GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 11(378)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 17 III 2002 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Parafia św. Walentego w Łążynie - ks. Wojciech Miszewski
 • Przed uroczystością 250 rocznicy koronacji Matki Bożej Łąkowskiej - ks. Wojciech Miszewski
 • Wierzył i postępował według ideałów harcerstwa - ks. Sylwester Ćwikliński
 • Spotkać Ciebie - Zenon Zaremba
 • Pobyt Księdza Biskupa z Campo Maior w Polsce - Maria Kulaszewska
 • O prawdzie i relatywizmie w religii - Tomasz Strużanowski
 • Nie licz, tylko przebaczaj - o. Leszek Gołębiewski SJ
 • Z życia diecezji opracowane przez Helenę Maniakowską

   Dekanat działdowski

  • Spotkanie katechetów dekanatu

   27 lutego br. w Iłowie odbyło się spotkanie formacyjne katechetów dekanatu działdowskiego, na które przybył Dziekan dekanatu działdowskiego, ks. kan Henryk Jędrzyński, duchowni i świeccy katecheci. Część liturgiczna odbyła się w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Ojciec duchowny dekanatu, ks. kan. Alfons Barzowski mówił o bieżących problemach pracy katechetycznej. Inspiracją do realizacji posłannictwa katechety powinny być słowa Pana Jezusa Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, zaś pokrzepieniem i nadzieją w trudach jest obietnica Mistrza: Odtąd jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże było nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dalsza część spotkania odbywała się w Gminnym Ośrodku Kultury. Dekanalny wizytator katechezy, ks. Jan Pezara, przedstawił członków Diecezjalnej Rady Katechetycznej nowej kadencji: Małgorzatę Dębską i Mariolę Chabińską. Następnie zrelacjonował przebieg spotkania Diecezjalnej Rady Katechetycznej z dnia 16 lutego br. Głos zabrał dyrektor Działdowskiego Centrum Caritas ks. kan. Adam Filarski. W swym wystąpieniu omówił inicjatywy Caritas - na czas Wielkiego Postu i najbliższą przyszłość, podkreślił potrzebę istnienia szkolnych i parafialnych odziałów Caritas, by ożywić działalność charytatywną i usprawnić niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Dyskusja nad sposobami realizacji zadań przed jakimi stoi dzisiejsza katecheza, zakończyła spotkanie.

   Ks. Jacek Koczorski

   Dekanaty grudziądzkie

  • Wieczór charytatywny
   (32kB)

   W drugiej połowie stycznia odbył się charytatywny wieczór, zorganizowany przez członków Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu. Celem spotkania ze sponsorami było podziękowanie za pomoc finansową i materialną, przeznaczoną dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży szkolnej z naszej parafii. Na spotkanie przybył też prezydent Grudziądza, Bożesław Tafelski wraz z małżonką. Ks. kan. Zenon Grządka - proboszcz naszej parafii, serdecznie podziękował wszystkim zebranym, którzy pomagają w pokonywaniu niedostatków wśród rodzin biednych i wielodzietnych. W spotkaniu brali udział także członkowie oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu-Tarpnie. Dzięki otrzymanej pomocy będzie można przeznaczyć więcej środków na dożywianie młodzieży, wypoczynek w czasie ferii szkolnych, na kolonie oraz paczki świąteczne. Atmosferę wieczoru uświetnił występ chóru Alla Camera pod dyr. Anny Janosz-Olszowy. Prezes Jadwiga Sznajdrowska - w imieniu oddziału Akcji Katolickiej - serdecznie podziękowała za udział w tym charytatywnym wieczorze.

   Henryk Turski

  • Spotkanie z Misjami

   13 lutego w par. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu gościła s. Michaela Pawlik ze zgromadzenia sióstr dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, z Zielonki k/ Warszawy. S. Michaela była kilka lat w Indiach na placówce misyjnej. Pojechała tam na zaproszenie jednego z księży misjonarzy, jako osoba świecka, aby poświęcić się pracy z chorymi. Tam też ukończyła socjologię na uniwersytecie. Doświadczenia z Indii pomogły jej zrozumieć, że jeżeli osłabnie wiara, to nie ma możliwości zajmowania się pomocą bliźnim. Siostra spotykała się z ludźmi różnych środowisk. W prosty sposób przedstawiła manipulacje wiarą i płynące z tego zagrożenia. Wiara kształtuje osobowość człowieka. Według hinduizmu dusza zmienia ciało i przechodzi w duszę zwierzęcą. W Indiach istnieje podział ludzi na czystych i brudnych. Religie przenoszone z Indii do Europy są bardzo niebezpieczne. Z tymi zagrożeniami zapoznała słuchaczy s. Michaela. Spotkanie odbywało się w Środę Popielcową, w związku z tym Siostra życzyła uczestnikom, aby czas Wielkiego Postu był dobrym przygotowaniem do przeżyć Wielkiej Nocy przez podjęte wyrzeczenia i udział w nabożeństwach pasyjnych - Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach oraz rekolekcjach Wielkopostnych, a także przez osobiste nawrócenie.

   Maria Szczęsna

   Dekanaty toruńskie

  • Jubilate Deo - sławcie Pana z radością
   (17kB)

   4 marca w par. św. Piotra i Pawła w Toruniu odprawiona została dziękczynna Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Suskiego w intencjach Jubilata ks. Józefa Batkowskiego. Ks. J. Batkowski tego dnia obchodził swoje 90. urodziny celebrując Mszę św. za swoich rodziców i wielu kapłanów a także za kapłanów żyjących w szczególnie trudnych warunkach. Ks. Biskup w wygłoszonej homilii mówił o radości, która płynie z daru, a jest owocem działania Ducha św. Uczucie radości jest przeżyciem spełnienia. Pełnię radości doznała Matka Boża wyrażając to w słowach hymnu Wielbi dusza moja Pana... Charyzmat radości kapłana polega na szczególnym upodobaniu do Chrystusa i sławieniu Pana z radością.

   hm

  • Pamiętamy o rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
   (28kB)

   18 lutego w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyła się Wieczornica z okazji 529. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Uroczystość rozpoczęto otwarciem wystawy pt.: Toruń w czasach Mikołaja Kopernika - kultura materialna XV/XVI w. w Muzeum Mikołaja Kopernika, Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu. Następnie w Sali Mieszczańskiej, prof. dr hab. Teresa Borawska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wygłosiła wykład pt.: Wśród przyjaciół Mikołaja Kopernika. Po wykładzie zostały uroczyście przekazane przez Janinę Mazurkiewicz z Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu dary dla Działu Muzeum M. Kopernika. Przekazano m. in. portret M. Kopernika wykonany przez artystę z Konfraterni Toruńskiej. Na Wieczornicę przybyli goście: prezydent Grudziądza Bożesław Tafelski i Andrzej Szulc, przewodniczący Federacji Miast Kopernikowskich. Uroczystość zakończono koncertem muzyki renesansowej w wykonaniu zespołu Dekameron w składzie: Anna Mikołajczyk-Niewiedział (śpiew), Aldona Czechak (organetto), Natalia Szczech (fidel), Robert Siwak (perkusja), kier. artystyczny - Tadeusz Czechak (lutnia).

   hm

  • Rocznica urodzin M. Kopernika - Święto Uczelni
   (7kB)

   W 529. rocznicę urodzin M. Kopernika swoje święto obchodził też Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 18 lutego odbył się Koncert Uniwersytecki w Kościele Akademickim oo.. Jezuitów. Wykonana została Msza d-moll Nelsońska J. Haydna, przez Toruńską Orkiestrę Kameralną i chór uniwersytecki. Wystąpili soliści : Elżbieta Stengert - sopran, Urszula Kryger - alt, Piotr Kusiewicz - tenor, Czesław Gałka - bas. Dyrygował Jerzy Salwarowski. Uroczyste spotkanie społeczności akademickiej odbyło się także 19 lutego w Auli UMK, podczas którego okolicznościowe wystąpienia rozpoczął JM Rektor prof. dr hab. Jan Kopcewicz. Następnie wręczono odznaczenia i medale, nadano tytuły doktora honoris causa prof. dr .hab. Stanisławowi Sudołowi i prof.dr. hab. Andrzejowi Hrynkiewiczowi. Wręczono dyplomy doktorom habilitowanym. Przed uroczystością w Auli, Senat Akademicki UMK złożył kwiaty pod pomnikiem patrona uczelni na Rynku Staromiejskim.

   hm

   Wkrótce

  • Moc Harry'ego Pottera

   Literatura fantastyczna a moc Harry'ego Pottera to temat kolejnego wykładu organizowanego przez Oddział Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Toruniu oraz Toruńskie Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych. Odbędzie się on tradycyjnie w trzeci wtorek miesiąca, czyli 19 marca o godz. 18.45 w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej 22. Wykład wygłosi Joanna Jarzębińska-Szczebiot z Centrum Informacji o Sektach w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy.

   mm

  • Kino Bielany zaprasza

   Klub Edukacja 2000 - kino Bielany przy parafii św. Józefa w Toruniu, ul. Św. Józefa 23/35 zaprasza na seanse filmowe w każdą niedzielę: dzieci na godz. 12.00, młodzież i dorosłych na godz. 18:00 do Auli św. Klemensa, pod kościołem (wejście A). Program w marcu przedstawia się następująco:
   17 marca godz. 12:00, Przygody Jozelito i Paluszka
   godz. 18:00 Dziecię zwane Jezus, cz. II,
   24 marca, godz. 12:00 Skarby śniegu,
   godz. 18:00 Wielki Tydzień w Jerozolimie.
   Serdecznie zapraszamy.

   hjm

  • Koncert Wielkotygodniowy

   27 marca w Wielką Środę o godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej w Toruniu odbędzie się Koncert Pasyjny z cyklu Koncertów Wielkotygodniowych. Organizatorem jest Toruńska Orkiestra Kameralna. Śpiewy gregoriańskie Wielkiego Tygodnia wykona Warszawski Zespół Chorałowy pod dyrekcją Tadeusza Olszewskiego z kantorem ks. Mariuszem Klimkiem.

   Mk

  • Pielgrzymki

   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zaprasza na pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych /Lourdes, Fatimy, La Salette 13 - 31 maja/ , Wilna /3-7 czerwca/, Rzymu i San Giovani Rotondo /22 czerwca - 3 lipca/ oraz do Turcji, Grecji, Lwowa i Medugorie. W październiku odbędzie się pielgrzymka szlakiem św. Franciszka we Włoszech oraz rejs pielgrzymkowy po Morzu Śródziemnym. Bliższe imformacje i zapisy w siedzibie Duszpasterstwa Pielgrzymkowego w Toruniu, przy ul. Kopernika 6. Tel. (056) 622 10 42 /od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 18.00/.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 6549670, fax- (0-56) 622-05-41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Bożyszkowski  tel. (056) 642-85-87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl