GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 5(372)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 03 II 2002 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy - Wojciech Wielgoszewski
 • Rozmiłować się w muzyce - Józef Adamski
 • Magazyn Diecezji Toruńskiej w Telewizji Niepokalanów II -
 • Sylwester w Diecezjalnym Centrum Kultury - Róża Maćkiewicz
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką i Helenę Maniakowską

   Dekanaty Grudziądzkie

  • Dobre sprawy wspólnoty parafialnej

   Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia w parafii św. Stanisława Biskupa na osiedlu Rządz w Grudziądzu, wzorem lat ubiegłych, rozpoczęto akcją dobroczynną. Członkowie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej kwestowali na rzecz zorganizowania spotkania wigilijnego dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Do akcji włączyły się również dzieci i młodzież z osiedlowych szkół: Szkoły Podstawowej nr 20 i Gimnazjum nr 2. Pod opieką katechetki i opiekunów szkolnych kół PCK zorganizowano loterię oraz sprzedaż kart świątecznych, z których część dochodów przeznaczono na potrzeby grudziądzkiej Caritas.
   Wspólnota parafialna odpowiedziała też na apel Ojca Świętego - modlitwą, postem i jałmużną. 14 grudnia od porannych rorat do wieczornej Mszy św. mieszkańcy osiedla modlili się w intencji trwałego i sprawiedliwego pokoju, adorując wystawiony w kościele Najświętszy Sakrament, a pod obrazem Bożego Miłosierdzia do ustawionych koszy wkładano dary, którymi dzielono się z biedniejszymi. Dary przekazano do Caritas. Wiele osób mogło doświadczyć, że zdolność czynienia dobra i dzielenia się jest wielka łaską.
   Akcja Katolicka w porozumieniu z pedagogami szkolnymi i przy ofiarnym wsparciu licznych darczyńców z osiedla zorganizowała gwiazdkę dla dzieci z rodzin ubogich. Przygotowano 120 paczek ze słodyczami oraz poczęstunek na spotkaniu opłatkowym. 16 grudnia po południu dzieci wraz z opiekunami obejrzały w kościele jasełka przedstawione przez ich kolegów ze SP nr 20, przygotowane pod opieką katechetki - Anny Skowrońskiej.
   W widowisku przybliżającym noc betlejemską sprzed 2000 lat do Dzieciątka w żłobku przychodziły z darami serca postacie z ulubionych przez dzieci bajek i baśni. Później, w domu katechetycznym zasiadły do stołów bogato zastawionych różnymi ciastami, upieczonymi przez panie z Akcji Katolickiej oraz słodyczami, owocami i kanapkami. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, zaś proboszcz parafii, ks. kan. Janusz Majewski, złożył życzenia świąteczne dzieciom, ich opiekunom i rodzinom zebranych. Dużo radości, zwłaszcza najmłodszym, sprawił św. Mikołaj, w postać którego wcielił się ks. wikariusz Piotr Ordon. W świątecznej, prawdziwie rodzinnej atmosferze rozbrzmiewały wspólnie śpiewane. Jasełka zaprezentowano również w czasie szkolnego spotkania opłatkowego w Szkole Podstawowej nr 20 i w Gimnazjum nr 2.

   Aleksandra Mrozkowiak

  • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
   (28kB)

   20 grudnia 2001 r. w Szkole Podstawowej nr 21 na grudziądzkim osiedlu Lotnisko odbyło się uroczyste spotkanie w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Inicjatorem akcji, której celem było podjęcie dzieł miłosierdzia przez młodzież oraz włączenie się w działalność grudziądzkiego oddziału Caritas, była Hanna Włodarczyk wraz z uczniami piątych klas szkoły nr 21. Przygotowania rozpoczęły się już w listopadzie. Uczniowie własnoręcznie wykonywali różne akcesoria świąteczne, m.in. pocztówki, witraże, stroiki, ozdoby choinkowe, szopki, które później zostały sprzedane na kiermaszu. W dwie niedziele Adwentu kiermasz odbywał się w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu, natomiast w dni powszednie - w szkole. Dzieci bardzo cieszyły się z uzyskanych w ten sposób pieniędzy. Otrzymały też duże finansowe wsparcie od proboszcza parafii, ks. kan. Piotra Neumanna, który zaangażował się w to dzieło całym sercem.
   Zebrane pieniądze dzieci przeznaczyły na świąteczne paczki dla swoich koleżanek i kolegów z rodzin wielodzietnych. Oprócz prezentów przygotowały przedstawienie słowno-muzyczne związane ze świętami Bożego Narodzenia. Było też dzielenie się opłatkiem, życzenia, śpiew kolęd i skromny poczęstunek. Na spotkanie przybyła dyrektor szkoły Ewa Czarnecka oraz zaproszeni goście: ks. Marek Borzyszkowski, dyrektor grudziądzkiej Caritas oraz ks. proboszcz Piotr Neumann. Spotkanie przebiegało w ciepłej, radosnej i rodzinnej atmosferze mimo mroźnej pogody za oknem. Organizatorzy byli szczęśliwi, widząc uśmiechy na twarzach obdarowanych dzieci. Obiecują, że będą o nich pamiętać również w przyszłym roku. Niech to miłosierne dzieło stanie się zachętą dla innych klas i zaowocuje w życiu szkoły i parafii. Wszystkim za ich ofiarność składamy Bóg zapłać.

   Maria Szczęsna i Hanna Włodarczyk

  • Wspomnienie uroczystej Pasterki
   (20kB)

   Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinie chrześcijańskiej jest Wigilia Bożego Narodzenia i udział w Pasterce o północy. Parafianie kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu zgromadzili się w swojej świątyni na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył proboszcz, ks. kan. Piotr Neumann. Na kilka minut przed rozpoczęciem Mszy św. przy blasku świec przeczytano martyrologium. Przyszliśmy do świątyni, aby przeżywać to wydarzenie, które przed laty miało miejsce w Betlejem, gdzie narodził się Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata. Podobnie jak pasterze, my pospieszyliśmy na spotkanie z Panem. Ks. Proboszcz wygłosił okolicznościowe Słowo Boże, a oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali przedstawiciele parafii. Duszpasterze przekazali życzenia dla całej wspólnoty parafialnej. W nastrój rodzącej się Maleńkiej Miłości wprowadził nas śpiew kolęd oraz piękna, ruchoma szopka, która istnieje w parafii już od kilku lat; zmienia się tylko jej sceneria zewnętrzna. Przy pięknej szopce corocznie w drugie święto Bożego Narodzenia i Nowy Rok odbywają się nabożeństwa dla dzieci połączone z modlitwą i śpiewem kolęd.

   Maria Szczęsna

  • Spotkanie opłatkowe parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
   (34kB)

   15 grudnia 2001r. odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięły wspólnoty działające przy parafii. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. z udziałem ks. kan. Jana Bednarka, proboszcza parafii, wraz z księżmi wikariuszami. Gościem zaproszonym na to spotkanie był ks. Marek Borzyszkowski, dyrektor grudziądzkiej Caritas i asystent dekanalny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Podczas wieczerzy wigilijnej, która upłynęła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, podzielono się opłatkiem i wspólnie śpiewano kolędy.

  • Spotkanie radości
   (36kB)

   Dzięki parafianom i wielu sponsorom 15 grudnia 2001 r. 150 dzieci z parafii obdarowano paczkami na zorganizowanym spotkaniu gwiazdkowym udziałem św. Mikołaja. Przebieg uroczystości uświetnił zespół instrumentalno-wokalny Mozaika pod kierownictwem Henryka Orzechowskiego z gimnazjum nr 9. W akcji pomocy świątecznej uczestniczyły dzieci z naszej parafii, które zbierały do puszek pieniądze na paczki, które trafiły również do 63 chorych. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich składa podziękowanie wszystkim którzy przyczynili się do tego wspaniałego dzieła.

   Gabriela Grabowska

  • Spotkania opłatkowe w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Grudziądzu

   13 grudnia odbyła się uroczysta Msza św. dla nauczycieli i katechetów, którą koncelebrowali ks. kan. Stanisław Andrik, ks. kan. Jan Bednarek i ks. Grzegorz Kopeć. Po Mszy św. ks. dr Zbigniew Wanat wygłosił prelekcję, w której dominowało przebaczenie w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.
   Uwiecznieniem głębokich przeżyć duchowych było spotkanie opłatkowe w kameralnej atmosferze, przy światełkach choinki były życzenia świąteczne składane przez ks. kan. Stanisława Andrika i ks. kan. wizytatora Jana Bednarka. Przy śpiewie kolęd, wzajemnym łamaniu się opłatkiem życzeniom towarzyszyła atmosfera życzliwości. 16 grudnia odbyła się uroczystość opłatkowa Akcji Katolickiej i Rady Duszpasterskiej. Przy żłobku, choince i śpiewie kolęd ks. proboszcz Stanisław Andrik złożył wszystkim serdeczne życzenia bożonarodzeniowe.
   22 grudnia parafialne koło Caritas przy kościele Podwyższenia Krzyża św. obdarowało 110 dzieci świątecznymi paczkami ze słodyczami. Dzieci na podstawie wywiadów rodzinnych wyznaczył pedagog szkolny. W okresie przedświątecznym w parafii zorganizowano zbiórkę trwałych artykułów żywnościowych, którymi obdarowano ubogie rodziny z parafii. W tym samym okresie zorganizowano również zbiórkę zimowej odzieży, którą systematycznie przekazuje się ludziom ubogim.

   Helena Rykaczewska

  • Spotkanie w KIK-u

   20 grudnia w Klubie Inteligencji Katolickiej odbyła się uroczystość opłatkowa. Uroczystości towarzyszył i życzenia wszystkim złożył ks. Bogusław Binda MIC. Po wzajemnym złożeniu życzeń odczytano życzenia bożonarodzeniowe, które napłynęły od KIK-ów z całej Polski.

   hr

   Dekanat Nowe Miasto Lubawskie

  • Młodzi kolędnicy z wizytą u starszych i chorych
   (45kB)

   Święta Bożego Narodzenia stanowiły okazję do niecodziennych odwiedzin. 21 grudnia 2001 r. młodzież Gimnazjum w Nowym Mieście pod opieką Mirosławy Piwowarczyk, Ireny Światkowskiej oraz Elżbiety Lewandowskiej udała się do Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie. Mimo bardzo trudnych warunków drogowych grupa dotarła szczęśliwie do celu. Młodzież przedstawiła jasełka, po których składano życzenia. Wszyscy mieszkańcy zostali obdarowani słodyczami oraz ozdobami świątecznymi wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście. Kolędnicy dotarli także do osób najciężej chorych, leżących w pokojach. Słodki poczęstunek był okazją do prowadzenia serdecznych rozmów. Czas minął przyjemnie na wspólnym śpiewaniu kolęd. Młodzież była bardzo zadowolona z możliwości dzielenia się dobrem, miłością i radością. W tej szczególnej atmosferze planowano następne spotkanie w Światowym Dniu Chorego.
   Organizatorzy dziękują panu H. Wróblewskiemu za sponsorowanie dojazdu oraz osobom prywatnym za dary serca dla mieszkańców DPS w Grodzicznie.

   el

  • Spotkanie wigilijne dla dzieci
   (44kB)

   Od kilku lat parafia św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim organizuje wieczerze wigilijne dla dzieci z rodzin potrzebujących. Odbywają się one w restauracji Mirosławy i Piotra Chudzińskich w Mszanowie, którzy od początku z wielką życzliwością sponsorują imprezę. Dzieci są zapraszane przez katechetów, którzy opiekują się nimi i dzielą radość tego spotkania.
   13 grudnia 2001 r. grupa 50 dzieci, z ks. prał. Stefanem Rejewskim, ks. Piotrem Nowakiem oraz katechetkami: Mirosławą Piwowarczyk i Elżbietą Lewandowską, udała się do Mszanowa. Po modlitwie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Później wszyscy zasiedli przy pięknie nakrytych stołach i spożyli smaczną wieczerzę, po której śpiewali kolędy. Radość dzieci wzrosła, gdy każde z nich otrzymało paczkę świąteczną. Zadowolone i szczęśliwe zostały odwiezione do domów.
   Zorganizowanie spotkania wigilijnego było możliwe dzięki pomocy i ofiarności wielu prywatnych osób.

   Elżbieta Lewandowska

   Dekanaty toruńskie

  • Opłatek w Toruńskiej Rodzinie Katyńskiej

   17 grudnia 2001 r. Toruńska Rodzina Katyńska spotkała się po raz 12 na uroczystości opłatkowej. Stwierdzamy z żalem, że jest nas trzy razy mniej niż przed dwunastu laty. Jeszcze żyją trzy wdowy po zamordowanych, lecz z uwagi na wiek i stan zdrowia, żadna z nich nie była już w stanie wziąć udziału w uroczystości. Pozostało nas niewiele, liczących dziś około 70 lat dzieci, które 60 lat temu opłakiwały śmierć swoich ojców.
   Najlepsi synowie Ojczyzny stanęli w jej obronie w pamiętnym wrześniu 1939 r. 17 września 1939 r., wykonując swoje zobowiązania sojusznicze wobec hitlerowskiego najeźdźcy, hordy bolszewickie zajęły wschodnią Polskę, zabierając do niewoli wszystkich, którzy mogliby stawić czoła niemieckiej agresji. Szybko zapełniły się przygotowane w tym celu obozy Archipelagu Gułag. Rządzący Związkiem Sowieckim wydali haniebną decyzję wymordowania polskiej inteligencji już w marcu 1940 r. Gdy wojska niemieckie w swoim marszu na wschód natrafiły na ślady zbrodni w lasku katyńskim, o swoich podwładnych upominał się ówczesny premier Polskiego Rządu na Uchodźstwie, gen. Władysław Sikorski. Rząd sowiecki zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską i zagroził zerwaniem ich z Anglią. Czy nie z tego powodu wydarzyła się katastrofa gibraltarska? Tylko wdowy i sieroty po pomordowanych lały łzy i słały modlitwy do Nieba, aby wieść o wymordowaniu ich mężów i ojców nie okazała się prawdą. Za podobną działalność Niemcy w Norymberdze zostali osądzeni. Rosjanie nigdy nie zdobyli się na przyznanie do tego morderstwa. Popatrzmy na tablice pamiątkowe: na południowej ścianie we wnętrzu kościoła Świętego Ducha w Toruniu. Ileż tam jest nazwisk! Gdy rodziny ofiar dowiedziały się o tablicy, już nie dla wszystkich nazwisk starczyło miejsca. Również na tablicy pamiątkowej na ścianie krużganka przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, już bez nazwisk, wymienione jest to wydarzenie historyczne.

   Hk

  • Koncert dobroczynny dla dzieci

   Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Wandy Szuman zorganizowało 6 stycznia w kościele garnizonowym św. Katarzyny w Toruniu koncert dobroczynny pt. Już gwiazdeczka się kolebie. W tle malowniczej, imponującej szopki zostało wykonane oratorium bożonarodzeniowe Krzysztofa Zaremby. Wystąpił chór Redemptoris Mater, zespół instrumentalny Sant Josef Band oraz soliści i aktorzy Teatru im. Wilama Chorzycy, którzy wykonali kolędy i pastorałki Katarzyny Gaertner, Andrzeja Zielińskiego i Piotra Janczerskiego. Dochód zebrany podczas koncertu przeznaczono na dofinansowanie rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami wzroku.

  • Koncert kolęd w toruńskiej katedrze

   6 stycznia w toruńskiej katedrze Świętych Janów odbył się koncert kolęd. Wzięło w nim udział 6 chórów: Chór Młodzieżowy Zespołu Szkół Muzycznych pod dyr. Renaty Szerafin-Wójtowicz, Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Canthores Thorunienses pod dyr. Romana Gruczy, Chór Mieszany Związku Nauczycielstwa Polskiego Con Anima pod dyr. Jana Heyki, Chór Kameralny Astrolabium pod dyr. Kingi Litowskiej, Chór Męski Copernicus pod dyr. Renaty Szerafin-Wójtowicz, Chór Wydziału Teologicznego UMK Tibi Domine pod dyr. ks. dr. Mariusza Klimka. Patronat honorowy nad koncertem objął bp Andrzej Suski. Przygotowania do występu trwały długo, ale nawet męczące, ciężkie próby pozwalały wykonawcom jeszcze bardziej doświadczyć tej przecudownej tajemnicy Wcielenia, bo jak napisał ks. Jan Twardowski, święto Bożego Narodzenia jest dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa, żeby podawać sobie ręce i żeby się uśmiechać do siebie. Pełni więc natchnienia zaprezentowaliśmy różne kolędy, wysławiające niezmierzony majestat Bożego Dziecięcia. Mury katedry rozbrzmiewały radosną, piękną pieśnią połączonych głosów, chwalącą Pana na Niebiosach, który zstąpił, by zbawić świat. Każdy z chórów zaśpiewał kolędy różnych opracowań, m.in. Mizerna cicha, Bóg się rodzi, Gdy się Chrystus rodzi, Nie było miejsca dla Ciebie, Jam jest Dudka i wiele innych. Na zakończenie koncertu wszystkie chóry pod dyr. ks. Klimka zaśpiewały piękną kolędę Wśród nocnej ciszy i tym samym uczciły noc, która nie wiedziała jeszcze, że jest święta", podczas której Bóg wszechmogący stał się ludzkim dzieckiem z wyciągniętymi bezradnie rękami, a świat się wcale nie zawalił, ale zgarbiony uśmiechnął się i zaczął się prostować.

   Liliana Górska

   Dekanaty toruńskie

  • Spotkanie opłatkowe w Poradnictwie Rodzinnym
   (35kB)

   19 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe w par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dla pracowników Poradnictwa Rodzinnego z diecezji toruńskiej, na którym honorowym gościem był bp Józef Szamocki, a przewodniczył ks. prał. Józef Nowakowski, Duszpasterz Poradnictwa Rodzinnego w diecezji. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia. Następnie zebranych powitała Bożena Szwechowicz, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego. W swoim słowie do zebranych Ksiądz Biskup mówił o wkomponowaniu poradni Życia Rodzinnego w pracę duszpasterską każdej parafii. Praca ta skierowana pod adresem rodzin jest długofalowa. Jest ona jedną z form powołania w posłudze Kościołowi. Życzył zebranym wytrwałości w pracy, w której owoce widoczne mogą być dopiero po latach.
   Ks. prał. J. Nowakowski omówił zadania duszpasterstwa rodzin w 2002 r. w oparciu o nauczanie papieża Jana Pawła II. Poseł Anna Sobecka pracująca także jako doradczyni, wspomniała o pracach w Sejmie nad nowelizacją ustawy o ochronie życia poczętego. Po informacjach bieżących podanych przez B. Szwechowicz, dr Tomasz Biernat z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu omówił temat Niewidzialnych wpływów wychowawczych i stwierdził, że nie jesteśmy teraz w stanie przewidzieć jakiego człowieka wychowają współczesne czasy. Aktualnie pierwsze miejsca wpływów wychowawczych przypisuje się prasie, telewizji i internetowi, dopiero na dalszym miejscu plasuje się rodzina, rówieśnicy, szkoła i Kościół. Pedagogika społeczna zajmuje się drugim dnem przekazu, ukrytym programem w podawanych przez te media treściach. Dziś kultura jest mieszaniną dobra i zła. Odbywa się walka o kształtowanie światopoglądu człowieka. Kiedyś podstawą był fundament wartości. Wartości takie jak - Bóg, Honor i Ojczyzna zastąpiono przez pluralizm, wolność, tolerancję i demokrację. Środowisko medialne staje się nowym typem środowiska wychowawczego. Jest to specyficzny autorytet medialny bez nazwiska, adresu, za którym nie stoi żadna odpowiedzialność. Tę sytuację dramatyzuje dodatkowo proces prywatyzacji mediów, dlatego należy zwracać uwagę jak podawany jest obraz Boga, rodziny i człowieka. Na zakończenie prelegent życzył, abyśmy powrócili do fundamentalnych wartości i zdrowego rozsądku wychowawczego.

   hm

  • Spotkania opłatkowe w Toruńskim Centrum Caritas

   18 i 19 stycznia w Toruńskim Centrum Caritas odbyły się spotkania opłatkowe młodzieży ze szkół ponadpodstawowych skupionej w Caritas oraz jej opiekunów. W piątek (18 stycznia) ks. Daniel Adamowicz, Dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas, podzielił się z obecnymi radością ze stałego wzrostu organizacji (w diecezji toruńskiej działa 1000 osób skupionych w 41 kołach) i podkreślił ogromną wartość uczestnictwa w dziele Caritas dla formacji duchowej młodych wolontariuszy. Gospodarz spotkania zachęcił młodzież do nieustannego potwierdzania czynem słuszności słów papieża Jana Pawła II: Wy jesteście nadzieją świata. Dodał, że dzięki jej postawie realizuje się formuła obecności Ewangelii w szkole i spełnia się Złota zasada: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie (Mt 7, 12). Zanim wszyscy podzielili się opłatkiem, ks. Daniel w serdecznych słowach podziękował i złożył życzenia wolontariuszom, ich opiekunom oraz pracownikom instytucji Caritas.
   Spotkaniu towarzyszyła grupa wokalno - instrumentalna Claritas z repertuarem kolędowym. Miłą uroczystość zakończyli uczniowie z VIII LO w Toruniu skupieni w zespole Zielony Teatrzyk, prezentując pod kierunkiem prof. Moniki Jędrzejewskiej ciekawe przedstawienie jasełkowe oparte na tekstach Tytusa Czyżewskiego.
   Warto było, jak stwierdzili organizatorzy spotkania: ...na chwilę zatrzymać się w codziennym zabieganiu, aby cieszyć się wartością pokoju, miłości i ludzkiej solidarności.

   ww

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 6549670, fax- (0-56) 622-05-41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Bożyszkowski  tel. (056) 642-85-87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl