty Krwi Chrystusa
   (37kB)

   21 października członkowie i sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa z Diecezji Toruńskiej spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Bielanach. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: misjonarze Krwi Chrystusa z Domu Misyjnego w Swarzewie, opiekunowie parafialnych Wspólnot Krwi Chrystusa z Torunia oraz siostry i bracia WKC z Bydgoszczy i Nieszawy. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 7.00, której głównym celebransem był ks. Ksawery Kujawa (CPPS). Msza św. była transmitowana przez Radio Maryja. Skupienie modlitewne Wspólnoty w Domu Pielgrzyma połączone zostało ze świętowaniem odpustu św. Kaspra. Uczestnicy odbyli pielgrzymkę do Radia Maryja, gdzie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W kościele Świętych Janów Wspólnotę przywitał ks. Adam Ceynowa, który poprowadził krótkie rozważanie o Krwi Chrystusa. Na zakończenie spotkania uczestnicy adorowali Najświętszy Sakrament.

   kw i kt

   Wkrótce

   Tuż przed świętami Bożego Narodzenia po raz kolejny do wszystkich mieszkańców naszej diecezji, którzy zechcą je przyjąć, przybędzie Betlejemskie Światło Pokoju. Stanie się tak dzięki harcerzom ze Związku Harcerstwa Polskiego. Odbiorą oni płomień z siedziby Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy, a następnie przekażą je podczas uroczystości, która rozpocznie się 21 grudnia o godz. 17.00 przy stajence na toruńskim Starym Rynku. Stamtąd uczestnicy przejdą do katedry Świętych Janów, gdzie harcerze przekażą światło Księdzu Biskupowi. Będzie to również okazja do uzyskania odpustu jubileuszowego w przededniu uroczystości Narodzenia Pańskiego.

   sc

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 654 96 70, 622 05 41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 654 10 25 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z.Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl