GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 2(369)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 13 I 2002 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Parafia Bierzgłowo - ks. Wojciech Miszewski
 • Dzieciątko Betlejmskie - Barbara Czerny
 • Tak minął rok... - Tomasz Strużanowski
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanat Górzno

  • W zdrowym ciele zdrowy duch
   (39kB)

   Dzieci i młodzież z terenu parafii św. Marcina w Grążawach należą do Parafialnego Klubu Sportowego Arka, który na przełomie roku obchodzi drugą rocznicę powstania. Od momentu wstąpienia do Polskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym rozpoczęcia rozgrywek w klasie B, Arka pozyskała dodatkowo kilku członków z terenu gminy Grążawy. Jest to konieczne wzmocnienie bardzo młodej drużyny w konfrontacji z dużo bardziej doświadczonymi zespołami, które mają za sobą po kilka lat grania w klasie B lub A.
   Statutowymi celami działalności klubu jest: planowanie i organizowanie członkom klubu pozalekcyjnych zajęć sportowych w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu. Opiekunowie klubu chcą, aby młodzież skupiała się wokół sportu lub innych form organizowania wolnego czasu w parafii, a tym samym aby była jak najdalej od zagrożenia alkoholizmem i narkomanią.

   Benedykt Milewski

   Dekanaty grudziądzkie

  • Święto Cudownego Medalika

   Święto Niepokalanej od Cudownego Medalika przypada 27 listopada. W tym dniu w par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu Rycerze Niepokalanej rozdawali po wieczornej Mszy św. Cudowny Medalik wszystkim, którzy chcą go nosić. Medalik z Niepokalanowa jest potężną tarczą. Ona jedna wystarcza, by obronić świat przed piekłem, lecz medalik z Jej wizerunkiem muszą ją nosić rycerze niezłomni w wierze, nie tylko na szyi... Medalik ma wizerunek Niepokalanej. Pod Jej stopami znajduje się kula ziemska, a opasuje ją wąż i wzniesione ręce, trzymające kulę z krzyżykiem. Jest to obraz każdej duszy i całego świata, który z powodu grzechu pierworodnego i innych grzechów dostaje się pod władzę szatana. Tylko Maryja Niepokalana jest wolna od zmazy grzechu. Ona została wybrana przez Boga, aby zdeptać głowę tego węża - szatana. Jeżeli zaprosimy Matkę Bożą do naszego serca i oddamy Jej wszystko co mamy, to Ona zwycięży w nas zło i przygotuje w nas czyste mieszkanie dla Boga. Niepokalana przez Cudowny Medalik zdziałała wiele cudów i nadal je sprawia. W tym celu trzeba się oddać całkowicie Niepokalanej jako narzędzie i na znak oddania nosić Cudowny Medalik, czyli tarczę, która będzie chronić nasze ciała i dusze przed złem: każdy, kto będzie go nosić, otrzyma wiele łask, a łaski te będą tym większe, im większą będzie miał ufność - Matka Boża do Katarzyny.
   Rycerstwo Niepokalanej jest ruchem maryjno - apostolskim. Znakiem obecności w naszej parafii jest odprawiana w każdą sobotę Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, wraz ze śpiewem godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i modlitwa brewiarzową dla świeckich, której przewodniczą Rycerze. Zachęcamy wszystkich, którzy czują, że Niepokalana jest naszą Panią i chcą się schować pod Jej matczynym płaszczem opieki, by nie dosięgło ich zło, chcą być własnością Niepokalanej - do uczestnictwa w spotkaniach Rycerstwa Niepokalanej. Również w uroczystość Cudownego Medalika Rycerze z naszej parafii udali się do wszystkich parafii grudziądzkich, aby rozdawać Cudowny Medalik wszystkim, którzy kochają Matkę Bożą. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada patronalne święto Rycerstwa Niepokalanej - Rycerze z par.Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, prosząc o opiekę Matki Bożej i ofiarowując ten święty czas Bogu dla ratowania wszystkich ludzi.

   Maria Szczęsna

  • Bractwo Eucharystyczne czuwa

   Kościół rektorski i garnizonowy pw. św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu był konsekrowany 13 grudnia 1721 r. przez oficjała chełmińskiego ks. Wysockiego. Tego samego dnia w uroczystej procesji został wprowadzony do kościoła cudowny obraz św. Franciszka Ksawerego, który wcześniej znajdował się u sióstr benedyktynek w Jabłonowie i umieszczony w głównym ołtarzu, ufundowanym przez Jana Ansgarego Czapskiego - wojewodę chełmińskiego i podskarbiego wielkiego koronnego.
   W październiku 1939 r. Hitlerowcy aresztowali i rozstrzelali o. jezuitów z tego kościoła: o. Józefa Gołębiewskiego, o. Bronisława Bojutkę oraz o. Antoniego Bielenia. Kościół św. Franciszka Ksawerego był zamknięty przez cały okres okupacji. Wiosną 1945 r., podczas walk o miasto służył jako miejsce tymczasowego schronienia dla osób, których domy uległy zniszczeniu w czasie nalotów. Jezuici po wojnie nie powrócili już do Grudziądza, a w sierpniu 1949 r. przekazali księżom marianom kościół oraz dom zakonny przy ul. Kościelnej 10. Kościół po odnowieniu ma status kościoła rektorskiego. Od 1993 r. świątynia pełni również funkcję kościoła garnizonowego parafii wojskowej w Grudziądzu. Warte uwagi jest to, że w tej pięknej barokowej świątyni odbywają się całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu, a księża marianie od wielu lat wytrwale posługują w konfesjonałach. Prawie 5 lat temu w kościele św. Franciszka Ksawerego powstało Bractwo Eucharystyczne, skupiające około 150 osób z grudziądzkich parafii. W każdy pierwszy czwartek miesiąca członkowie Bractwa Eucharystycznego uczestniczą w nabożeństwach poprzedzonych całodziennymi adoracjami. Pan Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie nigdy nie jest sam. Panująca w kościele cisza pozwala na głęboką modlitewną refleksję i skupienie osób, które poświęcają codziennie chociaż odrobinę czasu na czuwanie.

   Zenon Zaremba

  • O pokój dla świata

   W wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP z 7 na 8 grudnia członkowie i sympatycy Bractwa Eucharystycznego przy kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego wzięli udział w całonocnym czuwaniu. Intencją tej wspólnotowej modlitwy była prośba o pokój dla świata, zanoszona do Boga przez wstawiennictwo Niepokalanej. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, po czym opiekun bractwa, ks. Stanisław Bogucki, przedstawił w krótkiej prelekcji cel i sens takiego czuwania oraz opowiedział dość licznie zgromadzonym wiernym o mariańskiej pobożności zakonników i o tym, jak wielką wartością jest wyrzeczenie się snu dla wysławiania Maryi, która przygotowywana była przez Boga na Matkę Zbawiciela Świata. Potem koordynatorzy świeccy poprowadzili program, na który składały się pieśni maryjne, wiersze o Maryi oraz litanie i modlitwy (w tym różaniec), a także ciekawa katecheza, wygłoszona przez studentkę teologii, Ewę Błaszewską. Program przygotowała i czuwała nad jego przebiegiem główna koordynatorka bractwa, s. Anna Grochowska. O godz. 24.00 odbyła się uroczysta Msza św., którą celebrował ks. Stanisław Bogucki. Po Eucharystii wierni kontynuowali czuwanie, wplatając w nie także indywidualną modlitwę. O 4.00 nad ranem uroczystość uwieńczyło przyjęcie przez wiele osób Niebieskiego Szkaplerza Niepokalanej, poświęconego i osobiście nałożonego każdemu przyjmującemu przez ks. Stanisława. Warunki i przywileje związane z noszeniem niebieskiej szaty Maryi przedstawiła wczesniej s. Anna Grochowska. Czuwanie zakończyło się o godz. 5.00 odśpiewaniem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i serdecznym rozesłaniem wiernych do domów przez ks. Opiekuna.

   Wiesława Socha

   Dekanat Wąbrzeźno

  • Prymas Tysiąclecia patronem gimnazjum

   Na wniosek społeczności szkolnej i decyzją władz miasta Wąbrzeźna Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie otrzymało imię Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Od początku roku szkolnego trwały w szkole przygotowania do tego wydarzenia. Na lekcjach religii, języka polskiego i na godzinach wychowawczych uczniowie poznawali fakty z życia kapłańskiego i dorobek naukowy Prymasa Tysiąclecia. W listopadzie prelekcję o Księdzu Prymasie wygłosił alumn WSD Jarosław Janowski. Uczniowie brali udział w konkursie wiedzy o Ks. Stefanie Kardynale Wyszyńskim. 21 grudnia uroczystościom religijnym w kościele Matki Bożej Królowej Polski przewodniczył bp Andrzej Suski.

   Robert Stasiak

   Dekanaty toruńskie

  • Szopka na Rynku Staromiejskim
   (26kB)

   W okresie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli torunianie spotykali się na Rynku Staromiejskim przy największej w Polsce (18 m2 powierzchni i 600 m3 objętości) bożonarodzeniowej szopce. Ustawiona została już 9 raz przez pracowników toruńskich firm i instytucji. Naturalna wielkość budowli harmonizowała z zastosowanym materiałem - szopka została wykonana z surowych drewnianych bali, żerdzi i desek. Oczywiście było w niej dużo siana. Do wystroju wnętrza wykorzystano sprzęty ludowe wypożyczone z Muzeum Etnograficznego. Wrażenie autentyzmu miejsca podnosiły figury Świętej Rodziny naturalnej wielkości z figurą Dzieciątka Jezus ofiarowaną przez Ojca Świętego. O świąteczne oświetlenie szopki zadbał Zakład Energetyczny, choinki dostarczyła firma Taxlas, zwierzęta wypożyczył Ogród Botaniczny, a nad bezpieczeństwem szopki czuwała Straż Miejska. W świątecznym tygodniu tradycyjnie odbywały się tu koncerty kolęd.

  • Nowa siedziba Biura Pielgrzymkowego
   (42kB)

   W Nowym Roku 2002 Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej rozpoczyna swoją działalność w nowej siedzibie przy ul. Kopernika 6 w Toruniu. W tym roku zaplanowano wiele interesujących tras. Pojedziemy m.in. na szlak Sanktuariów Maryjnych Europy /Fatima, Lourdes, La Salette/, do Włoch, Grecji, Turcji oraz na Litwę i Ukrainę. W marcu przewidziana jest IV Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu, tym razem jako dziękczynienie za 10 lat Diecezji Toruńskiej.
   Bliższe informacje na temat wyjazdów w siedzibie Biura przy ul. Kopernika 6 w Toruniu. Nie ulegają zmianie godziny urzędowania /od poniedziałku do piątku od 16.00 do 18.00/ oraz numery telefonów: tel./fax 056/6221042 oraz 0601705049 e-mil: bpielgrzym@diecezja.torun.pl

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 6549670, fax- (0-56) 622-05-41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Bożyszkowski  tel. (056) 642-85-87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl