GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 31 (398)J ROK XLV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 4 VIII 2002 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Obraz Miłosierdzia Bożego naczyniem do czerpania łask - Teresa Łukaszek
 • To już dwudziesty czwarty raz.... - Tomasz Strużanowski
 • U stóp Matki Bożej Bolesnej Adam Brązowy
 • Stoicki spokój - ks. Maciej Bała
 • Kronika opracowana przez Tomasza Strużanowskiego

  • Toruńska mini-pielgrzymka`2002

   4 sierpnia wyrusza XXIII minipielgrzymka - jej uczestnicy będą nawiedzać kościoły Torunia i okolic, łącząc się w modlitwie za Ojca Świętego z uczestnikami pielgrzymki pieszej na Jasną Górę i dziękując za beatyfikację ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Spotkania będą się rozpoczynały według następującego porządku:
   4 VIII (niedziela) - bazylika katedralna Świętych Janów (przejście do kościoła Wniebowzięcia NMP) - godz. 17.00
   5 VIII (poniedziałek) - kościół Matki Boskiej Zwycięskiej (przejście do kościoła Miłosierdzia Bożego) - godz. 15.45
   6 VIII (wtorek) - kościół św. Maksymiliana Kolbe na Rubinkowie III (przejście do kościoła św. Wojciecha w Złotorii) - godz. 14.45
   7 VIII (środa) - siedziba Radia Maryja przy ul. Legionów (przejście do kościoła św. Józefa na Bielanach) - godz. 15.45
   8 VIII (czwartek) - kościół św. Maksymiliana Kolbe na Rubinkowie III (przejście do kościoła NMP Częstochowskiej) - godz. 16.00
   9 VIII (piątek) - kościół Niepokalanego Poczęcia NMP na Stawkach (przejście do kościoła Opatrzności Bożej na Rudaku) - godz. 16.00
   10 VIII (sobota) - kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie II (przejście do kościoła MB Nieustającej Pomocy w Grębocinie-Bielawach) - godz. 15.45
   11 VIII (niedziela) - kościół św. św. Piotra i Pawła na Podgórzu (przejście do kościoła bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego przy ul. Szubińskiej) - godz. 15.45
   12 VIII (poniedziałek) - kościół NMP Częstochowskiej na Rubinkowie III (przejście do parafii bł. Matki Marii Karłowskiej na Rubinkowie III) - godz. 15.45
   13 VIII (wtorek) - kościół św. Józefa na Bielanach (przejście do kościoła św. Michała Archanioła na Rybakach) - godz. 15.45
   14 VIII (środa) - kościół MB Królowej Polski na Rubinkowie I (przejście do kościoła św. Maksymiliana Kolbe na Rubinkowie III) - godz. 15.45.
   Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału wszystkich, którzy nie mogą wziąć udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

   ts

  • Dzień Papieski 2002
   Konkurs na esej

   1. Organizatorem konkursu jest Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu.
   2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Suskiego.
   3. Konkurs na esej na temat Jan Paweł II - świadek nadziei adresowany jest do studentów szkół wyższych.
   4. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy o objętości nie przekraczającej dziesięciu stron formatu A4. Prace należy złożyć w 3 egzemplarzach.
   5. Prace powinny być opatrzone godłem autora. W osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, należy umieścić imię i nazwisko autora pracy, adres, nazwę uczelni oraz kierunek studiów.
   6. Prace należy przesłać lub składać do dnia 15 września 2002 r. w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu przy ul. Mostowej 10. w każdą środę w godz. 17-19.
   7. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.
   8. Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatora.
   9. Pula nagród wynosi 3.000 zł.
   10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi w przeddzień Dnia Papieskiego w sobotę 12 października 2002 r.

   Dekanaty grudziądzkie

  • Parafialny Festyn Rodzinny

   Do tradycji należy organizowanie parafialnych festynów rodzinnych dla parafian grudziądzkiej kolegiaty św. Mikołaja. 16 czerwca na stadionie przy ul. Słowackiego odbył się tegoroczny festyn zorganizowany przez Akcję Katolicką, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Zespół Charytatywny. Otwarcia festynu dokonał proboszcz parafii kolegiackiej, ks. inf. Tadeusz Nowicki. Obecni byli też księża wikariusze: ks. Tadeusz Kozłowski, ks. Robert Fabian i ks. Leszek Stefański, który poprowadził zabawy dla dzieci i młodzieży. Część artystyczną i konkursową przeprowadził Piotr Jezierski, który, podobnie jak inni współorganizatorzy, włożył dużo serca i sił w przygotowanie festynu.
   Uczestnicy skorzystali również z poczęstunku przygotowanego przez panie z organizacji kościelnych oraz inne osoby, które każdego roku bezinteresownie wspierają to dzieło i służą integracji wszystkich parafian. Liczne zabawy, konkursy, występy estradowe, pokazy strażackie, a przede wszystkim piękna, słoneczna pogoda przyciągnęły na stadion kilkaset osób. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji festynu należą się słowa uznania i serdecznego podziękowania.

   Zenon Zaremba

  • Pielgrzymka do sanktuariów maryjnych
   (21kB)

   Członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy pw. św. Józefa w Grudziądzu odbyli w drugiej połowie maja pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Lubawie. Historia sanktuarium sięga XIII w. Pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie majowym z udziałem ks. Jana Waśkowskiego z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kolejarze dziękowali ks. Tadeuszowi Brezie, dziekanowi dekanatu lubawskiego, za przyjęcie i przewodniczenie na trasie do lipskiej kaplicy. Pielgrzymi nawiedzili także sanktuarium maryjne w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie króluje Matka Boża Łąkowska. Tam uczestniczyli we Mszy św. Ostatnim etapem podróży były pola Grunwaldu.

   ht

  • Gościnna kolegiata

   16 czerwca podczas nabożeństw w grudziądzkiej kolegiacie św. Mikołaja gościem była Barbara Rajczak, bezhabitowa siostra ze zgromadzenia Sióstr Miłości, która jest misjonarką świecką w Indiach. Siostra mówiła o pracy misyjnej w tym kraju, o licznych kontrastach cywilizacyjnych i religijnych. Bardzo trudne warunki klimatyczne, brak pożywienia i środków do życia to tylko niektóre z przeszkód w trudnej i heroicznej pracy misjonarzy wśród trędowatych i umierających Hindusów zepchniętych na margines życia. Szczególnie bolesny jest widok małych dzieci, często niemowląt, porażonych trądem. W każdym cierpiącym widzimy jednak Chrystusa umierającego na krzyżu - mówiła s. Barbara. Kolonie trędowatych czekają na ofiarność i pomoc finansową, żywnościową i medyczną z całego świata.
   Po Mszach św. przed kościołem odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz trędowatych w Indiach.

   zz

   Dekanat Radzyń

  • Po co do Lednicy?
   (20kB)

   Tym pytaniem rozpoczyna swoje przeżycia tegoroczna uczestniczka Lednicy 2002. Spotkanie to odbywało się w nocy z 18/19 maja. Jak co roku obecna tam była młodzież z parafii Chrystusa Króla z Jabłonowa Pomorskiego. Wybraliśmy się tam z 80-osobową grupą. Po co się tam udaliśmy i czego doświadczyliśmy w kilku słowach pragnie wyrazić poniższa relacja.
   Skąd to pytanie? Już po raz trzeci mogłam doświadczyć mocy Ducha Świętego ogarniającej wielotysięczny tłum ludzi, którzy na pewno wiedzą, dlaczego tam się znaleźli. Kto zatopi się w tej wielkiej miłości, miłości Chrystusa? Kto pojedzie po raz pierwszy, z pewnością stwierdzi, że wigilia zesłania Ducha Świętego bez Jego obecności na polach lednickich nie może się odbyć. Przyciągnie za sobą innych, z którymi Chrystus też chce podzielić się tą wielką prawdą, wielką miłością, nadzieją na inny, lepszy świat. Niestraszny jest trud podróży, wielokilometrowa pielgrzymka w spiekocie, ulewny deszcz. Muszę tam być, muszę posilić się na cały następny rok wartościami, które spływają z ołtarza pod lednicką Rybą.
   Miłość. Słowo tak wielkie. Najważniejsze ze wszystkich słów. Bo przecież Miłość to Bóg, Miłość to Chrystus. Miłość to inny człowiek. Niezależnie od rasy, koloru skóry, wyznania czy płci. Jakże często we współczesnym, cywilizowanym świecie to wielkie słowo postrzegane jest tylko przez pryzmat doznań zmysłowych. Często człowiek boi się powiedzieć, że kocha. Jego wyznanie mogłoby narazić na nieprzyjemności. Mogłoby być potraktowane jako nieprzyzwoite. A przecież kochać jest tak łatwo. Dobry gest zrobiony w stronę innego człowieka, akceptacja z jego wszystkimi zaletami i wadami, zrozumienie błędów, wyciągnięta pomocna dłoń dostarcza wiele radości i przyjemności.
   Nie bój się! Wypłyń na glebie! Jest przy Tobie Chrystus. Złap Go chociaż za rąbek szaty i trzymaj. Trzymaj! Nie pozwól, by wymknęła się z ręki. Okruszek wiary, jaki w tobie jest, pomoże Ci przetrwać każdą burzę. Często ludzie mówią drwiąco jak trwoga to do Boga. Jeśli człowiek ma jeszcze siłę, chociaż nawet tylko w nieszczęściu do Niego się zwracać, to już dobrze. To znaczy, że wiara w nim jeszcze nie umarła. Gorzej jeśli zapomni o Jego istnieniu, jeśli nie ma do kogo udać się ze swoimi problemami. Wtedy już tylko pustka. Wtedy jest już tylko rozpacz. On pozwoli, byś w każdym dramacie potrafił zauważyć Jego wolę. On doświadcza Cię, byś nie zapomniał o Jego wielkiej miłości. Wśród mroku zawsze wskaże Ci drogę.
   W tym roku spotkanie lednickie zbiegło się z dniem urodzin Ojca Świętego. Gdy Jego postać pojawiła się na ekranie, tłum oszalał z radości. Serca przepełnione miłością dla tego wielkiego Polaka, Wielkiego Człowieka danego nam przez Boga zabiły mocno. W oczach pojawiły się łzy wzruszenia.
   Głównym mottem tegorocznej Lednicy była Kana Galilejska, której symbolem stały się zaślubiny dwóch par narzeczonych, a potem wesele. Przemień nas Panie, uczyń cud jak dawniej w Kanie. Słowa pieśni skłaniały do refleksji nad przemianą życia. Skłaniały do zawierzenia Chrystusowi w każdej sprawie. Zawsze czyń to, co każe Chrystus. Zaufaj Mu! Idź wytyczonym przez Niego szlakiem. A za rok spotkajmy się w Lednicy.

   Ks. Piotr Pokojski

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń tel.: (0-56)622-35-30 w.39
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Borzyszkowski  tel. (056) 642 85 87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie strony: Z. Rakowski
EdycjaWWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl