GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 20 (387)J ROK XLV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 20 V 2002 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Pielgrzymka Żywego Różąńca do Nowego Miasta Lubawskiego - ks. Gerard Gromowski
 • Zesłanie Ducha Św. - o. Leszek Gołębiewski SJ
 • Sanktuarium Matki Bożej w Candelarii na Wyspach Kanaryjskich - Agnieszka Krzysiak
 • Szkoły parafialne - Waldemar Rozybkowski
 • Cnota - ks. Maciej Bała
 • Pomoc bezdomnym -
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanaty grudziądzkie

  • Koncert muzyki organowe
   (28kB)

   17 kwietnia w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu, odbył się koncert muzyki religijnej. Po wieczornej Mszy św. proboszcz ks. kan. Stanisław Andrik przywitał przybyłych z Poznania artystów. Na organach grał Krzysztof Wilkus, organista w katedrze poznańskiej, śpiew w wykonaniu Marii Załanowskiej - sopran, która jest solistką w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Na organach wykonano preludia, fugi, sonaty, motety znanych kompozytorów - W. A. Mozarta, G. F. Haendla, J. S. Bacha, G. Rossiniego, C. Francka, D. Stachowicza i J. Ch. Kellnera. Imponująco brzmiał głos solowy Marii Załanowskiej w Ave Maria nr. 1 na sopran solo i organy, kompozycji Krzysztofa Wilkusa. Utwór Rossiniego Crucifixus z Petite Messe Solenne artyści zadedykowali świątyni, ponieważ patronuje jej święty Krzyż. W tym utworze słychać było smutek, ciszę, pogodną radość, a na zakończenie utworu głośno zabrzmiały dźwięki najbardziej uroczyste. Własną Improwizację organową z ciekawymi efektami brzmieniowymi Krzysztof Wielkus zadedykował proboszczowi ks. Stanisławowi Andrikowi.
   Koncert ten zgromadził melomanów z całego miasta, którzy na zakończenie zgotowali owacje na stojąco dając dowód, że są wdzięcznymi słuchaczami muzyki organowej i śpiewu.

   Helena Rykaczewska

  • Msza św. dziękczynna w kolegiacie grudziądzkiej

   7 kwietnia w kolegiacie grudziądzkiej koncelebrowana była Msza św. dziękczynna za 10 lat istnienia diecezji toruńskiej. Koncelebrze przewodniczył proboszcz ks. inf. Tadeusz Nowicki. Odczytano przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszone podczas pielgrzymki dziękczynnej biskupów, kapłanów i wiernych do Rzymu w dniach 6 - 15 marca z okazji utworzenia w Polsce kilku nowych diecezji. W pielgrzymce tej uczestniczył także ks. inf. Tadeusz Nowicki. Ojciec Święty pobłogosławił wówczas i poświęcił korony do wizerunku Matki Bożej Łaskawej. 7 września odbędzie się uroczysta koronacja wizerunku Matki Bożej Opiekunki Grudziądza. Na zakończenie Eucharystii odśpiewano uroczyste Te Deum, podczas modlitw dziękczynnych wspomniano też śp. bp Jana Chrapka, który wielokrotnie sprawował Liturgię i udzielał sakramentu bierzmowania wiernym parafii farnej w Grudziądzu.

   Zenon Zaremba

  • Tradycje kolejarskie w Grudziądzu

   Członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy im. św. Józefa w Grudziądzu tradycyjnie pełnili straż honorową przy Grobie Pańskim w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Należy przypomnieć, że już w roku erygowania parafii (1934 r.) znaczącą grupę społeczną stanowili kolejarze. Brali oni udział w wielu uroczystościach kościelnych, co potwierdzają kroniki parafialne z tamtych lat. Tradycję przedwojennych kolejarzy przejęli członkowie stowarzyszenia, którego kapelanem jest ks. kan. Zenon Grządka. Serdecznie dziękujemy za posługę pełnioną przy Grobie, a pozostałym członkom stowarzyszenia za wsparcie modlitewne i serdeczną atmosferę.

   Henryk Turski

   Dekanaty toruńskie

  • Młodzieżowe Sympozjum

   Społeczeństwa i narody potrzebują prawdziwych siewców zgody i wzajemnego poszanowania
   (Jan Paweł II, Toruń, 7 czerwca 1999)
   Pod tym hasłem 11 kwietnia w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Toruniu na Bielanach odbyło się II Młodzieżowe Sympozjum. Tym razem okazją do zorganizowania go jest tegoroczny Jubileuszu X-lecia Diecezji Toruńskiej. Patronat honorowy nad sympozjum objął bp Andrzej Suski Ordynariusz Diecezji Toruńskiej. Sympozjum zorganizowała młodzież z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego pod opieką wicedyrektora szkoły Zbigniewa Grochowskiego, nauczycieli: Moniki Jędrzejewskiej i Teresy Węglikowskiej - Chachuły oraz parafia pw. św. Józefa w Toruniu. Celem spotkania było przybliżenie młodzieży dziesięcioletniej działalności Kościoła Toruńskiego, integrowanie zadań szkoły z działalnością duszpasterską Kościoła oraz kształtowanie postaw opartych o te wartości, o których Ojciec Święty Jan Paweł II mówił w Toruniu 7 czerwca 1999 r.
   Wśród licznie zaproszonych gości zaszczycili sympozjum swą obecnością: Biskup Ordynariusz Diecezji Toruńskiej, pracownicy Kurii Biskupiej, proboszczowie toruńskich parafii, władze UMK, władze oświatowe, dyrektorzy szkół toruńskich oraz przedstawiciele mediów, działających na terenie naszego miasta. Obecna była również młodzież z innych toruńskich szkół wraz z opiekunami, przedstawiciele duszpasterstw młodzieżowych oraz mieszkańcy Torunia. Uroczystość rozpoczęła się procesją 22 pocztów sztandarowych reprezentujących toruńskie szkoły. Gospodarz parafii św. Józefa - o. Eugeniusz Leśniak przywitał serdecznie wszystkich przybyłych gości. Następnie bp Andrzej Suski przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej, dziękując Bogu za 10 lat istnienia Diecezji Toruńskiej. Podczas Mszy św. Biskup Ordynariusz skierował Słowo Boże do wiernych i uczestników sympozjum. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież z VIII LO i ZSPS a o oprawę muzyczną zadbał gościnnie występujący zespół Claritas.
   Po Mszy św. bp Andrzej Suski wręczył dyplomy uczniom ZSPS i VIII LO, którzy zakwalifikowali się do etapu diecezjalnego w konkursie Aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie, organizowanym przez Toruńskie Centrum Caritas. Dyplomy otrzymały: Justyna Filipowicz, Mariola Nalazek oraz Aleksandra Gliszczyńska. Kolejnym punktem programu był występ artystyczny przygotowany przez młodzież z ZSPS i VIII LO w Toruniu pt. Społeczeństwa i narody potrzebują prawdziwych siewców zgody i wzajemnego poszanowania. W przedstawieniu tym zaprezentowano postać świętej Królowej Jadwigi, którą Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował pięć lat temu na krakowskich Błoniach. Podczas występu młodym aktorom towarzyszył zespół Claritas. Ostatnim punktem uroczystości był występ Tomka Kamińskiego i jego zespołu, podczas którego młodzież pokazała, jak bardzo można wielbić Boga śpiewem i tańcem.
   Na zakończenie Urszula Przedpełska, dyrektor ZSPS i VIII LO w Toruniu, podziękowała bp. Andrzejowi Suskiemu za pełnienie honorowego patronatu nad sympozjum, a o. Eugeniuszowi Leśniakowi za okazanie pomocy w jego przygotowaniu i zorganizowaniu. Słowa wdzięczności skierowała także do występujących gościnnie zespołów, którzy muzyką i śpiewem ubogacili uroczystość. Sympozjum zostało zakończone wspólną agapą, do której zaprosił jego uczestników o. Eugeniusz Leśniak.

   Teresa Węglikowska - Chachuła

   Wkrótce

  • Uwaga miłośnicy muzyki organowej

   19 maja o godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej Świętych Janów w drugim z kolei wieczorze festiwalowym XVIII Świętojańskiego Festiwalu Organowego wystąpi Piotr Grajter z Bydgoszczy, a w kolejną niedzielę 26 maja Andrzej Białko z Krakowa. Honorowy patronat nad festiwalem sprawuje Biskup Toruński Andrzej Suski, a Urząd Miasta Torunia wspiera finansowo organizację festiwalu.

  • To już VI FERA

   7 i 8 czerwca w Iłowie, w dekanacie działdowskim, odbędzie się VI Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2002. FERA jest konkursem wyłącznie o tematyce katolickiej. Prócz zmagań konkursowych czeka na uczestników wiele niespodzianek. Co roku organizator konkursu Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie zaprasza specjalną gwiazdę festiwalu. W konkursie każdy ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych, wokalnych, plastycznych i recytatorskich: uczestnikami konkursu mogą być zespoły, soliści, chóry a cappella, schole i recytatorzy. Do konkursu można także zgłaszać prace plastyczne, zbiorowo lub indywidualnie. Udział mogą wziąć artyści amatorzy ze wszystkich grup wiekowych -ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci i osoby starsze. 8 czerwca o godz. 17.00 nastąpi rozpoczęcie festiwalu w sali widowiskowej GOK i otwarcie wystawy prac plastycznych. O godz. 18.00 odbędą się występy konkursowe solistów i zespołów muzycznych, a o godz. 20.30 występ gwiazdy festiwalu. W sobotę 8 czerwca dzień festiwalowy rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00, następnie o godz. 11.30 wystąpią recytatorzy, o godz. 14.00 nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert laureatów. GOK w Iłowie serdecznie zaprasza artystów amatorów do udziału w konkursie. Karty zgłoszenia i szczegółowe informacje pod adresem organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie, ul. Staszica 1, 13-240 Iłowo Osada, tel. (023) 654-10-61, fax. (023)654-10-14

  • Przegląd piosenki religijnej

   Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej Credo 2002, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Chojnicach przy współpracy Chojnickiego Domu Kultury oraz Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, który odbędzie się 14 czerwca w Chojnicach. Mogą w nim wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły średnie i osoby pełnoletnie. Zgłoszenia (w tym informacje o zespole, krótki opis działalności, prezentacja członków, adres) oraz kasetę magnetofonową lub CD z dwiema piosenkami prosimy nadsyłać do 30 maja pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice, tel. 052/39-750-39, z dopiskiem Credo 2002. Mile widziane będą m. in. piosenki o św. Janie Chrzcicielu

   s. Mirona Turzyńska (tel. 0608-494532)
   Michał Leszczyński (tel. 0692-342707)

  • Duszpasterstwo Pielgrzymkowe

   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zaprasza w najbliższym czasie na następujące pielgrzymki: Sanktuaria Maryjne Europy /Lourdes, Fatima, La Salette/ 1-17 lipca, Litwa /Wilno Troki, Góra Krzyży/ 3 - 7 czerwca, Włochy /Wenecja, Padwa, Asyż, Lanciano, San Giovani Rotondo/ 22 czerwca - 2 lipca, Szwecja, Norwegia i Dania 2 - 9 lipca, Turcja 15 - 30 lipca, Francja /Paryż, Lisieux, Ruen, Mont Sant Michel/ 24 - 30 sierpnia, Ukraina - Lwów /2 - 5 września/, Grecja - śladami św. Pawła /pielgrzymka diecezjalna z udziałem Biskupa Toruńskiego/ 14 - 23 września, Sanktuaria Maryjne Europy /Lourdes, Fatima, La Salette/ 1-17 października, Włochy - Szlak św. Franciszka /październik/ .
   Bliższe informacje i zapisy w Biurze pielgrzymkowym przy ul. Kopernika 6 w Toruniu, tel. (056) 622 10 42. Biuro czynne jest od poniedziałku do piatku od godz. 16.00 do 18.00.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Borzyszkowski  tel. (056) 642 85 87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie strony: Z. Rakowski EdycjaWWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl