GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 4(371)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 27 I 2002 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Parafia św. Marcina w Czarnowie - ks. Wojciech Miszewski
 • Historia młodej parafii - Helena Porzezińska
 • Anioł pasterzom mówił - ks. Józef Gibała
 • Współczesne tendencje w edukacji religijnej - zebrała Hanna Kosińska
 • Zwariowany świat - Matka Polka
 • Nowa pomoc katechetyczna - ks. Dariusz Żurański
 • Diecezjalne Forum Młodych - Katarzyna Bublewicz i Iwona Kowalska
 • Kronika opracowana przez Lenę Maryks

   Dekanat Bierzgłowo

  • Nowy rok zajęć w Katolickim Uniwersytecie Ludowym
   (18kB)

   Pragnę podziękować dyrektorowi Katolickiego Uniwersytetu Ludowego w diecezji włocławskiej, ks. prał. Ireneuszowi Juszczyńskiemu, przewodniczącemu Mszy św. oraz dr. Leszkowi Kożuchowskiemu, który 27 października 2001 r. wygłosił wykład podczas inauguracji kolejnego roku pracy Katolickiego Uniwersytetu Ludowego naszej diecezji, Msza św. koncelebrowana została odprawiona w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie, zaś wykład inauguracyjny, dzięki gościnności wójta gminy Łubianka, Jerzego Zająkały - w siedzibie gminy.
   Bardzo skromnie rozpoczęły się tegoroczne zajęcia. Jak trafnie ocenił sytuację polskich rolników jeden ze słuchaczy uniwersytetu ludowego: Rolnicy już nawet przestali narzekać na trudności ekonomiczne, już nawet przestali dyskutować o sprawach politycznych. Jest to bardzo groźny stan tracenia nadziei na lepsze jutro w niepodległej Ojczyźnie. Może tym bardziej potrzeba modlitwy i wspólnej radości, by nie poddać się tym pesymistycznym prognozom na przyszłość.

   ks. Wacław Dokurno

   Dekanaty grudziądzkie

  • Spotkanie adwentowe w parafii
   (38kB)

   12 grudnia 2001 r. w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu członkowie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej zorganizowali spotkanie adwentowe. Uczestniczyli w nim: proboszcz - ks. kan. Piotr Neumann, wikariusze, członkowie Akcji Katolickiej, sympatycy oraz zaproszeni goście z parafii. Spotkanie rozpoczęto nowenną do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, która poprzedziła Eucharystię. Po Mszy św. zebrani przeszli do salki katechetycznej w domu parafialnym, gdzie przy wspólnym stole przeżywano radosne oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa, dzielono się przeżyciami, postanowieniami i śpiewano pieśni adwentowe. Wieczór umiliły wiersze i teksty związane z adwentem.
   Przedstawiono też plany pomocy charytatywnej w parafii, a także bieżącej pomocy na rzecz parafialnej wspólnoty. Na zakończenie zebrani odśpiewali Apel Jasnogórski, a ks. proboszcz udzielił zebranym błogosławieństwa. Członkowie wspólnoty życzyli wszystkim sił i wytrwania w postanowieniach adwentowych, a także otwartych serc na przyjście Maleńkiej Miłości.

   Maria Szczęsna

   Dekanat Łasin

  • Wspomnienie o dobrym pasterzu

   29 listopada 2001 r. wspólnota parafialna przy kościele św. Wojciecha w Rogóźnie pożegnała śp. ks. proboszcza Ryszarda Mańkę. Mszę św. pogrzebową odprawił bp Andrzej Suski w koncelebrze około stu kapłanów. Homilię wygłosił rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, ks. Krzysztof Lewandowski. Ostatnią posługę ukochanemu proboszczowi oddali licznie zgromadzeni parafianie z Rogóźna i Łopatek, gdzie śp. ks. Ryszard do kwietnia 2001 r. pełnił posługę duszpasterską. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli także wierni z parafii św. Stanisława Biskupa w Grudziądzu, w której zmarły kapłan był wikariuszem. Trumna z ciałem ks. Ryszarda spoczęła na cmentarzu przykościelnym. Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam... - ten fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego umieścił śp. Ksiądz Proboszcz na obrazku prymicyjnym. Po 16 latach od dnia prymicji, jego ogromny szacunek dla posługi kapłańskiej przejawiał się nie tylko podczas sprawowania Mszy św., ale również w trosce o dobro parafian. Wielu z nich śp. ks. Ryszard zachęcił do współpracy. Dzięki niemu została odnowiona plebania, kaplica pogrzebowa, kapliczki przydrożne, zmienił się wygląd cmentarza parafialnego, a w kościele parafialnym przeprowadzone zostały prace przygotowawcze do remontu. Śp. Ksiądz Proboszcz zorganizował pierwszy w parafii festyn, założył parafialne koło Caritas, zachęcał do pomocy dzieciom. Dzięki jego zaangażowaniu wyjechały one na wycieczkę do Pelplina i nad morze. Miał jeszcze wiele planów, ale ich realizację uniemożliwiła ciężka choroba. Mimo cierpień dzielnie znosił swój krzyż, aż Bóg wezwał go do siebie. W pamięci parafian pozostanie jako troskliwy duszpasterz, wspaniały organizator i człowiek wielkiego serca.

   Lucjan Gutowski

   Dekanaty toruńskie

  • Zjednoczeni w modlitwie z Ojcem Świętym

   Grupa pokutna czcicieli Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Bielawach (przy ul. Szczecińskiej w Toruniu) w pełni odpowiedziała na apel Ojca Świętego Jana Pawła II, aby dzień 14 grudnia był poświęcony postom i modlitwie w intencji pokoju na świecie. Większość członków grupy pościła w tym dniu o chlebie i wodzie, a o godz. 22.00 rozpoczęto nocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Proboszcz, ks. Tadeusz Partyka, wspierał wszystkich modlitwą, a o północy w koncelebrze z ks. Markiem - wikariuszem z Rubinkowa, odprawił Mszę św. w intencji pokoju na świecie i wszystkich uczestników modlitwy. Gospodarze z parafii zadbali o gorący poczęstunek i ogrzanie kaplicy. Czuwanie zakończono o godz. 5.00 rano składaniem życzeń świątecznych. Wierzymy, że taką modlitwą można zmienić świat, ale musi być nas o wiele więcej. Do wspólnej modlitwy zapraszamy w każdy pierwszy piątek miesiąca.

   Anna Regosz

  • Opłatek na Wydziale Fizyki i Astronomii UMK
   (42kB)

   21 grudnia 2001 r. na Wydziale Fizyki i Astronomii UMK w Toruniu odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników i przyjaciół wydziału. Zgodnie z tradycją zostali na nie zaproszeni bp Józef Szamocki, a także ks. prał. Józef Nowakowski, bowiem na terenie jego parafii jest zlokalizowany wydział. Obecni byli także: duszpasterz akademicki, o. Leszek Gołębiewski SJ, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Major, rektor UMK prof. Jan Kopcewicz i wielu zaprzyjaźnionych pracowników z innych wydziałów uniwersytetu. Gości powitał dyrektor Wydziału Fizyki prof. Józef Szudy, przemawiał też rektor UMK. Prezydent Miasta Torunia, Wojciech Grochowski, złożył życzenia i wspominał swoje studia na tym wydziale. Również bp Józef Szamocki po złożeniu wszystkim życzeń mówił o tym, jak w szkole zmagał się z fizyką. Odśpiewano kolędę Wśród nocnej ciszy i podzielono się opłatkiem. Pierwsze tego typu spotkanie opłatkowe odbyło się jeszcze w czasach PRL, w 1987 r., z udziałem ówczesnego biskupa chełmińskiego, Mariana Przykuckiego.

   hm

  • Podziękowanie przewodników PTTK

   W społeczności przewodnickiej PTTK jest wiele koleżanek i kolegów, którzy wykonują różne zawody. Jako jeden z wielu przykładów może posłużyć fakt, że ksiądz proboszcz parafii prawosławnej, Mikołaj Hajduczenia, w wolnym czasie pokazuje turystom Toruń. Ks. prał. Stanisław Kardasz, proboszcz kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Jerzego, którego hobby jest również przewodnictwo turystyczne, obdarował toruńskich przewodników oraz uczestnikom spacerów po Toruniu książkami o rzymskokatolickiej parafii przy ul. Podgórnej oraz pocztówkami przedstawiającymi scenę Ostatniej Wieczerzy z grzesznikami. Obdarowani mają możliwość poznania historii dawnego kościoła św. Jerzego, leprozorium oraz dziejów obecnej parafii. Na łamach Głosu z Torunia pragnę podziękować słowami Bóg zapłać ks. prał. Stanisławowi Kardaszowi w imieniu wszystkich miłośników Torunia.

   Benon Frąckowski,
   prezes Koła Przewodników PTTK w Toruniu

   Wkrótce

  • Pożegnanie żłóbka na Podgórzu

   2 lutego, w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej, ojcowie franciszkanie z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu serdecznie zapraszają wiernych parafii toruńskich do udziału w nabożeństwie pożegnania żłóbka z figurą Dzieciątka Betlejemskiego. Na święta Bożego Narodzenia podarował ją współbraciom i parafianom o. Maksymin Tandek przebywający na studiach biblijnych w Jerozolimie. Figura Dzieciątka Betlejemskiego została wykonana w Betlejem i uświęcona położeniem na czternastoramiennej srebrnej gwieździe Grocie Narodzenia, należącej do Bazyliki Bożego Narodzenia, w miejscu, gdzie z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus.
   Pożegnanie odbędzie się na wszystkich sprawowanych tego dnia Mszach św. - o godz. 7.30, 9.30, 17.00 i 18.00. Adorując tego dnia Jezusa Chrystusa w znaku figury Dzieciątka z Betlejem będzie można uzyskać odpust zupełny.

   bc

  • Ferie zimowe w oazie

   Ruch Światło-Życie Diecezji Toruńskiej ma propozycje na ferie zimowe dla młodzieży, która chce przeżyć ten czas z Bogiem, a nie zetknęła się jeszcze z ruchem lub jest na początku formacji. Zapraszamy na rekolekcje noszące nazwę Szkoła Uczniów Chrystusa, które odbędą się w dwóch turnusach w Wejherowie: od 26 stycznia do 1 lutego i od 1 lutego do 7 lutego. Szczegółowe informacje można uzyskać u Katarzyny Bublewicz - tel. 652-12-12 lub w Diecezjalnym Ośrodku Młodych w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 31/34 w środy i piątki od 15.30 do 17.30.
   Planujemy także rekolekcje wieńczące formację podstawową dla młodzieży i rodzin - tzw. Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD), która umożliwia wstąpienie do stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. Odbędą się one w dniach od 30 stycznia do 3 lutego 2002 r. w Zamku Bierzgłowskim. Zapisy przyjmuje ks. Sławomir Skonieczka, tel. 468-27-93.

   Ks. Sławomir Skonieczka,
   moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie

  • Wykład z cyklu Spotkania

   31 stycznia br., o godz. 19.15 w Centrum Dialogu Społecznego odbędzie się kolejny wykład z cyklu Spotkania. Prezydent Miasta Torunia, Wojciech Grochowski, omówi temat: Budżet miasta 200-tysięcznego. Zapraszamy!

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 6549670, fax- (0-56) 622-05-41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Bożyszkowski  tel. (056) 642-85-87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl