GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 23 (390)J ROK XLV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 09 VI 2002 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Słowo Biskupa Toruńskiego -
 • Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim - ks. Dariusz Kunicki
 • 350 lat od powstania Seminarium Duchownego w Chełmnie - Waldemar Rozynkowski
 • Kompozytor i wykonawca - ks. Mariusz Klimek
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką

   Dekanat Chełmno

  • Miłość bliźniego z miłością Ojczyzny...

   W święto Matki Bożej Królowej Polski w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górnych Wymiarach została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. W kazaniu ks. prob. Zbigniew Gański zwrócił uwagę na to, że z miłością bliźniego łączy się miłość Ojczyzny. Jako przykład wzorowej postawy Polaka-katolika przypomniał Wojciecha Korfantego, bojownika o polskość Śląska, dla którego Śląsk bez Polski, a Polska bez Śląska nie mogłyby istnieć. Nawiązał również do Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza oraz Ślubów Jasnogórskich jako ważnych wydarzeń w dziejach naszego narodu.
   Po Mszy św. Ewangelizacyjna Grupa Młodzieżowa, pod opieką muzyczną organisty Józefa Milaszewskiego, w programie słowno-muzycznym zaprezentowała utwory o treści patriotycznej i religijnej, nawiązując do obydwu świąt trzeciomajowych.

   Gw

   Dekanaty grudziądzkie

  • Obchody 10-lecia diecezji w parafii

   Przedstawiciele parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu wybrali się do Torunia w sobotę, 6 kwietnia 2002 r., aby wspólnie z całą diecezją i przedstawicielami innych parafii modlić się i przeżywać uroczystą Eucharystię, dziękując za minione 10 lat naszej diecezji, jej pasterzy i kapłanów. Dźwięki dzwonu Tuba Dei oznajmiły wszystkim o rozpoczęciu tak szczególnej uroczystości sprawowanej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka. Do domu wracaliśmy szczęśliwi, że Pan dał nam taki dzień, w którym mogliśmy wspólnie dziękować, modlić się i radować. Dla naszych najbliższych przywieźliśmy pamiątkowe obrazki z obchodów 10-lecia diecezji. W niedzielę, 7 kwietnia, w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu przeżywaliśmy kolejny dzień modlitwy w świątyni, odświętnie przybranej flagami z herbami biskupimi. Tego dnia zostały odprawione uroczyste Eucharystie z modlitwami dziękczynnymi za Kościół toruński, biskupów, kapłanów i cały lud wierny.

   Maria Szczęsna

  • Trzeciomajowe święto
   (42kB)

   3 Maja był dla mieszkańców Grudziądza dniem zadumy nad historią Polski oraz nad doniosłym wydarzeniem religijnym. W kolegiacie św. Mikołaja była sprawowana Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza, ks. inf. Tadeusza Nowickiego. Do świątyni przybyła kompania honorowa Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym, a liturgię uświetnił chór męski Echo im. Prof. Pawła Osińskiego. Delegacje przedstawicieli miasta złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym grudziądzkie ofiary Katynia, zaś po Mszy św. przy pomniku Żołnierza Polskiego na Rynku Głównym odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem władz i mieszkańców miasta.

   Zz
   Fot: Marzena Wiśniewska

  • Z pielgrzymką do Mokrzańskiej Pani
   (37kB)

   1 maja członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszenia Kolejarzy im. Św. Józefa w Grudziądzu odbyli tradycyjną pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Mokrem. Mszę św. odprawił ks. prał. Józef Sołobodowski, który również wygłosił homilię poświęconą problemowi pracy. Uczestnicy pielgrzymki zadbali o oprawę liturgiczną - m.in. odczytali specjalną modlitwę pielgrzymów: Bądź z nami, Mokrzańska Wniebowzięta Pani, w każdej chwili naszej codzienności. Bądź w naszych łzach i uśmiechach, Maryjo czuwająca nieskończenie, ześlij radość i nadzieję, módl się za nami.
   Po Mszy św. przed odsłoniętym obrazem Matki Bożej Mokrzańskiej odbyło się nabożeństwo majowe, po nim zaś uczestnicy pielgrzymki w miłej, serdecznej atmosferze spotkali się przy kawie.

   Henryk Turski

   Dekanat Łasin

  • Wierni Maryi i Ojczyźnie

   Centralnym punktem religijno-patriotycznych obchodów święta 3 Maja była Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona pod przewodnictwem ks. Janusza Kowalskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miejskich, poczty sztandarowe, orkiestra strażacka, chór parafialny, młodzież oraz licznie zgromadzeni parafianie. W kazaniu ks. Kowalski podkreślił, że naród polski, nazwany również narodem maryjnym, przez wszystkie wieki związany był z Maryją, czego dowodem jest chociażby bogactwo pieśni maryjnych z Bogurodzicą na czele. Maryja, którą król Jan Kazimierz obrał we Lwowie za Królową Polski, strzegła naszego narodu i do niej zwracaliśmy się w najtrudniejszych chwilach dziejów Polski. Każdy Polak winien swojej Ojczyźnie służyć z oddaniem, także w dzisiejszych czasach.
   Na zakończenie uroczystości młodzież z Gimnazjum nr 1 w Łasinie przedstawiła program słowno-muzyczny, który przypominał wartość Ojczyzny - Polski katolickiej, wiernej Bogu i Maryi.

   Alj

   Dekanaty toruńskie

  • 3 Maja w katedrze toruńskiej
   (41kB)

   3 Maja stanowi szczególną datę w narodowej i kościelnej historii Polski. Przypomina nam dwa ważne wydarzenia: uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie (po Stanach Zjednoczonych) konstytucji oraz ogłoszenie przez papieża Jana XXIII Najświętszej Maryi Panny Królową Polski.
   Dla przypomnienia tych dwóch wydarzeń, 3 Maja w toruńskiej katedrze Świętych Janów o godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza św. o charakterze patriotycznym, której przewodniczył bp Andrzej Suski. Wzięli w niej udział parlamentarzyści ziemi toruńskiej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojsko, poczty sztandarowe i liczne grono wiernych. W homilii Ksiądz Biskup ukazał szczególne miejsce Matki Bożej w dziejach narodu polskiego. Nawiązując do Ślubów Jasnogórskich, złożonych przez króla Jana Kazimierza, nawoływał do wierności tradycji katolickiej. Na zakończenie uroczystości Biskup Andrzej dokonał poświęcenia dzwonu (sygnaturki), ufundowanego dla toruńskiej katedry przez władze miejskie. Tubula Dei (Trąbka Boża) będzie zwoływać wiernych na codzienną modlitwę do świątyni i przypominać o Bożej obecności w życiu każdego z nas.

   diakon Roman Jankowski

  • Pielgrzymka do Cierpic
   (45kB)

   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu na Stawkach zorganizowało 3 maja pieszą pielgrzymkę do kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Cierpicach. Pielgrzymkę rozpoczęła o godz. 7.45 modlitwa z proboszczem, ks. dziekanem Zbigniewem Andrzejewskim. Pielgrzymi, przemierzając trasę ulicami Hallera i Poznańską, odwiedzili będący w trakcie budowy kościół Bł. Ks. Stefana Frelichowskiego, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez ks. prob. Ryszarda Domina, który odprawił specjalnie dla nich krótkie nabożeństwo. Po przyłączeniu się miejscowych parafian udali się w dalszą drogę, śpiewając przy akompaniamencie gitary p. Romana Poślednika na cześć Królowej Anielskiej. Po przybyciu do Cierpic pielgrzymi, których jak zwykle gorąco powitał ks. proboszcz Wiesław Stróżewski, wzięli udział we Mszy św. odpustowej.
   Po raz pierwszy grupa pielgrzymów składała się z przedstawicieli wielu parafii, m.in. Św. Jakuba, Wniebowzięcia NMP, Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach, Bł. Ks. Frelichowskiego, Św. Apostołów Piotra i Pawła na Podgórzu, Św. Katarzyny w Łasinie oraz liczna grupa z parafii Niepokalanego PNMP na Stawkach. Składamy serdeczne Bóg zapłać kapłanom, którzy przyczynili się do rozpropagowania pielgrzymki.

   Dekanat Unisław

  • By historia była nauczycielką życia

   Obchody 57 rocznicy Dnia Zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi w Dąbrowie Chełmińskiej, podobnie jak w ubiegłych latach, miały bardzo podniosły charakter.
   8 maja w uroczystościach wzięła udział gminna organizacja kombatancka z pocztem sztandarowym na czele. W kościele filialnym w Dąbrowie Chełmińskiej zastępca dziekana, ks. Tadeusz Myszk z parafii Boluminek, odprawił Mszę św. za Ojczyznę, a także w intencji poległych i żyjących uczestników walk - weteranów różnych formacji zbrojnych. W okolicznościowym kazaniu Ksiądz Proboszcz przypomniał tragedię wojny i radość z odzyskanej wolności.
   Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy Mszy św. udali się pod pomnik pomordowanych, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Jan Wielgosz - prezes Zarządu Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Na zakończenie minutą ciszy oddano hołd wszystkim poległym i pomordowanym za Ojczyznę.
   Podczas patriotycznej uroczystości dopisała piękna pogoda. Świetnie smakowały ciastka i herbata przygotowane przez kombatantkę, Jadwigę Śliwińską z Czemlewa. Spotkanie stało się kolejną okazją do wspólnych wspomnień. Jeśli zdrowie pozwoli, kombatanci z gminy Dąbrowa Chełmińska spotkają się 11 listopada br.
   Warto podkreślić, że dzięki dobrze układającej się współpracy z Urzędem Gminy, koło kombatantów uzyskało wsparcie materialne, co dodatkowo uświetniło obchody Dnia Zwycięstwa.
   Organizatorzy uroczystości wyrażają podziękowanie dyrektorowi J. Stodolnemu i jego zastępczyni za uporządkowanie przez młodzież szkolną terenu wokół pomnika pomordowanych.

   Aleksander Fałczyk
   były żołnierz AK radomsko-kieleckiego
   korpusu Jodła

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Borzyszkowski  tel. (056) 642 85 87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie strony: Z. Rakowski EdycjaWWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl