GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 52 (314)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 24 XII 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Słowo Biskupa Toruńskiego
 • Na szlaku Diecezjalnej Pielgrzymki - ks. Wojciech Miszewski
 • Jak to w Polsce dawniej bywało... - Beata Kamińska
 • Roczek... - Barbara Czerny
 • Betlejemskie Światło Pokoju - Ks. Sylwester Ćwikliński
 • Pokój i dobro - Małgorzata Megger
 • Złoty jubileusz Sakramentu Małżeństwa Państwa Teresy i Czesława Jarmuszów -
  Redakcja Głosu z Torunia
 • Betljemskie Dzieciątko z toruńskiej szopki -
  Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus
 • Do Was należą moje najlepsze myśli - Waldemar Rozynkowski
 • Franciszkańskie Boże Narodzenie w Greccio - Jola Rumińska FZŚ
 • Świadectwo wiary, nadziei i miłości - Oprac. Maria Major
 • Zwiastuję wam radość wielką... - s. Aleksandra Narzymska CSDP
 • A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim... Ga 6,10 -
  Helena Rykaczewska
 • Jubileuszowy koncert w katedrze toruńskiej. - Ks. Wojciech Miszewski
 • Życzenia Duszpasterstwa Pielgrzymkowego - Ks. Wojciech Miszewski
 • Kronika opracowana przez Tomasza Strużanowskiego

  • Ksiądz Prymas w Toruniu
   (22kB)

   2 i 3 grudnia w Toruniu przebywał kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Był on gościem XXVII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego, obradującego w Grodzie Kopernika. Ksiądz Prymas jest członkiem Klubu Polarnego. W 1997 r. gościł w stacji badawczej na Spitsbergenie, gdzie odprawił Mszę św. przy krzyżu upamiętniającym tych, którzy zginęli za kołem podbiegunowym.
   Ksiądz Prymas wysłuchał również koncertu, który odbył się 2 grudnia w bazylice Świętych Janów, a nazajutrz odprawił poranną Mszę św.

   wm
   Fot. Czesław Jarmusz

  • Czy jesteś gotów?
   (37kB)

   25 listopada 2000 r. w Toruniu miały miejsce obchody Jubileuszu Stowarzyszeń i Ruchów Diecezji Toruńskiej. Członkowie wspólnot religijnych z terenu naszej diecezji zgromadzili się w katedrze Świętych Janów na refleksyjnym nabożeństwie, skąd następnie podążyli w pielgrzymce do kościoła oo. redemptorystów na Bielanach. Na ulicach zabrzmiały radosne słowa: Alleluja! Jezus jest Panem!; entuzjazm promieniujący od pielgrzymów udzielił się wielu przechodniom i mieszkańcom Torunia, którzy zaciekawieni procesją przystawali, czy wręcz przyłączali się do nas.

   (25kB)

   O 11.00 w kościele św. Józefa bp Józef Szamocki przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. W homilii podkreślił, jak wielką misję mają do spełnienia w Kościele ludzie świeccy. Wzywał każdego z osobna do świętości, której szczególnie nie może zabraknąć wśród wiernych tworzących katolickie ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia. Podczas Eucharystii członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyli przyrzeczenie, w którym wypowiadając słowo: Gotów wyrazili swoją chęć służenia Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Po Mszy św. odbyło się przedstawienie słowno-muzyczne zatytułowane Gdy inni za Ojczyznę walczą, będące wspomnieniem o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim. Jubileuszowe święto zakończyło nabożeństwo rozesłania połączone z zawierzeniem wszystkich zebranych Najświętszej Maryi Pannie. Umocnieni i napełnieni Chrystusową mocą członkowie poszczególnych wspólnot, udali się do swoich parafii, by tam głosić radosne Alleluja! Jezus jest Panem!

   Jadwiga Mania
   Fot. Czesław Jarmusz

   Dekanat Grudziądz

  • Klub seniora Złota jesień życia na pielgrzymkowym szlaku

   23 listopada klub seniora Złota jesień życia z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu-Strzemięcinie wyruszył na pielgrzymkę śladami bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Pielgrzymom towarzyszył ks. Mirosław Kwiatkowski, a opiekowała się nimi Elżbieta Langmesser.
   Pierwszy etap wiódł z Grudziądza do Świecia n/Wisłą, do kościoła Matki Bożej w klasztorku. Tam pielgrzymi zapoznali się z historią obrazu widniejącego w ołtarzu głównym, a następnie przeszli do krużganków, gdzie podziwiali piękne malowidła przedstawiające Drogę Krzyżową.

   Następnie wszyscy udali się do Chełmna, do kościoła parafialnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej. Tam pielgrzymi wzięli udział we Mszy św. uzyskując odpust jubileuszowy. Po nabożeństwie wszyscy przeszli do cudownego źródełka w pobliżu Bramki Grubińskiej.
   Następnym etapem pielgrzymki była Chełmża, miasto bł. Juty i miejsce urodzenia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Z kolei w Toruniu zwiedziliśmy kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w którym ks. Frelichowski od 1 lipca 1938 r. pełnił obowiązki wikariusza, kościół akademicki Świętego Ducha oraz kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Stawkach, który nawiedziliśmy w przeddzień konsekracji.

   Uwieńczeniem naszej pielgrzymki był pobyt w toruńskiej parafii bł. ks. Stefana Frelichowskiego. W chwili obecnej funkcję kościoła spełnia namiot wojskowy. Proboszcz, ks. Ryszard Domin, opowiedział nam o nowej parafii i pokazał makietę przyszłej świątyni. Następnie pobłogosławił nas krzyżem z relikwiami bł. Stefana Wincentego, a nasz opiekun, ks. Mirosław, odprawił krótkie nabożeństwo do Matki Bożej.
   Pielgrzymka dostarczyła nam dużo przeżyć duchowych, umocniła i ugruntowała naszą wiarę. Pragniemy podziękować wszystkim kapłanom, którzy serdecznie nas przyjmowali i mówili nam o historii zwiedzanych świątyń. Składamy serdeczne Bóg zapłać i życzymy owocnej pracy kapłańskiej i duszpasterskiej.

   Elżbieta Langmesser

   Dekanat Łasin

   Tegoroczne obchody Święta Niepodległości odbyły się przy współpracy samorządu lokalnego i duchowieństwa, przy dużym zaangażowaniu ze strony młodzieży.
   Podczas Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny ks. Zbigniew Gański podkreślił wartość służby narodowi, potrzebę patriotyzmu w wolnej i cieszącej się pokojem Polsce. Wspominając ten dzień nie wolno zapominać o tych, którzy dla nas, współczesnych wywalczyli tę Polskę. Polska odzyskała wolność nie tylko dzięki szablom i karabinom, lecz przede wszystkim dzięki temu, że Polakom nie zabrakło miłości do Ojczyzny. Tej samej miłości, na której opiera się chrześcijaństwo - podkreślił kaznodzieja.
   Podczas nabożeństwa młodzież z gimnazjum nr 1 w Łasinie wystąpiła z okolicznościowym programem słowno-muzycznym. Przy dźwiękach pieśni legionowych uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik pomordowanych na Magdalence, który dla mieszkańców Łasina ma szczególne znaczenie. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów i modlitwa w intencji poległych za wolną Polskę.

   aj

  • Z pieśnią na ustach

   Miesiąc modlitwy różańcowej w parafii św. Katarzyny w Łasinie zakończony został Przeglądem Piosenki Religijnej. Prezentacje piosenek w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Łasinie i Szonowie oraz z Gimnazjum nr 1 w Łasinie trwały dwa dni.
   Jury konkursowe pod przewodnictwem ks. Janusza Kowalskiego i ks. Zbigniewa Gańskiego miało trudne zadanie, ponieważ poziom utworów prezentowanych przez młodych artystów był wyrównany i wysoki. Ostatecznie wśród najmłodszych zwyciężyły Marta Waldon z klasy 3a (I miejsce), Iga Makowska z klasy IV c (II miejsce) i Emilia Miętrkiewicz z oddziału przedszkolnego (III miejsce). W drugim dniu do rywalizacji stanęła młodzież gimnazjalna. Najlepsza okazała się Kasia Turulska z klasy 1b, która wyprzedziła Kasię Gruszkę z klasy 2c oraz Agnieszkę Fabińską z klasy 1d.
   Publiczność licznie zgromadzona w kościele, gromkimi oklaskami nagradzała wykonawców, jak również chętnie włączała się do wspólnych śpiewów. Największym powodzeniem cieszyły się piosenki zespołu Arka Noego, które są też śpiewane często z katechetkami na lekcjach religii. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe; kasety i książki.

   aj

   Dekanaty toruńskie

  • Barbórka w Toruniu

   Św. Barbara ma swych podopiecznych w Toruniu; są nimi żołnierze i górnicy -nafciarze z Geofizyki. Od lat spotykają się oni 4 grudnia w katedrze Świętych Janów, by uspokoić rozdygotane wątpliwościami myśli i serca, zadumać się nad rozwartością drzwi, które przed 20-tu laty uchyliła Solidarność w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu, podjąć refleksję nad głębią powierzonego zadania, które Ojciec Święty ujął słowami Nie ma solidarności bez miłości.
   W tym roku uroczystej koncelebrze przewodził bp Józef Szamocki. Umocnieni eucharystyczną ucztą dzielimy się radością świętowania ze staropolskim, górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże.
   Organizatorami spotkania byli: Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników i Solidarność Geofizyki.

   nn

   Wkrótce

  • Spotkanie przy żłóbku w Górznie

   26 grudnia 2000 r. o godz. 15.00 w kościele św. Krzyża w Górznie odbędzie się spotkanie pt. Kościółek na Górce. W programie przewidziane są m.in. tradycyjne kolędy i piosenki bożonarodzeniowe w wykonaniu chóru parafialnego św. Franciszka, pod dyrekcją Janusza Wierzchowskiego i Wojciecha Kalinowskiego z zespołem. Kolędy będą przeplatane opowiadaniami o symbolice świąt Bożego Narodzenia.
   Organizatorami spotkania są: Wojciech Kalinowski, Janusz Wierzchowski i proboszcz, ks. Stanisław Maliszewski.
   Zapraszamy dzieci, młodzież, starszych i najstarszych.

   wk

  • Wykład w seminarium

   10 stycznia ks. dr Mirosław Mróz wygłosi kolejny wykład z cyklu poświęconego modlitwie Pańskiej, pt. Trzecia prośba: Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Pokora - postawa tego, który rzeczywiście ufa. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

   ts

  • Pielgrzymki

   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zaprasza na pielgrzymkę do Włoch w dniach 17-25 lutego 2001 r. W programie zwiedzanie m.in. Rzymu, Wenecji, Padwy, Asyżu, San Marino, Monte Cassino, Florencji i Padwy. Koszt - 1350 zł - obejmuje przejazd luksusowym autokarem, noclegi w hotelach, śniadania, obiadokolacje i ubezpieczenie.

   23 kwietnia zapraszamy na 16-dniową pielgrzymkę - rejs do Ziemi Świętej połączony ze zwiedzaniem Aten, Argolidy, Patmos, Rodos i Cypru. Koszt wyjazdu ok. 3000 zł.

   W maju zapraszamy także na pielgrzymki do najpiękniejszych sanktuariów maryjnych Europy: na Litwę (do Wilna), Norwegii, Wielkiej Brytanii.

   Bliższe informacje w Biurze Duszpasterstwa w Toruniu, ul. Kopernika 6, od poniedziałku do piątku od. 16.00 do 18.00, tel. 056/622 10 42.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 654 96 70, 622 05 41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 654 10 25 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z.Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl