GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 15(382)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 14 IV 2002 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

Przepraszamy za malą przerwę w ukazywaniu się dodatku toruńskiego w sieci, ale były dosyć poważne problemy z serwerem. Mamy nadzieję, że już będzie dobrze i będzie wszystko działało.

W bieżącym numerze:

 • Nie ma wiary bez niewiary - o. Krzysztof Dorosz SJ
 • Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej - Michał Targowski i Jacek Urbański
 • Kult maryjny w Szwajcarii - Krystyna Becmer
 • Szczęście - ks. Maciej Bała
 • Kronika opracowana przez Lenę Maryks

   Dekanaty grudziądzkie

  • Dzień Skupienia Akcji Katolickiej

   W okresie Wielkiego Postu członkowie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej spotykają się w trzech okręgach: Toruń, Brodnica, Grudziądz na tzw. Dniu Skupienia. Takie spotkanie miało miejsce 2 marca 2002 r. w Grudziądzu w parafii św. Maksymiliana Kolbego na Strzemięcinie. W tym dniu członkowie Akcji Katolickiej dekanatów grudziądzkich i okolic spotkali się, by przeżywać radość ze wspólnej modlitwy i skupienia.
   Uroczystość poprzedziła Eucharystia, której przewodniczył diecezjalny opiekun, ks. Wiesław Łużyński. Tematem wygłoszonego przez niego słowa Bożego było wielkie Miłosierdzie Boże. Następnie odbyły się dwie konferencje. Pierwsza z nich dotyczyła Pierwszego Kongresu Akcji Katolickiej, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku w Poznaniu. Grudziądz reprezentowali na nim państwo Kucharscy, pan Przybylski, pani Sznajdrowska. Uczestnicy kongresu dzielili się swoimi wrażeniami, skierowali do pozostałych słuchaczy orędzie radości, wdzięczności, zapału i nadziei. Uświadomiliśmy sobie, jak wielkim dobrodziejstwem jest Kościół Chrystusowy oraz istniejące w nim ruchy i stowarzyszenia, a wśród nich Akcja Katolicka.
   Druga konferencja przygotowana przez ks. W. Łużyńskiego nosiła tytuł Globalizacja. Ks. Wiesław mówił o tendencjach ogólnoświatowych tego zjawiska, o zagrożeniach, które przez rewolucję komunikacyjną oddalają człowieka od człowieka, tworzą się olbrzymie przepaści materialne. Po zakończeniu prelekcji odbyła się dyskusja. Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem opiekuna diecezjalnego. W imieniu zebranych należą się słowa podziękowania i staropolskie Bóg zapłać ks. prał. Henrykowi Kujaczyńskiemu i parafialnemu oddziałowi Akcji Katolickiej za życzliwe przyjęcie i gościnność.

   Maria Szczęsna

  • Dekanalna Droga Krzyżowa
   (27kB)

   Tegoroczna dekanalna Droga Krzyżowa ulicami Grudziądza odbyła się w piątek 22 marca. Rozpoczęła się w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Tarpnie. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grudziądzkich parafii, którzy kontemplowali w ten niezwykły sposób Mękę Pańską. Olbrzymi krzyż, który od kilku lat wędruje z parafii do parafii, nieśli ich przedstawiciele oraz duchowni, siostry zakonne, wojsko i młodzież. Trasa Drogi Krzyżowej wiodła ulicami: Paderewskiego, Legionów, Sikorskiego, Sienkiewicza i Kosynierów Gdyńskich do kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP, gdzie zakończono misterium uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przew. Ks. inf. Tadeusza Nowickiego, w czasie której homilię wygłosił ks. Bogusław Binda MIC. Ksiądz Infułat podziękował wszystkim, którzy mimo niesprzyjającej pogodzie uczestniczyli w nabożeństwie i w ten sposób dali świadectwo wyznawanej wiary.

   Zenon Zaremba

  • Koncert Wielkopostny w grudziądzkiej kolegiacie

   W niedzielę 24 marca br. gościła wybitnych artystów, którzy wykonali trzyczęściowy koncert wielkopostny zorganizowany przez Centrum Kultury w Grudziądzu. W programie dominowała muzyka baroku obejmując różnorodne utwory: od pięknych kompozycji Jana Sebastiana Bacha po polski barok. W pierwszej części wystąpił adiunkt w klasie organów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - Radosław Marzec - grudziądzanin, który wykonał na organach kompozycje Jana Sebastiana Bacha. Niezwykłe brzmienie organów z kolegiaty grudziądzkiej stworzyło słuchaczom niepowtarzalną ucztę duchową. Najważniejszym utworem wykonanym w czasie koncertu było Completorium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego wykonane przez chór Alla Camera, Orkiestrę Symfoników Bydgoskich Marka Czekały oraz solistów. Dyrygowała Anna Janosz - Olszowy. Completorium nie należy do utworów łatwych do wykonania. Koncert Wielkopostny w grudziądzkiej kolegiacie spotkał się z gorącym przyjęciem słuchaczy - miłośników muzyki klasycznej.

   Zenon Zaremba

  • Aktywna młodzież z V LO
   (19kB)

   W grudziądzkim V LO młodzież coraz aktywniej włącza się w rozmaite inicjatywy o charakterze religijnym nie tylko w murach własnej szkoły, lecz także na terenie parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego na osiedlu Strzemięcin, która 13 marca br. obchodziła 20-lecie istnienia.
   W styczniu w liceum przeprowadzono etap szkolny Olimpiady Wiedzy Religijnej pt. Wszystko postawiłem na Maryję, poświęconej Stefanowi kard. Wyszyńskiemu, zorganizowanej przez kurię metropolitalną w Częstochowie. Pod kierunkiem dyrekcji V LO i katechety ks. Bartłomieja Sławińskiego z pytaniami konkursowymi zmagało się spore grono uczniów, lecz tylko dwóch z nich mogło przejść do następnego etapu. Zwycięzcami szkolnej części olimpiady zostali tegoroczni maturzyści: Michał Klóska i Janusz Dolewski, którzy 26 lutego br. reprezentowali szkołę w etapie diecezjalnym.
   2 marca maturzyści wraz z ks. katechetą uczestniczyli w pielgrzymce autokarowej na Jasną Górę. Przed wakacjami planowana jest kolejna pielgrzymka, lecz tym razem do Lichenia. Młodzież wyraża także zainteresowania muzyczne i teatralne. Jesienią ubiegłego roku wysłuchała Requiem W.A. Mozarta, a 16 marca br. w kościele młodzieżowym księży marianów obejrzała wielkopostny dramat liturgiczny Lament Maryi w wykonaniu scholi teatru wiejskiego Węgajty.
   Uczniowie V LO aktywnie włączają się w różne inicjatywy dotyczące poznawania wiedzy religijnej oraz pomoc charytatywną. Istniejące od ponad roku Szkolne Koło Caritas liczące 10 członków ma na swoim koncie m.in. udział w akcji Znicz, w sprzedaży świec przed świętami Bożego Narodzenia, z których dochód przeznaczony był na paczki dla dzieci z ubogich rodzin oraz w zbiórce żywności w grudziądzkich supermarketach. Wielu uczniów jest także członkami KSM-u przy pobliskiej parafii. W szkole na bieżąco zamieszczane są informacje o ważniejszych inicjatywach religijnych w Grudziądzu. W V LO prócz promowania ogólnoludzkich i chrześcijańskich wartości kładzie się duży nacisk na utrwalanie tolerancji, koleżeństwa i zrozumienia drugiego człowieka oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych pracach na rzecz szkoły, np. podnoszenia walorów estetycznych terenów otaczających budynki szkolne.
   Z ostatnich inicjatyw podjętych przez uczniów naszej szkoły należy wymienić akcję zbierania skarbonek w ramach zorganizowanej przez Caritas Diecezji Toruńskiej pomocy na rzecz uzdolnionej młodzieży ze środowisk wiejskich tzw. Fundusz Janka Muzykanta. Fundusze zebrano i komisyjnie podliczono przy aktywnym udziale dyrekcji i nauczycieli szkoły.
   Młodzież z grudziądzkiego V LO wzięła udział w Diecezjalnym Jubileuszu Młodych w Toruniu, który odbył się w Niedzielę Palmową 24.03 br. Wyjazd zorganizował opiekujący się KSM w strzemięcińskiej parafii ks. Leszek Lewandowski, a poprowadził ks. Bartłomiej Sławiński.

   Janusz Dolewski

   Dekanat Łasin

  • Dla Maryi
   (19kB)

   W dwudniowym III Przeglądzie Pieśni i Poezji Maryjnej - Łasin 2002 wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół. Różnorodny repertuar pieśni i poezji spowodował, że uczestnicy mieli wyrównane szanse. Prezentowano program od pieśni najbardziej popularnych do bardzo rzadko wykonywanych. Utwory poetyckie zaczerpnięto m.in. z twórczości Adama Mickiewicza i ks. Jana Twardowskiego.
   W grupie młodszych najwyżej oceniono Natalię Bonna, Aleksandrę Zakrzewską i Aleksandrę Kurzyńską. W grupie starszej jury pod przewodnictwem ks. Janusza Kowalskiego pierwsze miejsce w kategorii Pieśni przyznało Edycie Zakrzewskiej, drugie miejsce - Kamilowi Zasuń. W kategorii Poezja pierwszym miejscem nagrodzono Joannę Karpus, natomiast drugie miejsce zdobyła Agnieszka Ziółkowska.
   Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali upominki w postaci wydawnictw religijnych. Zwycięzców nagrodzono kasetami i książkami. Piosenka i poezja religijna podpowiada, jak mamy naszą wiarę wyrażać, by jeszcze bardziej pokochać Maryję - podkreślił ks. Kowalski na zakończenie.

   alj

   Dekanaty toruńskie

  • Przewodnicy turystyczni PTTK na Jasnej Górze

   Kilkunastu toruńskich przewodników PTTK wzięło udział w dorocznej, XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasna Górę, która odbyła się w od 8 do 10 marca.
   Uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość wysłuchania wykładu ks. dr. Jerzego Pawlika obchodzącego w bieżącym roku jubileusz 60-lecia posługi duszpasterskiej pt. Rola struktur Kościoła w integracji młodego państwa polskiego w X - XII w.,
   - o. superiora Karola Lipińskiego - pt. Święty Krzyż - początki polskiego pielgrzymowania,
   - o. opata Eustachego Kocika - pt. Fundacja zakonu cystersów w Wąchocku
   - o. dr. Jerzego Golonki - pt. Zbiory tkanin historycznych i szat liturgicznych na Jasnej Górze.
   Kulminacyjnym punktem przewodnickiej pielgrzymki były: Droga Krzyżowa na jasnogórskich wałach, sobotnia uroczysta Msza św. w Kaplicy Jasnogórskiej przed cudownym wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny, sprawowana pod przewodnictwem bp. Jana Gałkowskiego oraz niedzielna Eucharystia w jasnogórskiej bazylice, sprawowana przez bp. J. Gałkowskiego w asyście księży kapelanów kół przewodnickich z całej Polski.
   Organizatorami tegorocznej pielgrzymki, w której wzięło udział ponad 1500 przewodników, były Koła Przewodników PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku -Kamiennej i Starachowicach. Kolejna XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę odbędzie się 7-9 marca 2003 r. i jej organizatorem będzie Koło Przewodników PTTK w Kaliszu.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 6549670, fax- (0-56) 622-05-41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Bożyszkowski  tel. (056) 642-85-87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl