GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 19 (386)J ROK XLV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 12 V 2002 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Zapisy do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu - ks. dr Krzysztof Lewandowski
 • Jubileusz Klubu Inteligencji Katolickiej - Helena Rykaczewska
 • Ocalić od zapomnienia - Matka Polka
 • Szkoła katedralna w Chełmży - Waldemar Rozynkowski
 • O wierności, prawdzie i tolerancji - Tomasz Strużanowski
 • Kronika opracowana przez Marię Major

   Dekanaty grudziądzkie

  • Szkoła Liderów w Grudziądzu
   (16kB)

   W Grudziądzu ruszyła Szkoła Liderów - szkolenie poświęcone budowaniu wspólnot i pracy w grupach, kształtowaniu stosunków międzyludzkich. Szkole patronuje Zarząd Diecezjalny Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Spotkania odbywają się od października 2001 r. do czerwca 2002 r., w gmachu Grudziądzkiego Caritas przy ul. Klasztornej. Szkolenia prowadzi Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe z Gdyni, osoby świeckie i zakonne. Program wykładów jest różnorodny; uczestnictwo w mediach, komunikacja międzyludzka, animacja małych grup, subkultury młodzieżowe, kontakt i współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, budowanie wspólnoty, a także style pracy i podejmowanie decyzji w grupach. W grudziądzkich spotkaniach uczestniczy grupa 50 osób, są to przedstawiciele Akcji Katolickiej z dekanatów grudziądzkich, nauczyciele, katecheci oraz przywódcy ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Wykłady rozpoczynają się wspólną modlitwą. Słuchacze mają możliwość uczestnictwa w Eucharystii, która odbywa się w kaplicy Caritas. Mszy św. przewodniczy ks. Wiesław Łużyński - diecezjalny opiekun Akcji Katolickiej, o oprawę Mszy św. dbają uczestnicy Szkoły Liderów. Prowadzone w grupach zajęcia z urozmaiconymi ćwiczeniami, wzbudziły zainteresowanie uczestników, a także chęć coraz większego włączania się wszystkich do dyskusji i refleksji. Ksiądz Biskup na rozpoczęcie Szkoły Liderów powiedział: Kościół potrzebuje świeckich przywódców, świadomych swojej roli w społeczeństwie. Życzenia do uczestników owocują w realizowaniu zdobytej wiedzy ku pożytkowi własnego środowiska i kościoła. W imieniu wszystkich uczestników Szkoły Liderów składamy ks. Markowi Borzyszkowskiemu, dyrektorowi grudziądzkiej Caritas, serdeczne Bóg zapłać za życzliwość, gościnność i odstąpienie lokalu na spotkania.

   Maria Szczęsna

   Dekanaty toruńskie

  • Szkoła im. bp. Jana Chrapka

   Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu podjęli wspólnie decyzję o nadaniu szkole imienia bp. Jana Chrapka.
   Czekając na uchwałę Rady Miasta i przygotowując się do uroczystości, którą planujemy na październik 2002 r., ogłosiliśmy szereg międzyszkolnych konkursów literackich i plastycznych, adresowanych do toruńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracę poświęconą postaci patrona pragniemy skupić na wartościach takich jak szacunek, miłość, tolerancja, otwartość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, których głosicielem i wyrazicielem był zmarły Biskup.
   Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy znali tego niezwykłego Kapłana, rozmawiali z nim i przyjaźnili się, aby zebrali wspomnienia, spisali je i nadesłali pod adresem szkoły. Liczymy, że na nasz apel odpowie młodzież, środowisko ludzi nauki i kultury, duchowieństwo, władze miasta i wszyscy, w których trwa życzliwa pamięć o śp. bp Janie Chrapku. Naszą ambicją jest opublikowanie zebranych wspomnień.
   Nasz adres: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń, tel. 056/ 645 89 43. Szczegółowych informacji udziela p. Maria Rochowiak.

   Dyrektor szkoły
   Ewa Trawińska

  • Budowanie wspólnoty parafialnej
   (29kB)

   W parafii Matki Bożej Łaskawej w Toruniu Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zorganizowało wielkanocny konkurs koszyków świątecznych. Był to już szósty konkurs plastyczny, w którym brały udział całe rodziny (od bobasa do dryblasa). Trzy konkursy zorganizowano z okazji świąt Bożego Narodzenia (rysunek pt. Moja wieczerza wigilijna, stroiki i szopki) i trzy z okazji Świąt Wielkanocnych (karty świąteczne, palmy i koszyki). Wszystkie prace konkursowe były nagradzane, a trzy najlepsze wyróżniono szczególnymi nagrodami. Zwycięzców wyłaniali parafianie przez głosowanie.

   xlu

  • Medal dla "biskupa Kazachstanu
   (19kB)

   11 kwietnia w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu, w czasie uroczystych Mszy św., odprawionych o godz. 16.00 i 18.00, bp. Józef Szamocki udzielił Sakramentu Bierzmowania 380 uczniom ze szkół osiedla Na Skarpie. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 Ksiądz. Biskup wręczył 93-letniej Irenie Bondarowicz Medal Zasłużonej dla Diecezji Toruńskiej. Pani Irena, obecnie emerytowana nauczycielka, w latach II wojny światowej, wywieziona z dziećmi z ziem wschodnich Polski do Kazachstanu, była na nieludzkiej ziemi żywym świadkiem wiary w Jezusa Chrystusa. Ludność polska nazywała ją "biskupem Kazachstanu", bowiem w warunkach braku księży i opieki duchowej chrzciła z wody niemowlęta, uczyła dzieci religii, przygotowywała do I Komunii św., organizowała w tajemnicy spotkania i uroczystości religijne, które umacniały wiarę w Jezusa Chrystusa, dawały Polakom siłę i moc do przetrwania.
   Pani Irena, poza działalnością na niwie pedagogicznej i harcerskiej, jest znana jako inicjatorka i od wielu lat organizatorka minipielgrzymki toruńskiej, która w sierpniu odwiedza kościoły Torunia, towarzysząc duchowo pielgrzymom zdążającym do Częstochowy.

   Henka

   Wkrótce

  • Diecezja Toruńska pod honorowym patronatem Biskupa Ordynariusza Andrzeja Suskiego zaprasza na XVIII Świętojański Festiwal Organowy w bazylice katedralnej Świętych Janów. W programie:
   - 12 maja - Roman Perucki (Gdańsk),
   - 19 maja - Piotr Grajter (Bydgoszcz),
   - 26 maja - Andrzej Białko (Kraków),
   - 2 czerwca - Andrzej Chorosiński (Warszawa),
   - 16 czerwca - Piotr Rojek (Wrocław).
   Wszystkie koncerty odbywają się w niedziele o godz. 19.00. Wstęp wolny. Festiwal odbywa się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Torunia.

   Ks. Mariusz Klimek

  • Przegląd piosenki religijnej

   Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej Credo 2002, który odbędzie się 14 czerwca w Chojnicach. Mogą w nim wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły średnie i osoby pełnoletnie. Zgłoszenia (w tym informacje o zespole, krótki opis działalności, prezentacja członków, adres) oraz kasetę magnetofonową lub CD z dwiema piosenkami prosimy nadsyłać do 30 maja pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice, tel. 052/39-750-39, z dopiskiem Credo 2002.

   Organizatorzy: s. Mirona Turzyńska (tel. 0608-494532)
   Michał Leszczyński (tel. 0692-342707)

  • Uzależnieni szukają Bożej pomocy

   W Ośrodku Terapii od Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Toruniu-Czerniewicach w dniach od 17 do 19 maja odbędą się piąte rekolekcje dla pacjentów Ośrodka, ich rodzin oraz członków AA i grupy Al-Anon, skupiającej żony i mężów osób uzależnionych od alkoholu. Tematem przewodnim nauk rekolekcyjnych będą problemy rodziny dotkniętej chorobą alkoholową. Specyfiką rekolekcji jest ukazanie Jezusa Chrystusa jako Siły Wyższej, której zawierzyliśmy naszą bezsilność i nasze zdrowienie. Prelekcje wygłoszone przez zaproszonych specjalistów z psychiatrii i psychologii poświęcone będą zagadnieniom odnajdywania się i odbudowywania więzi w rodzinie trzeźwiejącego alkoholika. Mityng otwarty da możliwość spotkania się chorych przebywających na terapii z osobami współuzależnionymi i podzielenia się doświadczeniami, nadziejami i oczekiwaniami obu stron. Świadectwa uczestników poprzednich rekolekcji udowodniły, jak wielka jest potrzeba łączenia psychoterapii z pogłębianiem duchowości.
   Organizatorzy rekolekcji, którzy wywodzą się z grupy Al-Anon i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Diecezji Toruńskiej, Dyrekcja i pracownicy Ośrodka serdecznie zapraszają na Spotkania rekolekcyjno-terapeutyczne. Wszelkie informacje i zgłoszenia prosimy kierować pod tel. 056/ 645 50 03.

   Janusz Klaman

  • Kolejny wykład otwarty w Seminarium

   15 maja o godz. 20.00 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu przy Placu Ks. Stefana W. Frelichowskiego 1, odbędzie się kolejny wykład otwarty z cyklu Apokalipsa Świętego Jana odczytana na progu nowego wieku. Na temat Listu do Kościoła w Filadelfii (Ap 3, 7-13) będzie mówić ks. prof. dr hab. Marian Gralczyk.

   mm

  • Duszpasterstwo głuchoniemych w Toruniu

   Duszpasterstwo głuchoniemych przypomina o regularnych spotkaniach w Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu przy ul. Łaziennej 22. Na najbliższe spotkanie połączone z Mszą św. zapraszamy w niedzielę 19 maja o godz. 9.45. Od godz. 9.30 istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Bliższych informacji udziela: ks. Dariusz Żurański, Toruń, ul. Kopernika 6, tel. (056) 62 247 75.

  • Pielgrzymka z Grudziądza do Sanktuariów Diecezji Toruńskiej

   Oddział Akcji Katolickiej przy parafii śś. Piotra i Pawła w Grudziądzu - Lotnisku zaprasza w dniu 25 maja br. na pielgrzymkę do Sanktuariów Diecezji Toruńskiej: w Wąbrzeźnie, Rywałdzie Królewskim, Jabłonowie Pomorskim i Nowym Mieście Lubawskim. Pielgrzymka ma na celu uczczenie rocznicy 10 lecia Diecezji Toruńskiej oraz 250 rocznicy koronacji figury Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim. Bliższe informacje i zapisy: p. Maria Szczęsna, Grudziądz, tel. (056) 46 373 83 /wieczorem/.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Borzyszkowski  tel. (056) 642 85 87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie strony: Z. Rakowski EdycjaWWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl